91,8 prosent av barna i barnehagealder har barnehageplass

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2018 viser at 91,8 prosent av alle barn i Norge i alderen ett til fem år hadde barnehageplass. Det er en økning på 0,6 prosent fra året før.

83,5 prosent av barna mellom ett og to år hadde barnehageplass, en økning på 1,4 prosentpoeng fra 2017.

Hele 97,1 prosent av alle barn mellom tre og fem år hadde barnehageplass. Det er en økning på 0,2 prosentpoeng fra året før.

Barnehagene hadde i alt 96 098 ansatte, ifølge SSB.

Powered by Labrador CMS