DEBATT

- Jeg registrerer at det stadig blir mer vanlig at barnehager reklamerer for sin egen virksomhet i sosiale medier, skriver innleggsforfatteren, og oppfordrer til å være bevisst på grunnen til at vi avbilder barna, hva vi gjør med bildene og hvordan det påvirker barnas hverdag.
- Jeg registrerer at det stadig blir mer vanlig at barnehager reklamerer for sin egen virksomhet i sosiale medier, skriver innleggsforfatteren, og oppfordrer til å være bevisst på grunnen til at vi avbilder barna, hva vi gjør med bildene og hvordan det påvirker barnas hverdag.

Respekt for barn og deres privatliv?

Hvem barna leker med, hva de leker, hvordan de uttrykker seg og beveger seg handler om deres privatliv. Barna er prisgitt at vi voksne vokter og setter grenser for dem, skriver Kari Olafsen Aunet.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Jeg ønsker med dette å rette søkelyset mot oss som jobber med barn og unge, og spesielt mot dere som jobber innen samme bransje som meg selv.

Jeg registrerer at det stadig blir mer vanlig at barnehager reklamerer for sin egen virksomhet i sosiale medier. Det kan være med å bruke bilder av barn og barnegrupper i dagligdagse situasjoner, enten som stillbilder og film med eller uten lyd.

Barna skal ikke kunne identifiseres av personvernhensyn. Derfor avbildes barna bakfra slik at ansiktet ikke vises. Om bildene er av slik art at barnas ansikt vises, kan de være tagget over med smilefjes eller skyggelagt for å ivareta «anonymiteten».

Etisk forsvarlig?

Jeg undrer meg over denne praksisen av flere grunner. Tror man at barn og foreldre ikke kan identifisere andre barn som er avbildet eller filmet når ansiktet ikke er synlig?

Gjennom min praksis, så vet jeg at barn ned i 2-års alder kan fortelle navnet på andre barn de treffer daglig ved å se på klærne og hvem andre de oppholder seg sammen med. De kan også uttrykke dette ved å uttale navnet til disse barna når de ser på bilder eller film.

Kanskje er det innafor loven å legge ut bilder og filmer som jeg tidligere har beskrevet? Spørsmålet er imidlertid om det er etisk forsvarlig, og om det virkelig er nødvendig å utsette barn og unge for slik praksis?

At barn selv kan fortelle besteforeldre, tanter, søsken, mamma og pappa hva de har foretatt seg ut fra hva de selv vurderer at de vil fortelle, bør være en menneskerett. Vi må ikke frarøve barna sine egne opplevelser!

Hvem barna leker med, hva de leker, hvordan de uttrykker seg og beveger seg handler om deres privatliv. Barna er prisgitt at vi voksne vokter og setter grenser for dem. Vi som jobber med barn og unge skal være trygge voksenpersoner som vurderer barns beste her og nå og i et fremtidsperspektiv. Avbilding på nett er for alltid!

dubestemmer.no

I enkelte tilfeller kan det være greit å avbilde eller filme barna og publisere offentlig. Da vil det være riktig å innhente samtykke fra foresatte og barnet selv. På siden «dubestemmer.no» ligger det klare anbefalinger om avbilding og filming av barn, samt deres rett til å bestemme om dette kan publiseres. Spørsmål som barnas personvern, integritet, rett til privatliv og om man lytter til barnas mening om bildene blir trukket fram.

Hvor bevisste er vi på grunnen til at vi avbilder barna, hva vi gjør med bildene og hvordan det påvirker barnas hverdag?

Selv hadde jeg ikke likt at bilder av meg i ulike situasjoner i jobbsammenheng skulle publiseres daglig. Jeg vil heller ikke like å se meg selv avbildet med skyggelagt ansikt eller et smilefjes som skal skjule identiteten min. Jeg vil selv eie min opplevelse av situasjonene og kunne selv velge hva jeg vil fortelle videre.

Barn fortjener respekt for sitt daglige virke og privatliv i barnehage og skole på lik linje som vi voksne vil ivareta vårt privatliv. Vi som jobber med barn må være ekstra oppmerksomme på dette!

Innlegget ble opprinnelig publisert i Trønderdebatt.

Powered by Labrador CMS