Streiken er avblåst – barnehagene åpner og rettssaker stoppes

Etter en tvungen mekling er det enighet mellom partene i Akasia-streiken. De ansatte kommer på jobb tirsdag, og de streikerammede barnehagene åpner klokka 10.00.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er fornøyde med at vi har fått gjennomslag for hovedkravet vårt, en ytelsesordning som er lik for kvinner og menn, som varer livet ut og er forutsigbar, sier forhandlingslederne i de fire fagforbundene som har vært i konflikt, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne i en felles pressemelding.

Også FO har hatt ett medlem i Akasia ute i konflikt.

Konflikten i det kirke-eide konsernet Akasia har vart i en måned etter at de første organiserte ble tatt ut i streik 5. mai.

Endret pensjonsordning

Konflikten mellom Akasia og de ansattes fagforeninger handlet i første rekke om pensjon.

Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne representerer de ansatte i konflikten. Arbeidsgiverforeningen Spekter var motpart.

Det hadde vært uenighet om pensjonsspørsmålet helt siden Akasia for et år siden meldte seg inn i arbeidsgiverforeningen Spekter.

De ansatte fra noen av barnehagene kom fra KA-området (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) med offentlig ytelsesbasert pensjon, mens øvrige ansatte kom fra PBL-området som hadde ytelsesbasert pensjon etter lov om foretakspensjon.

I 2016 ble alle overført til en innskuddsbasert pensjonsordning.

Partene møttes hos Riksmekleren i begynnelsen av mai, men ble ikke enige.

Kan velge selv

Partene er nå enige om at det i tillegg til dagens innskuddspensjonsordning, også opprettes en ytelsespensjonsordning. De ansatte kan selv velge hvilken av de to pensjonsordningene de ønsker, skriver Arbeidsgiverforeningen Spekter i en pressemelding.

Partene har også ferdigforhandlet lønnsoppgjørene for 2016 og 2017 i tråd med resultatet i arbeidslivet forøvrig. Det er dessuten enighet om å trekke de to rettssakene i Arbeidsretten og Tingretten, og disse kommer dermed ikke til å bli gjennomført. 

Åpner tirsdag

– Vi er fornøyd med at vi med meklerens hjelp har kommet til en løsning slik at streiken i Akasia nå er avsluttet. Dermed vil barnehagene åpne fra kl. 10 i dag, og driften i selskapet for øvrig blir gjenopptatt, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

– Det er en lettelse at ansatte, barna og foreldrene nå kan komme tilbake til en normal hverdag. Konflikten har vært en belastning for alle berørte og det er godt at vi fant fram til en løsning vi kunne samle oss om, sier forhandlingslederne i de fire fagforbundene som har vært i konflikt.

  • Akasia eies av 25 menigheter i Bergen kirkelige fellesråd (4 prosent hver) og driver 20 barnehager – 18 av dem i Bergen. Selskapet driver i tillegg med blant annet kirkegårdstjenester og regnskap. 

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS