Den store utbyggingen av barnehagehager har gitt barnehagelæreryrket høyere status. Det gjør at færre barnehagelærere forlater yrket enn tidligere.
Den store utbyggingen av barnehagehager har gitt barnehagelæreryrket høyere status. Det gjør at færre barnehagelærere forlater yrket enn tidligere.

Barnehagelærerne rømmer ikke barnehagen lenger

I år 2000 forsvant rundt halvparten av pedagogene fra barnehagen kort tid etter endt utdanning. I dag blir over 80 prosent værende i jobben.

Publisert Sist oppdatert

NOVA-forsker Lars Gulbrandsen har sett på stabiliteten hos barnehagelærere, og funnet ut at de blir stadig mer stabile.

– Rundt årtusenskiftet var det bare litt over halvparten som hadde utdannet seg til barnehagelærer som valgte å jobbe i barnehagen. Nå har det tallet steget til 80 prosent, sier han til NRK.

Det innebærer — dersom statistikken holder seg — at 32 av 40 barnehagelærerstudenter kommer til å være i jobb i barnehage to år etter endt utdanning.

Gulbrandsen peker på at studentene er blitt eldre, og at en tredjedel av dem tar utdanningen samtidig som de jobber i barnehage og dermed har en tilknytning til arbeidslivet. I tillegg mener han at yrket har fått høyere status.

– Den store barnehagutbygginga har medført at det å være barnehagelærer har fått høyere status, det er ikke minst viktig at barnehager har blitt en del av utdanningsløpet. Samtidig er alle politiske partier i stor grad for utbygging av barnehager, sier Gulbrandsen til NRK.

Powered by Labrador CMS