DEBATT

Jørgen Kjørven er eier og styrer i Småtjern naturbarnehage.
Jørgen Kjørven er eier og styrer i Småtjern naturbarnehage.

Politisk enighet om de små barnehagene?

I debatten som omhandler barnehager, eieform, økonomi og tilskudd, ser det ut til at det en ting de fleste politikere på stortinget enes om: De små enkeltstående barnehagene bør avvikles til fordel for de store kjedene! Partiene og politikerne er bare litt uenige om hvilke virkemidler som vil være mest effektive, skriver Jørgen Kjørven i dette innlegget.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Regjeringen, med kunnskapsministeren i spissen, har funnet at det mest tjenlige vil være å strupe de små barnehagenes økonomi. Dette gjøres gjennom noen artige krumspring i finansieringsordningen. De private barnehagene skal egentlig få tilskudd basert på barnehageregnskapet i de kommunale barnehagene. Tanken bak det var at alle unger er verdt like mye enten de går i kommunale eller private barnehager. Regjeringen har imidlertid funnet ut at noen penger er helt spesielle og at de kan vurderes separat, uavhengig av finansieringsordningen som helhet. Dermed kan de private barnehagene få mindre i pensjonstilskudd, enn det kommunene benytter på pensjon i sine barnehager. Jeg trodde at pensjonsavtalene var en del av tariffoppgjøret, og på linje med andre deler av denne avtalen handlet om at personalet i barnehagen skulle ha reale og riktige betingelser. Utover det trodde jeg det handlet om å sørge for at betingelsene var såpass gode at vi får, og beholder, gode arbeidstakere i barnehagen, til det beste for barna.

Kollisjonskurs

Kanskje regjeringen mener gode personalordninger og tariffavtaler ikke bidrar til økt kvalitet i barnehagen, og at det derfor bør holdes utenom? Da er jeg spent på neste tiltak. En barnehage med lavt sykefravær «sparer» en del på det. Det bør kanskje føre til redusert tilskudd? Sykefravær øker vel ikke kvaliteten? Uansett så er de litt på kollisjonskurs med resten av Europa. EU- kommisjonen mener i hvert fall at: The good training, good pay and good working conditions of staff and the support they are given are key factors for ensuring quality in ECEC3 provision (European Commission 2009:9)

Noen i opposisjonen har valgt en annen strategi. De vil beholde de små foreldredrevne barnehagene. Små barnehager som nå er organisert som AS kan også fortsette, forutsatt at de overlater eierskapet til de store kjedene. Det eneste som kreves er at disse kjedene bytter organisasjonsform. Ved å begrense det økonomiske handlingsrommet, og å hindre eiere å ha en nødvendig avkastning på investert kapital og arbeidstid, vil de raskt gjøre det umulig å drive en liten enkeltstående barnehage. Når de store kjedene, som nå omtales som kommersielle, endrer driftsselskapene sine til stiftelser, kan de overta de enkeltstående barnehagene som ikke lenger har betingelser for fortsatt drift. Det vil sannsynligvis være ganske greit å tjene penger på både eiendomsselskaper og salg av ulike tjenestetilbud til disse barnehagene, i hvert fall hvis eiendomsselskapene kan legge seg på samme nivå som Oslo kommune når de beregner leie.

Fjerner grunnlaget

Selv om Kunnskapsministeren har kamuflert motivet litt, ved å gi de enkeltstående barnehagene et par år på å bruke opp egenkapitalen før de eventuelt må legge ned, tror jeg regjeringens strategi er den mest effektive. Den vil fjerne grunnlaget for alle små barnehager enten de er enkeltstående, uansett organisasjonsform, eller del av en kjede. Hvis opposisjonen får gjennomslag så er det i første omgang bare de enkeltstående barnehagene som er organisert som AS som forsvinner og da inn i de større kjedene. Foreldredrevne enkeltstående barnehager kan nok eksistere en stund til ... så lenge foreldregrupper orker å jobbe på dugnad for en tjeneste kommunen egentlig har plikt til å tilby.

Powered by Labrador CMS