Arbeidstakere som ønsker fri med lønn for å amme etter at barnet er fylt ett år, må nå legge frem bekreftelse fra lege om at amming i arbeidstiden er nødvendig.
Arbeidstakere som ønsker fri med lønn for å amme etter at barnet er fylt ett år, må nå legge frem bekreftelse fra lege om at amming i arbeidstiden er nødvendig.

Ammefri: Må legge fram legeattest etter ett år

Årets tariffavtale mellom PBL og fagforeningene førte til endring i bestemmelsen om ammefri. - Dagens bestemmelse om amming har medført en del praktiske utfordringer, også enkelte ganger uenigheter mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, sier PBL-direktør Anne Lindboe.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidstakere som ønsker fri med lønn for å amme etter at barnet er fylt ett år, må nå legge frem bekreftelse fra lege om at amming i arbeidstiden er nødvendig.

Den nye nye formuleringen i hovedtariffavtalens punkt 8.3.3 sier at: Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn inntil barnet er 1 år. Arbeidstaker har rett til fri med lønn for å amme sitt barn ut ove r ett år dersom det foreligger bekreftelse fra lege på at det er nødvendig med amming i arbeidstiden.

– Det er viktig at barnehagene legger til rette for at ansatte får muligheten til å amme barnet sitt det første leveåret, og det skal barnehagene fortsatt gjøre. Men dagens bestemmelse om amming har medført en del praktiske utfordringer, også enkelte ganger uenigheter mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, og PBL har derfor sett behov for å endre dette punktet i hovedtariffavtalen, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL til egne hjemmesider.

Powered by Labrador CMS