DEBATT

Illustrasjonsfoto: Getty Images
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Forventninger til levering og henting i barnehagen

"Lykken er å hente sitt eget barn i barnehagen. Hvordan oppleves de få, men så verdifulle minuttene? Hvordan bruker vi denne tiden?", spør Torill Anita T. Skailand.

Publisert

Noen barn løper rett inn i barnehagen og har nesten ikke tid til å si «ha det». Andre er engstelige og klamrer seg til mor eller far. Disse morgenene kan det være ekstra vanskelig å levere fra seg barnet i barnehagen.

Vi i Helleland FUS barnehage har derfor valgt å fokusere på hvordan vi som personal kan tilrettelegge og hjelpe både foreldre og barn for at leveringen skal oppleves trygg og god. Det er viktig å understreke at dette gjelder barn som har dannet en trygg tilknytning til ansatte i barnehagen.

Gjensidig respekt og tillit

For oss har det vært viktig med en tydelig kommunikasjon ut til foreldrene slik at de vet om våre rutiner i barnehagen og hva de kan forvente av oss og hvilke forventninger vi har til dem. Måten personalet velger å ta imot foreldre og barn om morgenen er avgjørende. Å være en ansatt som tar foreldrene på alvor, utviser trygghet og forståelse skaper gjensidig respekt og tillit mellom foreldrene og ansatte.

Vi har gjort noen grep hos oss som har hatt en positiv effekt på leveringssituasjoner. Hver morgen hos oss lages det en oversikt over hvem som har ansvar for å ta imot barna ved levering og hvem som har ansvar for å ta farvel med barna på ettermiddagen.

Blir møtt i garderoben

Hos oss er det én ansatt som har dette som sitt hovedansvar om morgenen slik at foreldre og barn blir møtt i garderoben og får en rolig start. Da blir det også gitt rom til beskjeder som skal veksles mellom hjem og barnehage.

Vi har aldri regler uten unntak i vår barnehage, så dersom ett eller flere barn har opplevd leveringen i barnehagen som vanskelig, setter vi i gang tiltak umiddelbart. For eksempel at en tilknytningsperson eller en annen voksen som barnet har ekstra god kjemi med, møter barnet om morgenen. Andre tiltak kan være å kommunisere med foreldrene om hvordan vi sammen kan hjelpe barnet. Dette kan bety at vi sammen med foreldrene lager en plan for leveringer fremover.

Det er nå vi har sjansen til å fortelle om dagens små og store øyeblikk, det er nå vi kan få barnet til å skinne.

Gode avskjedsrutiner

Kanskje foreldrene kan komme litt tidligere i barnehagen slik at barnet kan bruke litt ekstra tid. Er det morgener som er utfordrende, tar vi en telefon hjem eller sender en SMS der vi oppdaterer foreldrene på situasjonen.

Personalet har kompetanse og erfaring med barn og ser barnas behov. Det kan noen ganger være behov for å veilede foreldre som opplever leveringen i barnehagen som vanskelig. Det er en viktig hos oss at de som leverer barnet i barnehagen må ta ordentlig farvel med sitt barn. Gode avskjedsrutiner skaper forutsigbarhet og trygghet.

Disse minuttene er gull

Lykken er å hente sitt eget barn i barnehagen. Hvordan oppleves de få, men så verdifulle minuttene? Hvordan bruker vi denne tiden?
Som daglig leder i Helleland FUS barnehage har det vært viktig for meg at hele personalet jobber mot samme mål og virkelig forstår hvorfor disse minuttene er gull. Det er nå vi har sjansen til å fortelle om dagens små og store øyeblikk, det er nå vi kan få barnet til å skinne. Vi har gått flere runder og reflektert over hvilken praksis vi har og hva vi ønsker å bruke akkurat disse verdifulle minuttene på.

Å ses igjen etter en dag fraskilt fra det kjæreste foreldre har, kanskje etter en tøff morgen med gråting og små hender som ikke vil slippe taket. Da er dagens høydepunkt å ses igjen. Hvordan foreldre opplever oss som ansatte i hentesituasjonen i barnehagen har stor betydning for relasjonsbygging og tillit.

Dele de gode hendelsene

Så hvordan velger vi å bruke denne verdifulle tiden?

Vårt fokus når barnet blir hentet er å fremsnakke barnet og fortelle om små magiske øyeblikk fra hverdagen. Vi ønsker å dele gode hendelser med foreldrene og gi dem trygghet på at vi har sett deres barn.

Vi har en hovedregel hos oss, vi skal unngå å snakke om negative episoder som kan ha skjedd i løpet av en dag. Dette betyr selvsagt ikke at vi ikke skal ta ting på alvor når det skjer ting som ikke oppleves greit. I en barnehagehverdag oppstår det alt fra små ting til større ting som må snakkes om. Om personalet vurderer at visse hendelser er av en karakter som foreldrene må vite, tar vi en telefon hjem. På denne måten har den ansatte satt av tid til å snakke uten å bli avbrutt av andre barn, voksne og ikke minst at barnet det gjelder står og lytter.

Personalet skal tenke gjennom og vurdere på hvordan og hva vi som ansatte sier om barnet. Hva er nødvendig å gi tilbakemelding om? Er det de 10 minuttene i løpet av 8 timer barnet er i barnehagen der det kanskje var litt små knuffing - eller skal fokuset være på de 7 timene og 50 minuttene barnet hadde det fantastisk? Vi velger å se på det positive, men selvfølgelig ta ting på alvor om det er gjentagende adferd.

Ta ordentlig farvel

Vi skal heller aldri sette nye vikarer som ikke kjenner barna eller studenter/praksisdeltakere som ansvarlig for hentesituasjonen og vi skal alltid ta et ordentlig farvel ved dagens slutt både med barn og foreldre.

Den spente forelderen, som skal få hente sitt barn i barnehagen full av forventning og glede, skal oppleve hentesituasjonen som et positivt møte der de får informasjon om sitt barn og hvordan dagen har vært.

Vi ønsker at disse verdifulle minuttene skal skape sterke bånd mellom personalet/foreldre og barn/foreldre. En fin avslutning på dagen der barnet får tid og rom til å avslutte leken på en god måte og det blir tatt ett ordentlig farvel, skaper gode relasjoner, forventninger og glede til dagen i morgen.

  • Dette innlegget ble først publisert på FUS-bloggen.
Powered by Labrador CMS