– Vi tenkte det ville gjøre barnehagen lettere, men så fikk vi ikke lov til å gi ham melken sin, sier Ragnhild Zeigler.
– Vi tenkte det ville gjøre barnehagen lettere, men så fikk vi ikke lov til å gi ham melken sin, sier Ragnhild Zeigler.

Barnehagen vil ikke gi morsmelk på flaske: - Grenser for hva vi skal pålegge de ansatte

De ansatte i barnehagen vil ikke gi morsmelk på flaske. De får støtte fra oppvekstsjefen i kommunen - mens Helsedirektoratet og Anne Lindboe i PBL mener barnehagen bør legge til rette for å imøtekomme foreldrene.

Publisert

Problemstillingen dukket nylig opp i kommunale Haga barnehage i Holmestrand: Ragnhild Zeigler ønsker at sønnen, som var ti måneder da han begynte i barnehagen for en måned siden, skal få morsmelk på flaske midt på dagen.

Barnehagen vil ikke legge til rette for det.

NRK omtalte saken nylig. Da barnehagen sa nei, ba Zeigler om en faglig begrunnelse. Hun forteller at hun fikk muntlig svar om at de ansatte mente det «unaturlig og ubehagelig å håndtere andres kroppsvæske», og at styrer ikke ville pålegge de ansatte oppgaver de fant unaturlige.

- Når vi først fikk negativt svar, ble vi veldig overraska. Vi tenkte det var feil. I starten trodde vi også at vi skulle klare å komme fram til en løsning, og snakket i flere omganger med de ansatte, sier Zeigler til barnehage.no.

Hun tilbød seg å levere morsmelken i farget beholder, og at sønnen kunne få den kald. Barnehagen sa fremdeles nei.

Zeigler understreker at hun ikke er misfornøyd verken med barnehagen eller de ansatte på noen andre områder.

- Men dette handler om prinsipp, og at det burde vært laget nasjonale retningslinjer på dette slik at det ikke er opp til hver enkelt barnehage eller kommune om de vil legge til rette for dette.

Ragnhild Zeigler er sosionom med en master i helse og empowerment, og videreutdanner seg nå i psykisk helsearbeid. Hun er også aktiv lokalpolitiker for SV. Sønnen som nå er elleve måneder gammel er hennes andre barn.

- Det er ingen tvil om at morsmelken er den beste næringen for små barn, og inneholder masse nyttige antistoffer. Alt jeg kan om hjernens utvikling, og har lest om forskning på morsmelk også i den sammenheng, tilsier at dette også handler om mer enn ernæring. Morsmelk er så sterkt knyttet sammen med trivsel og trygghet. Dette handler om å se helheten og hvilken gave morsmelken er, sier Zeigler, og legger til:

Morsmelk er så sterkt knyttet sammen med trivsel og trygghet.

Regnhild Zeigler

- Han både spiser vanlig mat og drikker vann, så han overlever jo fint uten. Men for hans del ville det gjort barnehagestarten mye lettere; han blir så harmonisk og fornøyd når han får flasken på formiddagen. Det handler også om å unngå forskjellsbehandlling. De ansatte gir jo barna morsmelkerstatning.

Zeigler sier det i tillegg handler om kvinnesak:

- Jeg blir sjokkert over at man kan ha slike holdninger til morsmelk, og mener det er et symptom på hvilken retning samfunnet går i. Det er en trend at vi ikke ønsker å forholde oss til det som er naturlig, men vil heller ha noe ferdig produsert fra en beholder.

Støtter barnehagen

Da barnehagen sa nei, kontaktet hun oppvekstsjef Robert Rognli i Holmestrand kommune. Han støtter opp under barnehagens avgjørelse, og uttaler seg til barnehage.no både på kommunens og barnehagens vegne.

- Det handler om utfordringer knyttet til oppbevaring, holdbarhet og merking når flaskene fraktes mellom hjem og barnehage. Jeg mener det går et klart skille på hvillket ansvar barnehagene skal ta, sier han, og legger samtidlig til at det er viktig å poengtere hva som er barnehagens viktigste oppgave:

- Vi er en pedagogisk virksomhet.

Oppvekstsjef Robert Rognli i Holmestrand kommune støtter opp under barnehagens avgjørelse, og avviser klagen fra Zeigler.
Oppvekstsjef Robert Rognli i Holmestrand kommune støtter opp under barnehagens avgjørelse, og avviser klagen fra Zeigler.

Oppvekstsjefen forteller at avgjørelsen om å si nei ble tatt av styrer i barnehagen i samråd med fagfolk fra kommunens barne- og familietjeneste. Han viser også til de nasjonale faglige retningslinjene for mat og måltider i barnehagen, og de nasjonale faglige retningslinjene for spedbarnsernæring.

- Retningslinjene gir støtte for avgjørelsen. Når barna er seks måneder gamle bør kostholdet bestå av både morsmellk og annen mat. Slik vi ser det betyr det at barnets behov fint blir ivaretatt med å gi morsmelk hjemme og annen ernæring i barnehagen.

Han sier samtidig at det ikke er gjort noe vedtak i saken, og at Zeigler derfor ikke har klagerett på avgjørelsen.

- Må gå en grense

Helsedirektoratet er derimot ikke enig med Holmestrand kommune. Til NRK sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen at barnehagen bør legge til rette for å kunne gi barn morsmelk på flaske. Hun viser til den nasjonale anbefalingen om å gi morsmelk hele det første året, gjerne lenger.

– Det kan bidra til å styrke immunforsvaret, noe som er viktig for barn som starter i barnehagen og utsettes for mye smitte, sier hun.

- Hva tenker du om standpunktet til direktoratet?

- Det undrer meg. Jeg tror det handler om at de ikke skjønner seg helt på hvordan det er å jobbe i en barnehage, eller har satt seg inn i hvordan ting foregår i praksis, sier Robert Rognli, og fortsetter:

- På et sted må vi sette en grense for hva barnehagen skal legge til rette for. Hvor mange oppgaver skal egentlig barnehageansatte ha? Isolert sett ville man jo selvsagt kunne fått det til, men samtidig: Hva om dette blir en trend, og det åpner for at mange flere ønsker å legge til rette for dette? Vi har veldig mange ulike barnehager i kommunen, og jeg tenker at vi må være bevisste og nøye på hvor vi setter grensen.

Rognli sier samtidig at han har forståelse for ønsket.

- Jeg kan godt forstå at noen mener morsmelk er det beste, og at det slik sett hadde vært fint å kunne gi det også i barnehagen. Men dette handler om praktiske forhold, og hvilke oppgaver vi skal pålegge de som jobber der.

- Morsmelk uslåelig det første leveåret

Anne Lindboe er administrerende direktør i PBL. Hun er også utdannet barnelege, og ikke i tvil om at morsmelk er den beste næringen for barn det første leveåret.

- Jeg mener at hvorvidt barna skal ha morsmelk eller ikke er et valg foreldrene må få ta. Så tenker jeg at barnehagene må strekke seg så langt de klarer for å legge til rette for det.

- Men hva om de ansatte mener det er unaturlig å håndtere morsmelken?

- Det er ikke et argument. Skifter du bleier, tåler du dette også. Morsmelk levert i en lukket beholder og satt i kjøleskapet er jo heller ikke mer komplisert enn å håndtere vanlig melk. Eller annen mat i flasker og matbokser for den del.

- Hva med begrunnelsen i at det er ressurskrevende, og at det er grenser for hvor mange arbeidsoppgaver de ansatte skal ha?

- Hvor lang skal man strekke seg for å imøtekomme foreldrenes ønsker? Langt, mener jeg. Når man har små barn i en barnehage vil jeg tro at de ansatte håndterer både flasker med morsmelkerstatning og barnemat fra glass, så det tenker jeg heller ikke er et argument.

- Men barna kan jo få morsmelk når de kommer hjem?

- Her snakker vi om barn helt ned til ti måneder, som ofte har lange dager i barnehagen. Å si nei til å gi morsmelk mener jeg er et spesielt standpunkt. Jeg mener man bør respektere foreldrenes ønsker på dette, særlig når man vet hvor gunstig morsmelk er for utviklingen i barnas første leveår.

Klager til Fylkesmannen

Det er første gang oppvekstsjef Robert Rognli har møtt på problemstillingen.

- Jeg har heller ikke hørt at dette har vært et tema i barnehagene før nå. Etter at NRK laget sak om tematikken har jeg heller ikke fått noen reaksjoner.

Det har derimot Ragnhild Zeigler fått, blant annet på sosiale medier. Hun har ikke tenkt å gi seg.

- Jeg har fått så mange meldinger fra folk som støtter meg.

Hun forteller at hun har vært i kontakt med en lang rekke fagfolk i kommunen, som helsestasjonen og kommuneoverlegen. Og at mange støtter henne også der.

- Av fylkeslegen fikk jeg råd om å sende en formell klage til Fylkesmannen. Får man et vedtak der, kan det få betydning for praksisen knyttet til dette også andre steder. Det er det som er målet.

Hun sier samtidig hun skjønner at et vedtak derfra ikke vil ha betydning for hennes egen sønn, som nå er blitt 11 måneder gammel.

- Men hvis dette kan bety noe for et annet barn, er det uansett verdt å jobbe for.

- Sterke meninger

Rognli sier at hvis Fylkesmannen skulle behandle en eventuell formell klage, og lande på en annen avgjørelse, vil kommunen selvsagt rette seg etter dette.

- Vi er selvsagt åpne for at andre kan tenke annerledes rundt dette. Men jeg tror mange barnehageansatte vil tenke slik vi gjør. Samtidig vet vi jo at det er mange sterke og ulike meninger om amming og morsmelk.

Ifølge NRK har ikke Fylkesmannen i Vestfold og Telemark hatt klagesaker på dette tidligere.

Powered by Labrador CMS