Alle barn har rett til en allergifri hverdag.
Alle barn har rett til en allergifri hverdag.

Retten til et parfymefritt liv

– Står retten til å bruke parfymer og parfymerte produkter sterkere enn retten til å stå i jobb eller delta i samfunnets offentlige aktiviteter? Svaret bør åpenbart være nei, men i praksis opplever mange at det er nettopp slik, melder Forbund for Kjemisk Miljøtoleranse.

Publisert Sist oppdatert

– Dette skyldes en alt for liten bevissthet og viten rundt problematikken, sier Mette Kalleberg i Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) i en pressemelding.

Nå lanserer FKMI parfymefri dag torsdag 28. mai for å bevisstgjøre flest mulig om hvor altomfattende bruken av parfyme har blitt, både i sin rene form og ved at parfymer finnes i de aller fleste hygiene- og pleieprodukter vi omgir oss med.

Dette gjelder også i barnehagen.

Parfyme over alt

– I tillegg er markedskreftene sterke og de kommersielle ideene når stadig nye høyder. Merkevarebygging omfatter stadig flere sanselige virkemidler, og den siste trenden ser også ut til å inkludere duft. Det omtales gjerne som signaturduft som tilsettes i ventilasjonssystemene som bedriftens egen duftlogo. Parfymer brukes også i stor grad som maskering for andre uønskede lukter i for eksempel nye produkter og klær. Dette er en svært bekymringsfull utvikling, som kan bli et kraftig tilbakeslag på den universelle utformingen om trenden får bre om seg, melder FKMI.

Ifølge forbundet har den samlede parfymebruken etter hvert ført til så store problemer at de hardest rammede ikke kan ferdes fritt i det offentlige rom. Den altomfattende parfymebruken skyver også flere mennesker ut i hel eller delvis uførhet.

Parfymene påvirker alle

Parfymer består av 95 til 100 prosent syntetiske kjemikalier. Dette gjør at også personer som ikke er spesielt rammet av kjemisk miljøintoleranse og allergier trolig påvirkes negativt.

– Føre-var-prinsippet bør sterkere inn for å unngå at flere utvikler ulike plagsomme miljøsykdommer som for eksempel  kjemisk miljøintoleranse, mener Kalleberg.

Spesielt anbefales det at barn skånes for parfymeeksponering.

Mange berøres

Flere pasientgrupper er ekstra sårbare overfor duftekjemikalier:

 • Mennesker med kjemisk miljøintoleranse.
 • Astmatikere.
 • De som er allergiske og/eller overfølsomme for parfymer.
 • Mange migrenepasienter oppgir dette som en vanlig trigger.
 • Ulike grupper med lungesykdommer.

Så hvordan kan barnehagen markere parfymefridagen 28 mai?

Velg alternativt

De ulike forbundene oppfordrer i forbindelse med parfymefridag at flest mulig klarer seg en hel dag uten å bruke produkter som inneholder parfyme og duftekjemikalier.

Parfymer finnes i dag tilsatt både i deodoranter, sjampoer, hårstylingsprodukter, ulike kremer, vaske- og skyllemiddel og i rengjøringsmidler. Samtlige produkter finnes i parfymefrie alternativer så det bør ikke være vanskelig å velge alternativt.

Slik gjør du det:

 • Velg parfyme-/duftfrie rengjøringsmidler.
 • Velg parfyme-/duftfrie vaske- og skyllemiddel til klær.
 • Bruk duft- og parfymefrie såper i alle dispensere.
 • Fjern alle former for duftfriskere i alle rom.
 • Alle ansatte bør utelukkende bruke parfymefrie produkter til kroppspleie og klær.
 • Informer besøkende om at noen reagerer sterkt på andres parfymer derfor bør parfymer unngås.

NAAF har utviklet plakater som belyser dette på en positiv måte.

Framtidsvisjoner

– Vi har et håp om at bevisstgjøringen rundt parfymens og duftekjemikalienes skadelige virkninger, på sikt kan bedre forholdene for alle dem som får redusert sin livskvalitet på grunn av disse stoffene, skriver FKMI.

Med enkle og rimelige rutiner kan omgivelsene blir mer tilgjengelig for de som reagerer på parfymerte produkter.

Forbundene som arrangerer parfymefri dag 28. mai i år er:

Du finner også mye informasjon og forskning om dette på www.intoleranse.no.

Powered by Labrador CMS