Streik i syv barnehager i Bergens-område.
Streik i syv barnehager i Bergens-område.

Streik i sju barnehager – uenige om pensjon

Publisert Sist oppdatert

Meklingen mellom barnehagekjeden Akasia og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne førte ikke fram. Dermed tas 163 ansatte i sju barnehager i Bergens-området og andre virksomheter eid av Akasia ut i streik fra fredag morgen.

Uenigheten handler i første rekke om pensjon. Forhandlingene mellom de ansattes organisasjoner og Akasia har pågått siden Akasia for et år siden meldte seg inn i arbeidsgiverforeningen Spekter.

De ansatte fra noen av barnehagene kom fra KA-området (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) med offentlig ytelsesbasert pensjon, mens øvrige ansatte kom fra PBL-området som hadde ytelsesbasert pensjon etter lov om foretakspensjon.

I 2016 ble alle overført til en innskuddsbasert pensjonsordning.

– Kan ikke godta

I meklingen, som startet torsdag, krevde arbeidstakersiden det de i en pressemelding kaller en livsvarig og forutsigbar pensjonsordning som er lik for kvinner og menn.

– Vi er skuffet over at det ikke var mulig å komme frem til en løsning.  Det er helt uforståelig for oss at kirken i Bergen ikke vil at de ansatte i kirkekonsernet Akasia skal ha en anstendig pensjon, sier forhandlingsleder i Fagforbundet Odd Haldgeir Larsen i en pressemelding.

Arbeidstakerne i konflikten mener Akasia har presset gjennom en ny pensjonsordning uten å ta hensyn til tariffavtalte rettigheter fra tiden før Bergen kirkelige fellesråd valgte å etablere konsernet Akasia.

– Vi kan ikke godta at barnehagelærerne i Akasia skal ha dårligere pensjoner enn sine kollegaer i andre private og kommunale barnehager, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet i en pressemelding.

– Har god ordning

Adminstrerende direktør Ove-Christian Fredriksen i Akasia, avviser overfor barnehage.no påstanden om at selskapet ikke tilbyr sine ansatte en anstendig pensjon.

– Vi har en god innskuddspensjonsordning med det som er maks-satser innenfor lovens rammer. Beregningsmessig kommer de fleste av våre ansatte bedre ut ved denne pensjonen enn ved mange andre ordninger. Og de som beregningsmessig tapte på det ved overføringen, fikk kompensert for det.

– Hvis det er tilfelle, hvorfor skulle arbeidstakerorganisasjonene gå til streik?

– Nei, både vi og Spekter synes det er helt uforståelig.

– Skjønte du tidlig i meklingen at det kom til å gå denne veien?

– Nei, vi hadde et håp om å unngå streik helt til siste timen, og vi håper også å få avsluttet streiken så raskt som mulig, sier Fredriksen.

– Kan true videre drift

Også arbeidsgiverforeningen Spekter beklager det som har skjedd.

– Det er sterkt beklagelig at fagforeningene velger å gå til streik i Akasia for å få byttet ut dagens pensjonsordning med en pensjonsordning som vil true både arbeidsplasser og videre drift av selskapet, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter i en pressemelding.

To barnehager stengt

Totalt sju barnehager er rammet av streiken. To av barnehagene, Sædalen barnehage og Nygård menighetsbarnehage er stengt. I Fana barnehage, Litlafjell barnehage, Nykirken barnehage, Skjold menighetsbarnehage og Søreide barnehage er det ifølge Ove-Christian Fredriksen etablert en tilsynsordning som gjør at barn kan være der mellom klokka 10.00 og 14.00.

– Vi vil beklage på det sterkeste de ulempene foreldre og barn får som følge av konflikten, og vi skal gjøre det vi kan for å begrense skadene. Men når det er såpass mange ansatte som er i streik, er det ikke til å unngå at tredjepart blir rammet, sier Akasia-direktør Ove-Christian Fredriksen som lover å holde foresatte oppdatert når det blir en utvikling i saken.

Eies av 25 kirkesogn

Den kirkelige kjeden Akasia Barnehage AS eier og driver ifølge sin egen nettside 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser.

Akasia AS er ifølge proff.no eid av 25 kirkesogn, alle med 4 prosent hver.

1. januar 2016 ble alle barnehagene, inkludert ansatte og kontrakter, overdratt fra Bergen kirkelige fellesråd til Akasia-konsernet.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS