DEBATT

Tone Mila er fagsjef for barnehager i NHO Geneo
Tone Mila er fagsjef for barnehager i NHO Geneo

– Alle barnehager skal med

Det er flott at regjeringen vil videreføre suksessen det offentlig-private samarbeidet har vært i barnehagesektoren, men da må det sikres full likebehandling av aktører.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Det er det ikke lagt opp til i regjeringens barnehagestrategi som ble lagt frem 18. januar.

Statsminister Jonas Gahr Støre skriver i DN om regjeringens nye barnehagestrategi «Barnehagen for en ny tid». Der skriver han at regjeringen gjennom et tett offentlig-privat samarbeid, vil gjøre barnehagen til en fullverdig del av det norske utdannelsessystemet. Jeg vil berømme Støre og regjeringen for å sette barnehagesektoren på agendaen og sikre at de minste barna blir en del av det norske utdanningsløpet.

Støre utdyper at regjeringen vil gå fra en tid hvor det har vært fokus på å bygge barnehager, til en tid med bygging av kompetanse i barnehagen. Dette er gledelige signaler, og noe vi vet alle barnehageeiere, kommunale, private, ideelle – store og små – gjerne vil være med å bidra til for at regjeringen skal lykkes med.

Støre viser til Barnehageforliket fra 2003 som banet vei for et av de mest vellykkede offentlig-private samarbeidene frem til i dag. Forliket sikret likebehandling av alle barnehager; private og kommunale, store og små, uavhengig av eierform. Det legges det ikke opp til i den nye barnehagestrategien, hvor kommunale, enkeltstående og ideelle barnehager skal kunne prioriteres.

Utvikling av kvalitet må komme før eierskap.

Innen barnehagesektoren skjer det systematisk og kontinuerlig kvalitetsutvikling innenfor alle eierformer. Et mangfold av tjenester og tilbud stimulerer til innovasjon, som kan bidra til å øke kvaliteten, og valgfriheten for foreldrene. Jeg vil derfor oppfordre Støre til å besøke en av våre medlemmer for å få innsikt i det regjeringen potensielt stenger ute fra å bygge fremtidens barnehagesektor.

Skal vi virkelig klare å tenke stort om de minste, må alle med; kommunale, ideelle, private enkeltstående og kjeder.

Powered by Labrador CMS