DEBATT

Ole-Martin Waag Strømsvik leder Pedagogstudentene DMMH.
Ole-Martin Waag Strømsvik leder Pedagogstudentene DMMH.

Alle snakker om skolen. Barnehagen blir glemt

Noe politikere og resten av samfunnet ofte overser, er barnehagens forebyggende rolle, skriver innleggsforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

31. august inviterte Utdanningsforbundet Trøndelag lokalpolitikere til å diskutere hva vi skal gjøre med de nedslående søkertallene til lærerutdanningene.

Under debatten ble barnehagen og barnehagelærere ikke nevnt en eneste gang, til tross for innlegg fra barnehagesektoren. Vi ser ofte at barnehagen blir glemt, det blir oftere snakk om skolen. Men dette gjør at vi går glipp av en helt essensiell del av utdanningsløpet, for vi er nødt til å sikre nok barnehagelærere.

Det virker som politikerne ikke tar barnehagen på alvor når de kun snakker om lærere i skolen. Det er viktig at vi har nok kompetente barnehagelærere, som skal ta vare på barna våre og gi de en best mulig start på oppveksten. Vi snakker ikke om undervisning i barnehagen, vi har andre læringsmetoder som når barna bedre.

Men det betyr ikke at det ikke er læring i barnehagen. Barnehagen er den første delen av utdanningsløpet, hvor barnehagelæreren skal være med å veilede barna gjennom undring, danning, lek og læring, og gjøre dette med utgangspunkt i barns eget initiativ.

Noe politikere og resten av samfunnet ofte overser, er barnehagens forebyggende rolle. Lærevansker og mobbing er problemer med mye fokus blant barn i skolen. Men mye av det barn og unge ofte sliter med i skolen, kan vi møte og forebygge i barnehagen, før problemene blir for store.

En barnehagelærer skal kunne oppdage på et tidlig tidspunkt hvor barna trenger hjelp og veiledning, ta tak i dette, påvirke holdninger og verdier og på den måten forhåpentligvis stoppe dette, før utfordringene blir for store.

Om vi har nok ressurser og kompetanse i barnehagen til at vi kan ta tak i disse problemene tidlig, så tror jeg vi kan skape et bedre helhetlig utdanningsløp.

Den siste tiden har barnehagene fått mer og mer anerkjennelse for faglige kompetanse, og forskningen peker mer og mer på viktigheten av en god start på utdanningsløpet. Kvalitet og kompetanse i barnehagen er et viktig satsingsområde for Kunnskapsdepartementet.

I korte trekk betyr dette at vi må ha flere barnehagelærere, og disse må ha en barnehagelærerutdanning. Men vi er nødt til å bruke denne kompetansen godt også, og barnehagelærere må ha tid til å bruke det de kan godt nok.

Da er det en utfordring at barnehagelærere har fått flere og flere arbeidsoppgaver, men har ikke fått utvidet plantiden sin på over 50 år. For hvordan skal barnehagelærerne kunne støtte opp under barns tidlige utvikling når premissene ikke ligger til stede?

Per dags dato har barnehagelærere fire timer i uken på å jobbe med den lovpålagte planleggingen, evalueringen og dokumentasjonen arbeidet sitt. Det sier nesten seg selv at dette holder ikke.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at nesten 23 prosent av barnehagene som «oppfyller» pedagognormen, gjør det gjennom å ansette ufaglærte på dispensasjon.

Den 3-årige barnehageutdanningen gir et faglig og analytisk blikk, som ikke kan erstattes gjennom jobberfaring. For å rekruttere flere barnehagelærere, må politikere ta barnehagelærerutdanningene på alvor, og verdsette det grunnlaget barnehagelærere legger for hele utdanningsløpet.

En god start kan være at politikerne bruker litt tid til å diskutere barnehagens rolle.

Innlegget sto først på trykk hos Adresseavisen.

Powered by Labrador CMS