Fagforbundet på høring: Mette Henriksen Aas, AU-medlem, Kristine Hansen, avdelingsleder og Ingri Bjørnevik, rådgiver.
Fagforbundet på høring: Mette Henriksen Aas, AU-medlem, Kristine Hansen, avdelingsleder og Ingri Bjørnevik, rådgiver.

– Stortingsmeldingen er basert på kunnskap om skolen

Utdanningsforbundet og Fagforbundet var først ute i høringen om kvalitetsmeldingen.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsforbundet var først ut under åpen høring om Stortingsmelding 19 – Tid for lek og læring i barnehagen torsdag, og var ikke nådige i sin dom.

– Å lage en norm for hva alle landets femåringer skal kunne, er ikke en oppskrift på noe som fungerer for et barn som strever med språket, sa nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås.

Hun representerte forbundet sammen med politisk rådgiver Turid Pålerud og seniorrådgiver Sissel Havre.

– Brudd med nordisk barnehagetradisjon

De mener at tiltakene som ligger i stortingsmeldingen ikke er forankret i kunnskap om barnehagen, men heller er basert skolens utvikling.

– Lek og barns medvirkning er ikke med. Dette er et brudd med nordisk barnehagetradisjon, sier Valås.

Hun legger til at resten av utdanningssektoren i det hele tatt har mye å lære av barnehagen, som allerede jobber godt med mobbing. Og der kommer bemanning inn.

Mer støtte til nyutdannede

– Vi vet at barnehagen må bli bedre på mye. Derfor trenger vi flere barnehagelærere! All forskning og erfaring peker på at kvalitet henger sammen med nok bemanning og kompetanse. Likevel nevnes dette knapt i meldingen. Og grunnleggende og godt språkarbeid er noe alle barn trenger, ikke bare femåringene. Og vi vil at alle barnehager skal ha mange nok ansatte med den rette kompetansen til å fange opp og gi et godt tilbud til alle barn, presiserer Valås.

Slik det er nå, mener Utdanningsforbundet at ansatte i barnehagen ikke vet hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn. Spesielt de nyutdannede.

– Nyutdannede barnehagelærere må motta faglig støtte i arbeidet sitt. De må ha mulighet til å kjapt drøfte en bekymring med ansatte med rett kompetanse til å veilede dem videre, sier Valås.

– Vi må sikre at de ansatte har nok tid og nok kunnskap. Det får vi ikke gjennom dokumentasjon og kartlegging, avslutter hun.

– Måling og testing er ikke veien og gå

Fagforbundet ved Mette Henriksen As var i stor grad enig med Utdanningsforbundet i at regjeringen gir en god beskrivelse av dagens barnehagesituasjon. Dog er de ikke fornøyde med løsningene som er foreslått på sektorens utfordringer.

– Måling og testing og nasjonale normer er ikke veien å gå, sier As.

– Barn skal vurderes ut fra egne muligheter og utvikling og kjenne glede og mestring.  Samtidig er vi enige i at språket er viktig. Barnehagen har en viktig oppgave når det gjelder stimulering av språk. Og det henger igjen sammen med at det er nok voksne i barnehagen som har godt språk og som er sammen med barna i leken.

Kjemper for barne- og ungdomsarbeidere

Fagforbundet brenner også for barne- og ungdomsarbeidere og at denne faggruppen skal få utnytte sin kompetanse i barnehagen.

– Manglende kunnskap om barne- og ungdomsarbeidernes kompetanse fører til at den ikke blir brukt til det beste for barna, sier Aas.

De mener også, i likhet med Utdanningsforbundet, at det ikke bør innføres en felles språknorm i barnehagen.

Måtte følge høringen utenfra

– Det er ganske så umulig å få til. Det som er viktig er at de som faktisk har behov for hjelp, skal få hjelp, avslutter Aas.

Det har vært stor interesse rundt stortingsmeldingen og mye debatt. Det førte til stort oppmøte utenfor høringssalen hvor det endte med kun ni av publikum fikk komme inn. Resten måtte følge høringen på skjerm i foajeen og noe dro til Lærernes Hus hvor mange hadde samlet seg.

Blant annet var det oppfordret til oppmøte på Facebook-aksjonen «Barnehageopprør 2016».

Barnehage.no følger høringen og kommer med flere reaksjoner og saker etter hvert.

Powered by Labrador CMS