Høytlesing ser ikke ut til å være en så stor del av barndommen for alle norske barn som forskere og mange foreldre gjerne har trodd.
Høytlesing ser ikke ut til å være en så stor del av barndommen for alle norske barn som forskere og mange foreldre gjerne har trodd.

– Sett av litt tid til å lese hver dag

Én av tre barnehageforeldre oppgir at de leser mellom null og én bok i uka for barna sine.

Publisert Sist oppdatert

Dette overrasker forskerne bak en studie publisert i Scandinavian Journal of Educational Research.

– Vi har antatt at lesing og litteratur verdsettes høyt, og at det å lese sammen ses på som både nyttig og lærerikt for barna, uttalerer professor Trude Hoel ved Lesesenteret (UiS) i en artikkel publisert på uis.no.

1001 foreldre

Studien er et samarbeid mellom forskningsprosjektene SPrELL, Sensory books og FILIORUM – Senter for barnehageforskning.

Forskerne ønsket innsikt i hvor mye norske foreldre leser for barna sine, hvorfor de leser og hvor interessert barna er i å bli lest høyt for.

Våren 2022 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant 1001 foreldre med barn mellom tre og seks år. Her fikk foreldrene blant annet spørsmål om hvor mange bøker de leser for barna i løpet av en uke.

En av tre leser lite eller ingenting

33 prosent av foreldrene oppgir at de leser null til én bok i uka. 41 prosent sier at de leser to til fire bøker, mens 26 prosent opplyser at de leser fem eller flere bøker med barna sine hver uke.

– Leser man samme bok flere ganger i løpet av en uke, regner vi det som en ny bok hver gang. Man leser gjerne litt lengre bøker for seksåringer enn for treåringer, dermed blir det kanskje litt færre bøker i uka for de eldste barna, sier Elisabeth Brekke Stangeland til barnehage.no.

Hun er førsteamanuensis ved Lesesenteret og en av forskerne bak undersøkelsen.

Elisabeth Brekke Stangeland er førsteamanuensis ved Lesesenteret, UiS.
Elisabeth Brekke Stangeland er førsteamanuensis ved Lesesenteret, UiS.

– Vi hadde en forventning om at man kom til å rapportere noe mer lesing enn det man faktisk gjør, fordi høytlesing tradisjonelt har blitt høyt verdsatt. Derfor er det overraskende at såpass mange foreldre sier at de leser ingenting eller lite sammen med barna sine, sier Stangeland.

Fire av fem barn tok initiativ til å lese

Foreldrene ble også spurt om hvor mange ganger barna deres ba om å bli lest høyt for den siste uka.

Undersøkelsen viser at hele 80 prosent av barna minst én gang spurte om å lese en bok sammen med foreldrene.

– Det snakkes mye om at leselysten er nedadgående, men dette viser at barna har lyst til å lese og at de synes det er kjekt, sier Stangeland.

På spørsmålet om hva som er foreldrenes motivasjon for å lese med barna, er det vanligste svaret at det er en koselig aktivitet å gjøre sammen. Tett etterfulgt av at leseaktiviteten bidrar til språkstimulering, gode opplevelser og fremmer lese- og skriveferdigheter.

– Mindre verdsatt

Studien baserer seg altså på hva foreldre svarer i et spørreskjema. Slik selvrapportering er kjent for å ha noen svakheter siden forskerne ikke kan etterprøve det som oppgis. Forskerne mener imidlertid at funnene i liten grad tyder på at foreldrene overdriver når det kommer til hvor mange bøker de leser sammen med barna sine, i og med at såpass mange rapporterer at de leser ingen eller kun én bok i uka.

De mener studien er viktig fordi man tidligere har visst lite om hvor mye eller hvorfor vi har lest for barna våre.

– I den internasjonale PIRLS-studien, som undersøker tiåringers leseferdigheter, blir foreldre spurt om hvor mye de leste for barnet da det gikk i barnehagen. Foreldrenes svar tyder på at høytlesing for barn er mindre verdsatt nå enn før. Dette tyder dessverre også resultatene fra vår studie på, uttaler professor Trude Hoel på uis.no.

Trude Hoel er professor ved Lesesenteret (UiS).
Trude Hoel er professor ved Lesesenteret (UiS).

Gode leserutiner

Gruppen som oppgir at de leser mest for barna sine, er kvinner med høyere utdanning.

Samtidig finner forskerne at faste rutiner for lesing i hjemmet, ser ut til å være den enkeltfaktoren som har størst betydning for hvor mye lesing som skjer sammen med barna.

– Gode rutiner for lesing, er noe alle kan få til. For eksempel kan man ha som rutine at man leser til kveldsmaten eller på sengekanten. 10-15 minutter daglig kan være nok, sier Elisabeth Stangeland.

– Ta barnas invitasjoner på alvor

Undersøkelsens resultater peker også i retning av at barnets egen interesse for lesing henger tett sammen med hvor mye det blir lest for.

Stangeland har derfor følgende oppfordring til alle småbarnsforeldre:

– Sett av litt tid til å lese hver dag. Og ta barnas invitasjoner til lesing på alvor!

– Å etablere en god kultur for lesing tidlig, kan også ha betydning for fritidslesing og leselyst senere i livet, sier hun.

Fem gode grunner til å lese sammen med barna:

- Å lese sammen gir gode opplevelser

- Å bli lest høyt for er et viktig skritt for å bli en god leser selv

- Barn som blir lest høyt for utvikler fantasi

- Barna får et rikere språk

- Lesing er et viktig redskap for læring

(Kilde: Lesesenteret, UiS)

Vil undersøke barnehagenes leserutiner

Siden det i dag er store forskjeller i hvor mye barn blir lest for hjemme, kan barnehagen bidra til å utjevne sosiale forskjeller ved å sørge for at alle barn får mange gode leseopplevelser i oppveksten, påpeker Stangeland.

– Vi vet at det også er forskjeller mellom barnehager i hvor mye de leser for barna. Vi har derfor planer om å gjennomføre en tilsvarende studie ute i barnehagene, for å få et innblikk i lesepraksisene der ute, forteller hun.

Powered by Labrador CMS