DEBATT

Kim Aleksander Mo er barnehagelærer  og gründer i Ped Opp Vestfold.
Kim Aleksander Mo er barnehagelærer og gründer i Ped Opp Vestfold.

Er «tilstedeværende» godt nok?

Med nok ansatte ville vi både kunne være «tilstedeværende» og «deltagende» gjennom hele dagen. Vært rollemodeller, gode voksne og vært der fullt ut for barna.

Publisert

Er «tilstedeværende» godt nok?

Ja, det er det. Men for barnas del vil jeg gjerne være mer «deltagende»

I lengre tid har diskusjoner og debatter rast rundt «bemanningsnormen» og «pedagognormen». De aller fleste som jobber i barnehage er enige om at ingen av disse er gode nok slik de er i dag. Det som er bra med dem er at politikerne på Stortinget og i Regjeringen har innsett at man MÅ se på bemanningen for at barnehagene skal bli «best» for barna våre.

I barnehagen vil vi være både «til stede» og «deltagende».

Men skal du jobbe i barnehagen i dag, så skal du følge godt med. Du har lover og regler du skal følge ned på detaljnivå. Man kan nevne de mest kjente som «rammeplanen» og «barnehageloven», så kommer det i dem en rekke ting barna skal kunne ut ifra alder.

For de som jobber i barnehagen har en rekke SKAL punkter ut ifra dette igjen. Ansatte skal også følge med på om barna kan prate, gå, hoppe, være sosiale og bli den «beste utgaven av seg selv».

Det er også kommet klare ønsker og retningslinjer på satsning på anti-mobbing og på realfag (matte og naturfag). Jeg kan love deg at det er til å bli svimmel av.

Nok et krav

Nå har regjeringen kommet med enda et krav uten å fullfinansiere «normene» sine.

– Vi vet at det hver høst er seksåringer som starter på skolen uten å kunne snakke og forstå norsk godt nok. For disse barna blir skolestarten ekstra tøff, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V). Derfor vil vi innføre en plikt for kommunene til å vurdere norskkunnskapene til alle barn før skolestart, sier hun. Utdanningsnytt.no, 03 februar 2020.

Fint det Trine, men da må vi ha flere hender i barnehagen.

Vi gjør det allerede også, vi har bare ikke nok ressurser til å gjøre det skikkelig.

Strekker ikke til

La oss komme til poenget. Med den bemanningen som var før og er fortsatt, så føler man at man ikke får gjort alt man vil. Man strekker ikke til, for samtidig som man skal gjøre alt det som står over, skal det gis førsteklasses omsorg til ALLE barna som er til stede. For barna som går i barnehagen er de ansatte tryggheten borte fra mor og far. Vi må være der for alle, hele tiden.

Jeg følger med på fagtekster og noe av det som blir skrevet om er det å være «deltagende» i barns lek. Ofte kan du få det til, men ikke alltid.

Voksne kan også være med på barnets lek og svare på invitasjonene til lek som barnet kommer med. Da er det viktig at den voksne lar barnet styre leken og gir positiv respons på barnets påfunn og fantasi. For eksempel kan barnet tildele den voksne en rolle – «du er en politimann» – eller barnet finner på «regler» for leken. -G. B. Hårberg, H. H. Solhjell, G. N. Grønlid i Nasjonal digital læringsarena.

Personlig liker jeg «tilstedeværende» litt bedre. Det er barna som skal bestemme om vi får være med eller ikke i leken. Jeg tenker voksne i barnehagen må ta rollen vår på alvor. For meg er det viktig å være «der» for barna.

Vi må være tilstedeværende voksne som kan bidra med læring mens barna leker. Vi må kunne lese når vi bør være en del av leken og når vi bør holde oss på sidelinjen. -M. Haugeby, Borgen barnehage i barnehage.no

Møter, kurs, plantid

Når vi er «tilstedeværende» kan vi se mer av det som skjer rundt enn om vi er deltagende i en lek.

DER kom hovedpoenget mitt. Hadde vi hatt tilfredsstillende bemanning hele barnehagens åpningstid ville vi hatt kapasitet til å være «deltagende». I dagens barnehage ønsker vi at vi skal ha tid til alt, men det går ikke. I løpet av tiden barna er til stede er det møter, kurs, matlaging og kontor/plantid.

Her kommer en beskrivelse av noe jeg selv har opplevd i en barnehage:

«Barna er på vei ut, flere av oss voksne kler på dem. Det er ca. 10 til 15 barn ute og jeg er den som kler på meg først og er ute i 15 minutter før neste kommer ut.

Dette gikk helt fint, men tenk om noen slåss eller ett barn faller. Da ville det ikke gått så bra.

Her kommer tenkt eksempel. «En avdeling med 15 barn. Det vil si fem ansatte. Barna er ferdig med å spise og en ansatt skifter bleie og en pedagog er gått på kontoret for å planlegge den neste uka. Samtidig som to ansatte på avdelingen er opptatt, er det fire barna som ikke er skiftet på som har avføring i bleia og fire andre som gråter og to barn gikk inn på et annet rom for å leke. Oversikten er borte for personalet som er igjen.

Må ha nok ansatte gjennom hele dagen

Det er folkene som jobber i barnehagen som trygger, trøster og veileder barna. Da må vi ha nok ansatte gjennom hele dagen.

Med nok ansatte ville vi kunne både være «tilstedeværende» og «deltagende» gjennom hele dagen. Vært rollemodeller, gode voksne og vært der fullt ut for barna.

En gang i fremtiden vil våre gode barnehager der barn og familier trives, bli BEST.

Hjelp oss med å si ifra til politikere på Stortinget og ute i de mange kommunene. Vi er på vei, men vi er ikke i mål.

Samme tilskudd for hvert barn i hele landet, gjerne øremerket. Nok ansatte til å gi god omsorg. Da kommer mulighetene til å være mer «deltagende» mer og mer.

Powered by Labrador CMS