Torill Fossum Stamnes.

Utelekeplassen – et pedagogisk eldorado

BARNEHAGE 2016: De ansatte bør være like flinke til å tilrettelegge for aktiviteter ute, som de er til å tilrettelegge for aktiviteter inne, mener barnehagelærer Torill Fossum Stamnes.

Publisert Sist oppdatert

– Utelekeplassen er et pedagogisk eldorado, sa Torill Fossum Stamnes fra scenen under Barnehage 2016.

Hun jobber som pedagogisk leder i Egge barnehage i Steinkjer og brenner for uteleken.

Vant pris for arbeid med realfag i utelekeområdet

Stamnes jobbet tidligere i Vårtun barnehage i Steinkjer. I 2015 vant denne barnehagen Forskerfrøprisen fra Naturfagsenteret for sitt arbeid med å tilrettelegge for realfag i uteleken og uteområdet. En pris barnehagen fikk som følge av et målrettet arbeid over mange år.

Målet var å presentere et uteområde som var i endring og utvikling, med stadig nye innslag som stimulerte barnas utforskertrang og oppdagerglede. Med fokus på barns lek, læring og medvirkning ble utelekeplassen en stor del av barnehagens pedagogiske innhold, opplyser Stamnes.

Vannlek

- Vi hadde barns lek, læring og medvirkning som fokus i barnehagen, og måtte finne ut hva ungene hadde lyst til å finne på. Ungene i barnehagen er glade i vann , rennende vann, stille vann. De fortalte oss at vann er spennende. Det ble et stort prosjekt som barna styrte, mens de voksne la til rette, sier Stamnes.

Vann fikk altså en svært sentral plass i barnehagen. Det ble lekt med vannbord og rør, og skråninger i barnehagens uteområde ble utnyttet til å lage vannrenner. Om vinteren, når vann ble til snø, ble det laget snøborger og snøskulpturer.

- Vårtun er den eneste barnehagen jeg har jobbet i hvor barn har valgt bort vann fordi det var der som et tilbud for dem hele tiden, på lik linje med sandkassen, sier Stamnes, og legger til:

- Vi begynte med vann, men det ble etter hvert enda større enn vann. Det omhandlet plutselig hvordan vi voksne er på utelekeplassen og blant annet tilrettelegger for realfag, sier hun.

For eksempel hvor mange bøtter med sand som må til for å nå fra den ene til den andre enden av sandkassen? Er det forskjell hvis man tar tilitersbøtter og måler bortover, eller hvis man tar kopper?  Eller hva som skjer hvis man putter Zalo i vann?

- Barna vet ikke selv at de holder på med realfag og forskning, men det er det de gjør, sier pedagogen og påpeker at voksenrollen er kjempeviktig.

- Bak det vi har gjort er det flotte voksne som har tilrettelagt for at barna skal få forske, utfolde seg og leke.

Å gå på tur er norske barnehager flinke til, men vi kan bli flinkere til å ta med realfagene i det vi gjør og for eksempel bruke benevnelser som stor, mindre, høy og bred, mener Stamnes.

- Bruk det du har

- Hvorfor er utelek så viktig for deg?

- Det er veldig «høyt under taket» når man er ute. Det er lettere for ungene å finne noe å holde på med uten å bli stoppet av en voksen som ikke tåler bråk. Ungene blir stimulert på så mange områder hvis det også er en aktiv voksen inne i bildet. For én ting er frilek og at barna får leke uten at voksne forstyrrer, men det blir noe annet når de voksne legger til rette. Dette er vi veldig gode på når vi er inne, men vi bør være like gode på det når vi er ute, sier Stamnes.

Vi bør tilrettelegge for uteaktiviteter på samme måte som man tar frem byggeklosser og ulike aktiviteter inne, mener pedagogen.

- Det er også lettere å ikke bli forstyrret når man er ute, fordi det er så stor plass og det er rom for alle, sier pedagogen som har utdanning innen utefag  og har drevet friluftsbarnehage.

- Kanskje kan man til og med tilføre enda mer når man er ute. For da kan man søle litt mer og holde på med ting som man ikke kan gjøre inne.

- Hva skal til for å lage et spennende uteområde?

- Man bør ikke tenke så veldig komplisert. Vann koster for eksempel ingenting. Bruk det du har. Bruk skogen hvis du har det, eller den lille skogen utenfor gjerdet. Bruk takrenner, rør, baller og ting som ikke koster så mye. Og la ungene få lov til å vise vei, så kan du bygge videre på det, sier Stamnes.

Og et tips nå som sommeren er rett rundt hjørnet:

- En bakke, en presenning og en vannslange med vann er alt som skal til for å lage sommerens beste vannsklie, sier Stamnes.

Powered by Labrador CMS