Illustrasjonsfoto: Getty Images
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Skulle hatt 120 pedagoger - mangler rundt 30

For å oppfylle pedagognormen som trådte i kraft 1. august i år skulle barnehagene i Nes hatt rundt 120 pedagoger. På kort sikt er barnehagene i Akershus-kommunen ikke i nærheten av å nå målet.

Publisert

- Vi har gitt nesten 50 dispensasjoner fra utdanningskravet, sier barnehagesjef i Nes kommune, Stine Hofseth til avisa Raumnes.

Overfor barnehage.no understreker Hofseth at det ikke er 50 barnehagelærere i full stilling som mangler.

- Noen stillinger kan man ha to dispensasjoner for. Hvis du for eksempel har en ansatt som er under utdanning til å bli barnehagelærer, vil denne kanskje jobbe 60 prosent ved siden av studiene. Og da blir det ansatt en vikar i 40 prosent. Har du mange slike tilfeller, blir antallet dispensasjoner høyt, sier Stine Hofseth til barnehage.no.

- Hvor mange barnehagelærere er det dere faktisk mangler for å oppfylle normen?

- De tallene har jeg ikke her og nå. Men vi hadde en opptelling under et møte med barnehagene sist vår, og da var det 30, sier Hofseth.

Det går omlag 1.200 barn i 18 kommunale og private barnehager i Nes.

Ifølge barnehagefakta.no hadde barnehagene i Nes en bemanningstetthet på (omregnet) 6,4 barn per voksen per 15. desember i fjor. Pedagogandelen var på 30 prosent.

- Strekker seg langt

Det er ulike grunner som ligger til grunn for dispensasjonene i Nes. Noen skyldes at
ansatte er under utdanning, noen skyldes sykmeldinger og noen skyldes at man ikke
får tak i kvalifiserte pedagoger når man lyser ut stillinger.

Det er ifølge barnehagesjefen ikke innsatsen det står på.

– Jeg ser at styrerne i barnehagene strekker seg langt for å rekruttere
nye pedagoger. Noen barnehagestyrere har blant annet invitert seg selv til både
Høgskolen i Hedmark og OsloMet for å promotere sin barnehage til studentene som trenger praksisplass. Ofte er det slik at praksisstudenter kommer tilbake som nyutdannede i den barnehagen de har hatt praksis, sier barnehagesjefen til Raumnes.

Den nye pedagognormen innebærer at det skal være en minst en barnehagelærer for hvert sjuende barn under tre år og minst en barnehagelærer for hvert 14. barn over tre år.

Dispensasjoner kan gis for ett år om gangen dersom stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Nok pedagoger - skjev fordeling

Forsker Lars Gulbrandsen ved OsloMet har tidligere slått fast at det er nok utdannede barnehagelærere i Norge til å oppfylle normen, men at det er betydelige geografiske forskjeller.

Oslo, Akershus og deler av Rogaland har vært pekt på som områder hvor det på kort sikt er utfordrende å oppfylle normen.

Powered by Labrador CMS