Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet svarer på kritikken fra Anne Lindboe.
Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet svarer på kritikken fra Anne Lindboe.

– La det være klinkende klart at Utdanningsforbundet ikke ønsker PBL til livs

– Selvsagt er vi ikke er enige i ett og alt, det er kanskje ikke så rart ettersom vi representerer arbeidstakere og PBL representerer eier og arbeidsgivere. Men vi kan ikke komme på noen situasjoner hvor det har vært store konflikter mellom våre organisasjoner, sier nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet etter kritikken fra Anne Lindboe.

Publisert Sist oppdatert

I en artikkel publisert på våre nettsider i går, reagerer PBL-direktør Anne Lindboe sterkt på Fagforbundets og Utdanningsforbundets rolle i alliansen For velferdsstaten. Bakgrunnen er et nytt notat som kommer med skarp kritikk av PBL.

– Jeg mener vi kan tilbakevise alle påstandene som kommer fram i dette notatet, som er et regelrett makkverk av synsing og påstander som ikke kan dokumenteres, sier hun, men reagerer vel så skarpt på hvem som står bak. De viktigste økonomiske bidragsyterne bak organisasjonen For velferdsstaten er Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

For velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi består av over 30 ulike fagforbund, brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner som har over en million medlemmer. Vi er opprettet for å styrke kampen mot de økende forskjellene i samfunnet, og arbeider mot privatisering, deregulering og markedsliberalisme – og for en sterk offentlig sektor, står det blant annet på hjemmesiden.

Stiftet 2. september 1999.

Hadde fem ansatte per 10. september 2020, ifølge Brønnøysundregistrene. Daglig leder er Linn Herning, fungerende daglig leder er Helene Bank.

Styreleder er Fagforbundets leder, Mette Nord.

De øvrige styremedlemmene er leder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad, andre nestleder i Norsk Tjenestemannslag, Ellen Dalen, FO-leder Mimmi Kvisvik, leder i Norsk bonde- og småbrukarlag Kjersti Hoff, Jan Davidsen Raa (Ap-politiker, tidligere leder i Fagforbundet, nå Pensjonistforbundet) og Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT Forbundet.

I og med at For velferdsstaten er organisert som Forening/lag/innretning er ikke regnskapene tilgjengelige i Brønnøysundregistrene, men ifølge daglig leder Linn Herning er det samlede budsjettet for 2021 6 945 000 kroner. Utdanningsforbundet bidrar med 509 000 kroner og Fagforbundet med 5 565 000 kroner i 2021.

I tillegg til støtten fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet er organisasjonen finansiert med støtte fra EL og IT forbundet (112 000 kroner), Fellesorganisasjonen (FO) (87 000 kroner) og Norsk Tjenestemannslag (NTL) (149 000 kroner).

Her finner du oversikten over de øvrige medlemmene i For velferdsstaten, som også teller 17 kommuner samt fylkestingene i Sør-Trøndelag og Troms.

– Utdanningsforbundet har ikke hatt noen rolle i bestillingen av notatet. Det ble orientert om notatet i et styremøte tidligere i år. Finansiering har så langt jeg vet vært gjort innenfor alliansens budsjetter, sier Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet, og fortsetter:

– Vi ser på dette som et av flere «innlegg» i debatten om finansiering og drift av barnehagesektoren. Dette er en stor og komplisert sektor, og PBL spiller en viktig rolle.

– Hva er Utdanningsforbundets rolle i For velferdsstaten, der Terje Skyvulstad sitter i styret?

– Utdanningsforbundet sitter i styret og støtter alliansen økonomisk. Vi er en av 24 landsdekkende organisasjoner, som sammen med noen lokale organisasjonsledd og kommuner utgjør alliansen. Det overordna formålet er å styrke offentlig velferd. Siden flertallet av våre medlemmer arbeider i offentlig sektor så har vi noen sammenfallende interesser, men ikke alltid. Alliansen står fritt i å prioritere og initiere saker de vil jobbe med. Vi opplever at en del av det utrednings -og opplysningsarbeidet alliansen har gjort har vært nyttig og bra for den offentlige debatten. Men vi er ikke med i For velferdsstaten for at de skal tale vår sak, forklarer Valås.

– I hovedsak et godt samarbeid

– Notatet kan oppfattes som et angrep på PBL, og forfatteren er klar på at hun vil PBL til livs. På hvilken måte vil det gagne Utdanningsforbundet og deres medlemmer?

– La det være klinkende klart at Utdanningsforbundet ikke ønsker PBL til livs. Vi har i all hovedsak et godt samarbeid. Selvsagt er vi ikke er enige i ett og alt, det er kanskje ikke så rart ettersom vi representerer arbeidstakere og PBL representerer eier og arbeidsgivere. Men vi kan ikke komme på noen situasjoner hvor det har vært store konflikter mellom våre organisasjoner.

– Hva tenker dere at dette notatet vil gjøre med samarbeidsklimaet?

– Vi er ganske trygge på at vi fortsatt skal ha et godt samarbeid med PBL, og at både PBL og Utdanningsforbundet kan forholde seg saklig til de barnehagepolitiske og tariffmessige spørsmålene som vi jobber med, enten vi er enige eller uenige, sier Valås.

– Til Klassekampen sier Anne Lindboe blant annet: «Dei er ein stråorganisasjon som er finansiert av og snakkar på vegner av blant andre Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Dei burde ha ballar nok til å sagt dette sjølv. I staden brukar dei kontingenten til tilsette i private barnehagar til å motarbeida arbeidsplassane deira. Dei vil ikkje ha privat velferd og private barnehagar, men det tør dei ikkje seia og finansierer For Velferdsstaten for å gjera jobben for dei.» Hva vil du svare på det utspillet?

– Dette har vi svart ut i et innlegg i Klassekampen. De som er interessert kan lese det utfyllende der. Men for å si det kort, så er det overhodet ikke hold i påstandene om at Utdanningsforbundet skulle ha en skjult agenda. Vår politikk er tilgjengelig på vår nettside. I dokumentet «Vi utdanner Norge» kan hvem som helst bli kjent med vår politikk, som ble vedtatt på landsmøtet 2019. Der beskrives også vår politikk på området for private barnehager og skoler.

Kronikken er publisert på Klassekampens nettsider, bak betalingsmur, med tittelen «Vi har ingen skjult agenda, Lindboe».

– Kommer ikke til å lese det

– Mange av medlemmene deres jobber i en PBL-barnehage. Gir dette notatet et bilde av de private barnehagene som er i takt med hva medlemmene deres som jobber der opplever?

– Jeg tror de aller fleste medlemmene våre ikke kommer til å lese dette notatet. De er opptatt av å skape gode barnehagetilbud og ha trygge og gode arbeidsvilkår. Det forutsetter selvsagt en trygg og forutsigbar økonomi. Men vi vet at noen av våre styrermedlemmer er opptatt av medlemsdemokratiet i PBL. Ellers er mange opptatt av at arbeidsgiverne legger til rette for at det kan være tillitsvalgte i alle barnehager, og at disse får medbestemmelse. Mange medlemmer jobber også for å kunne ha hovedtillitsvalgte i de store barnehagekjedene.

For ordens skyld: Barnehage.no er eid av PBL, og er også omtalt i notatet.

Powered by Labrador CMS