Alle barn har rett til en allergifri hverdag.
Alle barn har rett til en allergifri hverdag.

For dårlig inneklima i barnehager

Svært mange barnehager i Norge har et dårlig inneklima på grunn av manglende vedlikehold.

Publisert Sist oppdatert

Dårlig inneklima kan både gå utover barnas helse og deres skoleprestasjoner, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

Godt inneklima i skoler og barnehager har stor betydning for helse, trivsel og læring for barn og unge. Ofte er inneklimaet dårlig på grunn av manglende vedlikehold.

– Selv om vi med dagens kunnskap ikke kan angi eksakte tall for hvor mange som kan bli eller er syke som følge av dårlig inneklima, vet vi nok til å ta inneklimaet i skoler og barnehager på alvor, sier seniorforsker Rune Becher ved FHI på fhi.no.

Barn særlig følsomme

Både befolkningsstudier og toksikologisk/biologisk forskning har vist at risikoforhold i inneklimaet kan knyttes til uønskede helseeffekter. Eksempler er fuktproblemer og muggvekst, gasser (for eksempel formaldehyd og noen ftalater/plastmyknere), svevestøv, radon og allergifremkallende stoffer.

Barn og unge er særlig følsomme for dårlig inneklima. De unge kroppene håndterer forurensninger og forgiftninger dårligere enn en voksen kropp. Spesielt de minste barna puster også inn mer luft i forhold til kroppsvekt, har større grad av hånd til munnkontakt, og er generelt ikke like flinke til å unngå forurensinger som det voksne er.

Flere studier har vist at ventilasjon, temperatur og belysning i skoler og barnehager kan påvirke skoleprestasjoner og arbeidsevne.

Dårlig vedklikehold

De uønskede helseeffektene som barna kan få, er særlig utløsning og/eller forverring av luftveisinfeksjoner, astma og luftveisallergi. Barna kan også få hodepine og irriterte slimhinner i luftveiene. Eventuelle sykdommer og arvelige faktorer har betydning for hvor mye plaget det enkelte barn blir.

Inneklimaproblemene i skoler og barnehager ser ut til å være knyttet til sviktende forvaltning, drift og vedlikehold.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Rapporten konkluderer med at kunnskapen man i dag har, gjør det mulig å redusere eller unngå de fleste inneklimaproblemer, forutsatt at både samfunnet og enkeltpersoner er villig til å bruke tid og ressurser på dette.

Les hele rapporten her: Inneklima i skoler og barnehager. Helsemessig betydning for barn og unge.

Powered by Labrador CMS