Fra høsten tilbyr Universitetet i Stavanger Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) for å bøte på pedagogmangelen i Rogaland. 

Pedagogmangel i Rogaland: Fra høsten starter Universitetet i Stavanger ABLU

Rogaland er sammen med Oslo og Møre og Romsdal de fylkene med lavest pedagogdekning i landet. Fra høsten tilbyr Universitetet i Stavanger Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) for å bøte på mangelen. 

Publisert

Det skriver universitetet på sine hjemmesider

Ifølge de nye tallene fra Udir, som ble offentliggjort i går, er det i Stavanger 43,9 prosent av barnehagene som oppfyller pedagognormen. 7,3 prosent av barnehagene i kommunen oppfyller ikke kravet om pedagogisk bemanning, mens 48,8 prosent oppfyller pedagognormen med dispensasjon. 

Av samtlige 455 barnehager i hele Rogaland er det 196 av dem som oppfyller pedagognormen; 45,8 prosent. 23 barnehager - 5,4 prosent - oppfyller ikke normen, mens 209 barnehager - 48,8 prosent - oppfyller pedagognormen med dispensasjon. 

Fungerende instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Anne Kristine Solberg Runestad, sier til universitetets hjemmeside at hun er er svært glad for det nye studietilbudet ved UiS.

FAKTA: PEDAGOGNORMEN

Ifølge forskrift om pedagogisk bemanning skal det være minimum én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Det er en skjerping fra tidligere da kravet var henholdsvis 9 og 18 barn per pedagogisk leder. Skjerpingen trådte i kraft 1.august 2018.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer eller annen tre-årig pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år om gangen, slik at en person som ikke oppfyller utdanningskravet kan jobbe som pedagogisk leder.

Kilde: Utdanningsdirektoratet.

– ABLU er et tiltak fra UDIR, med forankring i strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage». Kompetansestrategien skal blant annet bidra til at andelen barnehagelærere i barnehagen øker. Dessverre er Rogaland et av de tre fylkene i landet med lavest pedagogdekning i barnehagene, og dermed har UDIR og UiS inngått et samarbeid om å tilby arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning.  

ABLU-programmet ble utviklet ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), i samarbeid med Oslo kommune, og de første studentene startet utdanningen høsten 2007. Ordningen innebærer at assistenter i barnehagen utdannes til barnehagelærere i kombinasjon med arbeid i barnehagen, hvor barnehagen trekkes inn som læringsarena.

Med basis i HiOA har studieprogrammet inngått i en nasjonal satsning for å utdanne flere barnehagelærere og resultert i at det i dag tilbys ABLU-utdanninger ved flere universiteter og høgskoler.

Fra høsten også ved Universitetet i Stavanger - såfremt studiet blir formelt godkjent i Utdanningsutvalget i mai. 

– Her får assistenter og fagarbeidere i barnehagen, som ellers ikke ville valgt utdanning på heltid, muligheten til å kombinere jobb og studier, sier leder for studieprogrammet Per Einar Sæbbe. 

UiS har 15 studieplasser til programmet, og planen er å starte kommende høst. Søknadsfristen er 15. april. 

Powered by Labrador CMS