Forhandlingene i mellomoppgjøret i PBL-området ble gjennomført mandag. Fra venstre: Karianne Hansen Heien (Fagforbundet), Trond Ellefsen (Delta), Anne Lindboe (PBL) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet).

Enighet i PBL-forhandlingene

Oppgjøret er på nivå med resultatet i kommunesektoren.

Publisert Sist oppdatert

Mandag kl. 09.00 satte Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og PBL seg ned ved forhandlingsbordet. Like etter kl. 14 kunne partene melde at de hadde kommet til enighet.

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 2,8 prosent, ifølge PBL. Det er på nivå med oppgjøret i kommunal sektor. Styrere/daglig ledere gis et generelt tillegg på 2,9 prosent av grunnlønn.

Generelle tillegg og heving av minstelønnssatsene gis med virkning fra 01.05.2021.

– Vi har kommet til enighet om økning i lønna til alle våre medlemmer. Det er på linje med det andre har fått i oppgjøret for 2021. Vi har også vært innom noen temaer knyttet til pensjon, som vi skal forhandle mer om i 2022, sier forhandlingsleder og nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad.

– Det har vært gode og konstruktive forhandlinger. Begge parter har vært opptatt av å finne løsninger og det har vi fått til på en ganske effektiv måte, sier nestleder i Delta og forhandlingsleder Trond Ellefsen.

Protokollen med ny lønnstabell finner du her.

Arbeider videre med AFP-ordningen

– Fagarbeideren har særlig blitt prioritert i mellomoppgjøret for våre medlemmer i private barnehager, uttaler forhandlingsleder Anne Green Nilsen i Fagforbundet i en artikkel på forbundets nettsider.

I et mellomoppgjør er det primært de tariff-festede minstelønnssatsene det forhandles om, men pensjon og AFP var også sentrale punkter i forhandlingene mellom PBL og arbeidstakerorganisasjonene.

– Alle parter er enige om å arbeide videre med AFP-ordningen (avtalefestet pensjon) og det skal legges frem en rapport innen 1. april 2022 som skal danne grunnlaget for videre forhandlinger. Det er et skritt i riktig retning slik at vi kan implementere en ny AFP fra 2023, uttaler Green Nilsen på Fagforbundets nettsider.

Ble utsatt

Oppgjøret i PBL-området omfatter om lag 1 750 barnehager og 29 500 ansatte i barnehager som følger PBLs hoved- og hovedtariffavtale.

– Vi har vært spesielt opptatt av å kunne opprettholde betingelsene for den gode pensjonsordningen vi har. Vi trenger forutsigbarhet i finansieringen. Derfor er vi glade for at vi fikk inn en passasje om et videre samarbeid for å holde finansieringen på et nivå som gjør at vi kan opprettholde ordningen vi har for ansatte i private barnehager. Et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner omkring dette, er veldig viktig for oss, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Forhandlingene i mellomoppgjøret i PBL-området skulle egentlig vært gjennomført i slutten av august, men ble utsatt fordi man ønsket en avgjørelse i oppgjøret i kommunesektoren (KS) først.

Powered by Labrador CMS