Bodø vedtok å stoppe kommersielle – Fylkesmannen slår fast at det ikke er lov

Dagen etter at Kunnskapsdepartementet gjorde det klart at barnehageloven ikke åpner for å forskjellsbehandle barnehager på bakgrunn av selskapsform, vedtok Bodø kommune nettopp å gjøre en slik forskjellsbehandling.

Publisert Sist oppdatert

Nå har Fylkesmannen i Nordland kjent vedtaket ugyldig.

«Kommunen kan ikke ekskludere de kommersielle barnehageeierne til fordel for de ideelle aktørene slik vi oppfatter at bystyret her har gjort», heter det i konklusjonen.

Det skriver Avisa Nordland.

Det var i juni i år at Bodø bystyre med knappest mulig margin vedtok å stoppe framtidig utbygging av barnehager som enten ikke er i regi av kommunen eller ideelle virksomheter.

Vedtaket fra 14. juni lød slik:

1. Alle nye barnehager som får tilsagn skal innenfor gjeldende lov og regelverk driftes av kommunen eller ideelle virksomheter.

2. Det arbeides for en lovendring som gir kommunene mulighet til å sette krav ved utbetaling av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager.

Dagen i forveien hadde Kunnskapsdepartementet sendt et brev til alle landets fylkesmenn om at Barnehageloven i tilskuddssaker ikke åpner for å forskjellsbehandle barnehager på bakgrunn av selskapsform.

– Bodø kommunes vedtak er derfor i strid med Barnehageloven paragraf 14 c, og Fylkesmannen opphever bystyrets avgjørelse på grunn av ugyldighet, skriver assisterende fylkesmann Monica Andreassen Iveland i sitt vedtak.

Da barnehage.no i juni spurte Arbeiderpartiets gruppeleder Anne Mari Haugen om partiet ikke visste om brevet fra departementet, eller om de bevisst valgte å overse det, svarte hun:

– Vi valgte ikke bevisst å overse noe. I vedtaket vi har gjort presiserer vi også at vi skal forholde oss til gjeldende lov og regelverk. Det har vært mye diskusjon og uklarhet rundt dette punktet. Vi skal alltid holde oss innenfor gjeldene lov og regelverk, men så lenge vi holder oss innenfor det, vil vi bruke muligheten til å styre utviklingen dit vi ønsker.

Arbeiderpartiet har i saken pekt på at nesten to av tre barnehageplasser i Bodø er private og at de har gjort vedtaket for å få mer politisk kontroll med barnehagedriften i kommunen.

Powered by Labrador CMS