Torstein Tvedt Solberg (Ap) krever svar fra kunnskapsminister Guri Melby.
Torstein Tvedt Solberg (Ap) krever svar fra kunnskapsminister Guri Melby.

Krever svar fra Melby – tar saken til Stortinget

Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener det er på tide å ta grep, og nå må kunnskapsminister Guri Melby svare på hva hun har tenkt å gjøre for å få en mer forsvarlig oppfølging av millionene som fordeles til kommuner hvert år.

Publisert

– Inntrykket er at dette ikke på noen som helst måte er godt nok fulgt opp fra regjeringen. Og det er hovedgrunnen til at vi nå tar dette opp i Stortinget. Jeg forventer at statsråden tar tak i dette, sier Torstein Tvedt Solberg.

Han viser til sakene barnehage.no har skrevet om tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage. Kartleggingen vår viser at norske kommuner fra 2017 til 2019 har fått nærmere 440 millioner kroner til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage. Kun 33,7 millioner kroner er kontrollert av myndighetene. Dermed er det ingen som har kontroll på om de resterende 403 millionene er brukt som de skal. Enkelte av de gjennomførte kontrollene har avdekket at penger er brukt feil.

En stikkprøvekontroll avdekket at en kommune selv ikke hadde kontroll på om pengene ble brukt riktig, og ytterligere kontroller viste at noe av materiellet som ble innkjøpt til barnehagene var altfor generelle, og havnet utenfor retningslinjene. En annen kommune har fått påpakning for at de ikke treffer hele målgruppen. Mens en tredje kommune har fått tilbakemelding på at de forholder seg til gammelt regelverk.

Nå ber han kunnskapsminister Guri Melby svare på følgende skriftlige spørsmål:

«Vil statsråden sørge for en mer forsvarlig oppfølging av «Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage» etter avsløringen av barnehage.no, og bedre sikre at pengene faktisk går til å gi minoritetsspråklige barn bedre oppfølging?»

– Man må sikre seg at pengene brukes og kommer fram til barna disse midlene er beregnet til. Det er en god politisk grunn, og en god politisk debatt som ligger bak at det er satt av så store summer. Her har man faktisk brutt med tradisjonen om å ikke øremerke midler detaljert, men gi kommunene stor frihet. Språkopplæring er viktig, og da er det skremmende at regjeringen ikke har laget seg et bedre system for å følge opp, sier Tvedt Solberg til barnehage.no

Du kan lese hele spørsmålet her (ekstern lenke)

Dette er saken:

  • Fra 2017 har det årlig blitt utdelt nærmere 150 millioner kroner til norske kommuner for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage.
  • Kommunene som oppfyller kriteriene trenger ikke søke, men får pengene direkte overført fra Utdanningsdirektoratet. Det stilles ikke krav om at kommunene rapporterer bruken, men de kan bli utsatt for en stikkprøvekontroll.
  • Barnehage.no har kartlagt kommunenes pengebruk, og sett nærmere på sikkerhetsmekanismene som ligger til grunn for at pengene brukes riktig.
  • I 2019 viser det seg at bruken av bare 22,8 av de nesten 150 millioner kronene som ble delt ut, faktisk ble kontrollert av myndighetene. Årene 2017 til 2019 sett under ett ble bare 33,7 av 437 millioner kroner kontrollert.
  • Barnehage.nos undersøkelser viser at det er store variasjoner fra kommune til kommune om hvordan pengene brukes. Fordelingen fører også til at en rekke minoritetsspråklige barn ikke får nytte av midlene. Enkelte kommuner har heller ikke kontroll på nøyaktig hva pengene brukes til.
  • Saken er laget i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO).

Dette er et skriftlig spørsmål

Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er rettet til, skal gi et skriftlig svar innen seks virkedager til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Spørsmålenes funksjon er å få informasjon fra regjeringen og klarlegge dens holdning til politiske problemstillinger. Spørsmål gir ikke grunnlag for vedtak, men er et viktig bidrag til å sette saker på dagsordenen.

Kilde: Stortinget

Powered by Labrador CMS