Barnehagebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl.
Barnehagebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl.

Setter inn spesialteam mot barn med atferdsvansker

Barnehagebyråden i Oslo vil sette inn spesialistteam der problemer med utagerende og voldelige barn i barnehagen er størst.

Publisert Sist oppdatert

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap) bekrefter ovenfor Dagsavisen at både barnehager og småskolen rapporterer om flere barn med utagerende negativ atferd rettet både mot barn og voksne. I de mest ekstreme tilfellene er dette barn barnehagen rett og slett har problemer med å håndtere.

Les hele saken her.

Ifølge Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), er tidlige atferdsproblemer en av de viktigste årsakene til senere mentale problemer, frafall i skolen, kriminalitet og marginalisering på arbeidsmarkedet. Derfor er barn som er eksponert for stor sosial risiko, og som viser tidlige atferdsproblemer, en spesielt viktig gruppe å nå med hjelp som virker.

Nå vil byrådet bruke 12 millioner kroner i neste års budsjett for å etablere et eget innsatsteam for å hjelpe barnehagene med de mest utfordrende barna.

– De nye innsatsteamene skal settes inn som ekstra personale i barnehager i perioder på opptil et halvt år, sier Tellevik Dahl til Dagsavisen.

Ifølge ny forskning fra NUBU er det belegg for å si at aggressiv og voldelig atferd kan «smitte» om den ikke korrigeres. Der har forskere sett på hvilken effekt barns aggressive atferd har på jevnaldrende i norske barnehager. En av tingene forskerne så på, var hvor ofte barna slo andre barn eller dyttet for å få viljen sin. Studien, som er gjort blant 956 barn mens de var i alderen to, tre og fire år, viste blant annet at:

  • Endringer i aggresjon i barnegruppen førte til endring i enkeltbarns aggressive atferd. Dette gjaldt i større grad for gutter enn for jenter.
  • Funnene tilsier at en i barnehagene bør unngå å plassere mange barn med problematisk atferd i samme gruppe.

Midlene som nå bevilges vil gå til bydelene med de største utfordringene i barnebefolkningen.

Powered by Labrador CMS