Mette Henriksen Aas i Fagforbundet og Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet er fornøyde med at kompetanse belønnes i mellomoppgjøret i PBL-området.
Mette Henriksen Aas i Fagforbundet og Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet er fornøyde med at kompetanse belønnes i mellomoppgjøret i PBL-området.

Forhandlingene varte under to timer - her er oppgjøret

Forhandlingene om mellomoppgjøret i PBL-området startet tirsdag klokka 10.00. I god tid før klokka 12.00 var protokollene underskrevet.

Publisert Sist oppdatert

Både Utdanningsforbundet og Fagforbundet gir uttrykk for tilfredshet med at oppgjøret belønner dem med formell kompetanse.

Oppgjøret i PBL-barnehagene ender, som innenfor både frontfagene og barnehagene i KS-området, med en økning på 2,4 prosent. Av dette var 0,9 prosent dekket inn av overheng og glidning.

Ettersom dette var et mellomoppgjør, var det kun penger det ble forhandlet om.

Her er tilleggene

Oppgjøret innebærer følgende lønnstillegg for de ulike gruppene:

  • Arbeidstakere uten særskilt krav til utdanning vil få et tillegg på mellom 6.000 og 8.000 kroner alt etter ansiennitet.
  • Fagarbeidere og barnepleiere får mellom 9.100 og 11.600 kroner.
  • Folk i stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar får et tillegg på mellom 7.000 kroner og 16.300 kroner. Her er det et betydelig løft for dem med 16 år eller mer i ansiennitet.
  • De som har stillinger med krav om høyskoleutdanning, og har lederansvar får mellom 7.400 og 16.300 kroner i tillegg. Her er det et betydelig løft for dem med 16 år eller mer i ansiennitet.
  • Stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning gir et tillegg på mellom 7.500 og 15.000 kroner. Også her går deklart mest til dem med mer enn 16 års ansiennitet.
  • Styrere med godkjent utdanning får mellom 10.200 og 13.200 kroner i tillegg.

Fornøyde med kompetansesatsing

I tillegg til PBL deltok Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta i forhandlingene.

Alle parter har i oppgjøret ønsket å belønne kompetanse

– Vi har prioritert fagarbeiderne i dette oppgjøret, sier seksjonsleder Mette Henriksen Aas i Fagforbundet til barnehage.no.

–  For oss er det viktig med kompetanse. Det har også PBL signalisert at de er. Nå håper vi at det også er noe PBL vil satse på på sikt. For eksempel ved å etablere et eget kompetansesystem. Det er noe alle i sektoren vil være tjent med, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

–  Forhandlingene gikk veldig fort?

–  Vi var enige om rammen. Vi var enige om beregningsgrunnlaget, og vi ble fort og greit enige om glidning og overheng. Da er mye gjort. Tallmaterialet fra PBL representerer over 80 prosent av barnehagene. Da er vi rimelig sikre på at dette blir riktig, sier Mette Henriksen Aas.

–  Sektor med ryddige forhold

Administrerende direktør Arild M. Olsen i Private Barnehagers Landsforbund er fornøyd med oppgjøret. Han sier at det gir et signal til dem som jobber i sektoren, om at hvis du er opptatt av en god lønnsutvikling, så er utdanning et nøkkelord.

–  De som tar tilleggs- og videreutdanning blir hevet. Det stimulerer til utdanning. Det som blir viktig framover er at rammene gjør det mulig å prioritere dem med relevant kompetanse i årene som kommer, sier Olsen.

Han påpeker at dette oppgjøret gjelder 26.000 ansatte i private barnehager landet rundt.

–  Det pågår en diskusjon for tiden om at det ikke er ordnede lønns- arbeids- og pensjonsforhold i de private barnehagene. De som forteller at det er hovedregelen i sektoren, må endre sin historiefortelling. Dette oppgjøret viser igjen at barnehagene som er medlemmer i PBL tar det ansvaret de skal ta. Og jeg er fornøyd med at vi er en sektor med ryddige forhold, sier Arild M. Olsen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

 

Powered by Labrador CMS