Furua barnehage i Alta har en sterk utelivsprofil og er glade for å være en av finalistene i "Årets barnehage 2016".

ÅRETS BARNEHAGE: «Det er oss voksne det kommer an på»

Furua barnehage i Alta er finalist i kåringen om å bli «Årets barnehage 2016» sammen med sju andre norske barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Furua Barnehage AS har fire avdelinger med 67 barn i alderen ett til seks år og har en sterk utelivsprofil.

Daglig leder Nina Kristensen, er stolt over å være blant de nominerte.

– Hvorfor er dere nominert til årets barnehage?

– Fordi det er oss voksne det kommer an på, sier Kristensen bestemt.

– Da jeg ble oppringt fra PBL om nominasjonen ble jeg veldig stolt. Etter hvert som gratulasjoner begynte å strømme inn, med gode kommentarer fra både nåværende og tidligere foreldre, ble jeg også veldig rørt over alle de nydelige tilbakemeldingene. Det er ganske tydelig for meg hva foreldene setter mest pris på: De voksne og de gode opplevelsene vi tar barna deres med på, sier Kristensen og legger til at Furua er en barnehage med høy, faglig kompetanse.

Over halvparten av barnehagens ansatte er utdannet barnehagelærer. Fem prosent har annen pedagogisk utdannelse. Det er to fagarbeidere per i dag, men snart er tre til ferdige med fagprøven.

– Alle som jobber hos oss er genuint interessert i å jobbe med barna. Vi har egen kokk i 40 prosent stilling, som lager sunn og næringsrik mat. Vi har engasjerte, aktive og tilstedeværende voksne, med ett fantastisk inkluderende og humørfylt arbeidsmiljø. Dette kommenterer også både foreldre, besteforeldre, og andre besøkende. Som leder ser jeg det som svært viktig at de voksne som jobber hos oss, faktisk har ett brennende ønske om å jobbe med barn, samt har gode kunnskaper om barn og barns utvikling, sier Kristensen.

Hun ser disse faktorene i sammenheng med kvalitet i barnehagen: Ansatte med genuin interesse for barn, fagkompetanse, motivasjon, arbeidsmiljø.

– Dette er etter min mening de viktigste faktorer for en god barnehage.

Hovedsatsningsområdet til Furua barnehage er natur og friluftsliv og de bruker naturen som læringsarena. Flere av de voksne har fordypning i ”utemiljø som læringsarena”, ”arktisk natur som læringsarena”, samt jegerprøven. Hele personalet har gjennom to år blitt veiledet av Friluftsveiledere, både med og uten barn til stede.

– Barna hos oss får blant annet være med på rypejakt, hundekjøring (De har eget Finnmarksløp for barna. Journ. anm.), isfiske, overnatting på fjellstue og tre villmarksuker i året, opplyser Kristensen.

I nominasjonen skryter ansatte av de gode opplevelsene og solid bemanning:

«Barnehagen har en friluftsprofil og en visjon om å "pakke sekken" til barna. I det ligger det et ønske om å ta barna med på mange turer og samtidig gi de de grunnleggende redskapene barna trenger i livet. Barnehagen gir barna mange gode opplevelser ute i naturen. Ukentlig er alle barna på turer, små som store, tilpasset alder og interesser. Vi drar på turer i nærmiljøet, isfisketurer, rypejakt og har egne villmarksuker høst, vinter og vår hvor vi drar bort fra barnehagen hele uka.»

«Barnehagen markerer seg blant de andre barnehagene med flere pedagoger enn normen tilsier. Dette har ført til økt kvalitet i det pedagogiske arbeidet og lavere sykefravær. Større pedagogtetthet gir oss en tydeligere ledelse og bedre muligheter for veiledning av fagarbeidere og assistenter som igjen har ført til økt kompetanse også hos dem. Vi har et godt og åpent arbeidsmiljø der det er føles godt å være, noe som også vises i trivselsundersøkelsene vi har hatt blant de ansatte. I barnehagen er vi opptatt av at alle skal ha det bra hos oss og føle seg velkommen, det være seg barn, ansatte, foreldre, besteforeldrene og selv postmannen, og i de tilbakemeldingene vi har fått hos andre så synes det at vi har lyktes. Vi er en barnehage som det er godt å være i.»

– Hva er barnehagens viktigste oppgave?

– Alle barnehager i Norge har en formålsparagraf som sier, ”Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling”. Denne, sammen med rammeplanen, legger føringer for alt vi gjør i barnehagen. Det er vanskelig å si at det ene er viktigere enn det andre da dette er grunnsteiner i vårt arbeid. Voksenrollen er utrolig viktig også her, så jeg vil si at barnehagens viktigste oppgave utover dette er å være den gode voksne.

– Hva ønsker du at barna skal ta med seg videre når de begynner på skolen?

– Vår visjon er: Vi pakker sekken. Barn starter i barnehagen med ulike erfaringer. Sammen med det kompetente barnet og foreldre/foresatte skal barnehagen være med å fylle sekken med gode opplevelser og erfaringer. Jeg håper alle barna har fått ett godt påfyll i sekken sin, av gode opplevelser og erfaringer og kompetanse.  At der trygg på seg selv og sin unikhet. Jeg ønsker de skal ha god lekekompetanse, gode venner, vet hvordan man får seg venner og hvordan man beholder en venn, sier Nina Kristensen.

Disse åtte barnehagene er nominert til "Årets Barnehage 2016":

TRYKK HER for å stemme på din favoritt.

Powered by Labrador CMS