Normalt sinne: Det er normalt at barn opp mot to år reagerer med aggressive handlinger som lugging og biter. Men etter hvert bør barnet lære seg riktig atferd. Rundt fire prosent gjør det ikke og disse barna må følges ekstra opp, konkluderer forskere.
Normalt sinne: Det er normalt at barn opp mot to år reagerer med aggressive handlinger som lugging og biter. Men etter hvert bør barnet lære seg riktig atferd. Rundt fire prosent gjør det ikke og disse barna må følges ekstra opp, konkluderer forskere.

Mest ADHD-legemidler blant desemberbarna

Barn født på slutten av året får oftere ADHD-legemidler eller ADHD-diagnose enn barn født tidlig på året – og hyppigst er det blant barna født i oktober-desember.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Forskere ved Folkehelseinstituttet har undersøkt ADHD-diagnoser og bruk av legemidler ved ADHD blant 510 000 norske barn i alderen 6–14 år (født i perioden 1998–2006).

Analysene viser at både medisinering og diagnostisering av ADHD er mer utbredt blant barn født på slutten av kalenderåret enn blant barn født tidlig på året. Sammenhengen med fødselsmåned vedvarte gjennom barndommen og inn i ungdomsårene.

Økte med fødselsmåned

I niende klassetrinn fikk 3,6 prosent av guttene født i januar til mars ADHD-legemidler.

– Medisineringen økte med fødselsmåned. Blant niendeklassegutter født i oktober til desember fikk 5,1 prosent slike legemidler, sier Kari Furu, forsker ved FHI i en pressemelding.

– For jenter fant vi det samme mønsteret. Blant niendeklassejenter født i januar til mars fikk 1,1 prosent ADHD-legemidler, mens blant de som er født i oktober til desember fikk 2,1 prosent slike legemidler.

Første gang i Norge

Sannsynligheten for å få ADHD-legemidler eller diagnose var 1,4 ganger høyere for gutter født sent på året enn de født tidlig på året. Tilsvarende tall for jenter var 1,8.

Studier fra andre land har funnet en tilsvarende sammenheng tidligere, men dette er første gang dette er påvist i Norge. Det nye i denne studien er at forskerne har fulgt barna over tid, og funnet at forskjellen over året økte etter hvert som barna ble eldre.

Furu påpeker at det ikke er grunn til å tro at barn født sent på året er sterkere biologisk disponert for ADHD eller er utsatt for spesielle miljøfaktorer sammenlignet med andre barn.

Knyttes opp mot umodenhet

– Det er en betydelig forskjell i medisinering og diagnostisering mellom de som er født tidlig på året og seint på året. Hvorfor det er slik, vet vi ikke, sier Furu.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

En mulig forklaring finnes i formuleringer i Helsedirektoratets retningslinjer for diagnostisering av ADHD. Retningslinjene angir at symptomer på uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet bør være klart mer uttalt enn forventet i forhold til barnets alder.

Dermed kan avgjørelsen om å henvise barn til spesialisthelsetjenesten, samt diagnostiske undersøkelser i seg selv, delvis være basert på vurderinger av barnets atferd og prestasjoner i forhold til eldre barn - det vil si de som er født tidlig på året, men går i samme klasse.

Det er derfor mulig at det er den relative umodenheten hos de barna som er født sent på året som gjør utslaget, og at dette så forsterkes videre gjennom skoleårene.

Powered by Labrador CMS