Planen er at det nye nasjonale økonomiske tilsynet vil få sine første medarbeidere i løpet av høsten.
Planen er at det nye nasjonale økonomiske tilsynet vil få sine første medarbeidere i løpet av høsten.

Nytt nasjonalt tilsyn: Starter ansettelsene i høst

Rekruttering og tilsetting av leder og medarbeidere til det nye nasjonale økonomiske tilsynet i Molde starter høsten 2020, opplyser kunnskapsministeren.

Publisert

Det var i juni at Stortinget vedtok at det skal opprettes et nasjonalt økonomisk tilsyn for private barnehager. Nå ivaretas tilsynet av kommunene. 

– Det er anslått at det nye økonomitilsynet i starten bør ha om lag 20 medarbeidere, og på sikt om lag 30 årsverk, for å ivareta oppgaven på en god og forsvarlig måte. Kunnskapsdepartementet og direktoratet er nå i gang med å forberede overføringen av tilsynsoppgaven fra kommunene til nasjonalt nivå. Rekruttering og tilsetting av leder og medarbeidere starter høsten 2020. Videre vil arbeidet med å få på plass nye digitale verktøy som er avgjørende for en effektiv forvaltning av tilsynsoppgaven, også starte høsten 2020.

Det skriver kunnskapsminister Guri Melby (V) i sitt svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp), hvor han spør om når vi kan forvente at det nye nasjonale barnehagetilsynet iverksetter sin virksomhet.

Det er satt av 10 millioner kroner på statsbudsjettet for oppbygging av enheten.

– Det er per i dag ikke mulig å si når det nasjonale tilsynet kan overta tilsynsansvaret, men arbeidet har høy prioritet både i Kunnskapsdepartementet og i Utdanningsdirektoratet, og jeg er opptatt av at det skjer så raskt som det er praktisk mulig og forsvarlig, skriver Melby videre.

Statsråden er klar på at det er viktig at overføringen av ansvaret fra kommunene til direktoratet skjer på en forsvarlig og smidig måte.

– Det legges til grunn at kommunene beholder ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med og å veilede de private barnehagene helt frem til oppgaven overtas av direktoratet, og det forutsettes tett og god dialog med kommunene både før og etter overføringen.

Powered by Labrador CMS