I neste uke er det ventet at et skal komme en oppdatert smittevernveileder.
I neste uke er det ventet at et skal komme en oppdatert smittevernveileder.

Ny smittevernveileder: Her er noen av innspillene

Klare muligheter til redusert åpningstid og munnbind på foreldre er noen av innspillene Utdanningsdirektoratet har mottatt. I neste uke skal veilederen være klar.

Publisert

Fredag ble det klart at regjeringen har gitt Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet i oppdrag med å revidere smitteveilederne for skoler og barnehager. Jobben er godt i gang, og det er ventet at oppdateringen skal være klar til uka.

Utdanningsdirektoratet har bedt sektoren komme med innspill, og fristen gikk ut tirsdag.

Blant andre har Utdanningsforbundet og PBL gitt sine tilbakemeldinger.

– Fungerer godt

PBL, som representerer store deler av den private barnehagesektoren skriver i sitt innspill at de erfarer at dagens veileder for smittevern i barnehager i all hovedsak fungerer godt, den er godt innarbeidet i sektoren og at den er til stor nytte for barnehagene under pandemien.

– PBL mener på den bakgrunn at det ikke er ønskelig å gjøre vesentlige endringer i smittevernveilederen. Det innebærer at PBL mener det heller ikke bør etableres et nytt tiltaksnivå. I situasjoner der gult tiltaksnivå ikke oppfattes som tilstrekkelig, bør barnehagene gå over til rødt tiltaksnivå, som i dag, heter det i innspillet.

PBL skriver videre at det vil være en stor fordel om barnehagene også fremover skal forholde seg til en veiledning og organisering som er kjent og at de ikke må sette seg inn i ny veiledning som vil kreve endrede planer og organisering for et stort antall virksomheter.

Videre har PBL oppsummert innspillene slik:

  • Det bør være et krav at begge barnets foreldre har kritisk samfunnsfunksjon for å ha krav på et barnehagetilbud med full åpningstid, i alle fall i familier der barnets foreldre bor sammen. Som et alternativ bør det vurderes å begrense antall yrker som er omfattet av definisjonen kritisk.
  • Det kan gjerne tydeliggjøres ytterligere at barnehagene har fleksibilitet med tanke på organisering av gruppestørrelser og kohorter i barnehagen, for eksempel knyttet til samarbeid om morgenen og ettermiddagen ved full åpningstid.
  • Det bør vurderes å innføre pålegg om, eller i alle fall tydelig oppfordring om, at foreldre skal benytte munnbind i hente- og leveringssituasjoner på gult og rødt tiltaksnivå.
  • Utfordringer knyttet til ansatte i avventende karantene, karantene og isolasjon indikerer at barnehagenes fleksibilitet til å endre åpningstider på gult tiltaksnivå bør tydeliggjøres.
  • Å holde barnehager åpne under pandemien er så viktig – mest av alt for barna, men også for samfunnet – at barnehageansatte bør løftes opp fra «viktig» til «kritisk» i regjeringens oversikt over samfunnsfunksjoner under pandemien.

Du kan lese hele innspillet fra PBL her (ekstern lenke).

Åpningstid

Utdanningsforbundet organiserer en stor del av de barnehageansatte. De mener myndighetene må legge bedre til rette for at redusert åpningstid kan benyttes av barnehagene dersom det er eneste mulighet for å ivareta smittevernhensyn.

– Nå kommuniserer myndighetene tydelig at barnehagene så langt det er mulig skal ha mest mulig normale åpningstider. I tillegg krever nasjonale myndighetene at dersom barnehagen av smittevernhensyn må redusere åpningstiden, så skal barnehageeier likevel sørge for at barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver, får tilbud om lengre åpningstid. En slik utvidet rett til et barnehagetilbud vil for mange barnehager gjelde majoriteten av barna i barnehagene og gjøre at redusert åpningstid ikke lar seg gjennomføre i praksis. I dag er det tilstrekkelig at én av de foresatte har en samfunnskritisk funksjon for at barnet skal ha særlig tilrettelegging ved redusert åpningstid i barnehagen av hensyn til smittevern. Det bør vurderes om begge foresatte må arbeide med samfunnskritiske oppgaver for at en utvidet rett skal bli utløst, skriver Utdanningsforbundet i sitt innspill.

Fagforeningen mener videre at såkalte «bør-formuleringer» erstattes av forpliktende «skal-regler» og at de får form som pålegg i veilederne.

Utdanningsforbundet har også gjort seg noen tanker om munnbind, selv om de er klar på at de ikke har forutsetning for å vurdere i hvilken grad munnbind vil være et effektivt smittereduserende tiltak.

Blant annet skriver forbundet at det bør vurderes om det skal være pålegg, anbefaling eller ingen regler for ansatte i barnehagen knyttet til munnbind.

– Siden det vurderes som umulig/svært vanskelig å overholde regler om avstand i alle situasjoner i barnehagen og dels i barneskolen, bør det åpnes for at ansatte som ønsker å bruke munnbind, kan gjøre det, heter det i innspillet, som du kan lese i sin helhet her. (ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS