200.000 kroner i støtte til sørsamisk barnehage

Sametingsrådet har bevilget 200.000 kroner til Ysterhagan barnehage - Svaalen goevtese på Røros for rekruttering av sørsamisk barnehagekompetanse.

Det opplyser Sametinget i en pressemelding.

Den sørsamiske avdelingen i barnehagen ble åpnet i 2016. Underveis har barnehagen støtt på en rekke utfordringer med tanke på at et samiskspråklig barnehagetilbud er organisert som en avdeling i en norsk barnehage. Det er mangel på kvalifiserte samiskspråklige fagfolk i barnehagen, samtidig som det sørsamiske språket er svært sårbart i en norskdominert barnehagehverdag.

Derfor har de startet opp prosjektet «Rekruttering av sørsamisk barnehagekompetanse». Formålet er å rekruttere fremtidig sørsamisk fagkompetanse, og å oppfordre og stimulere folk til å ta utdanning innen barnehageutdanning og sørsamisk språkutdanning, skriver Sametinget i pressemeldingen.

Sametingsrådet bevilger nå 200.000 kroner til dette prosjektet fra tilskuddsordningen «Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager».

Powered by Labrador CMS