Jens A. Bjelland er spesialrådgiver og nestleder ved
avdeling for politikk, ledelse og innovasjon hos KA, og reagerer på det han mener er lemfeldig behandling av de åpne barnehagene.
Jens A. Bjelland er spesialrådgiver og nestleder ved avdeling for politikk, ledelse og innovasjon hos KA, og reagerer på det han mener er lemfeldig behandling av de åpne barnehagene.

Hvem har ansvaret hvis et barn skader seg i en åpen barnehage?

– Utydelige regler, mener KA. – Ikke mulig å svare på et generelt grunnlag, svarer Udir.

Publisert

I Stjernen åpen barnehage i Bergen jobber de akkurat nå med å få til en inngjerdet lekeplass til barnehagen. Samtidig er regelverket rundt ansvarsforholdene i en åpen barnehage er såpass uklare at det blir vanskelig.

«Av sikkerhetsmessige årsaker ser vi at det er uaktuelt å ikke ha en inngjerdet lekeplass ettersom at vi mener barnehagen er ansvarlig for sikkerheten til barna i den åpne barnehagen», skriver styrer Sandra Bergqvist i en mail til arbeidsgiverorganisasjonen KA.

Fordi:

– I en åpen barnehage kommer barna sammen med en forelder eller en foresatt. Det sies at foreldrene har ansvar for sitt eget barn. Men hva om et barn blir skadet, hvem har ansvaret da? I gjennomsnitt hos oss er det en forelder på to barn. Alle som enten har barn eller jobber med barn vet at det er nærmest umulig å ha øyne på mer enn ett barn samtidig, og hele tiden.

Spurte Udir

Spørsmålet fra Bergqvist ble utgangspunkt for en henvendelse til Udir fra KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.)

– Vi i KA har ved høringer i Stortinget bedt om at åpne barnehager reguleres som en egen kategori barnehager, enten i barnehageloven eller i forskrift. Ettersom dette ikke har skjedd, forstår vi at ansatte som Sandra opplever ansvarsforholdene som uklare.

FAKTA: Åpne barnehager

Det var i alt 105 åpne barnehager i Norge i 2021; 30 kommunale og 75 private.

Åpen barnehage skiller seg ut fra et ordinært barnehagetilbud ved at:

  • Åpen barnehage er et tilbud til barn og voksne sammen. Barna kommer til barnehagen med en av foreldrene eller en annen omsorgsperson som er til stede og har ansvar for barnet mens det er i barnehagen.
  • Åpen barnehage har ingen søknadsskjema eller opptaksmøter. Her er det bare å møte opp innenfor barnehagens åpningstid og benytte barnehagen så ofte og lenge man ønsker. Det kan derfor være forskjellige barn og voksne i barnehagen fra dag til dag.
  • Driften i åpen barnehage er basert på at de voksne som følger barna, er en del av bemanningen og aktivt tar del i det daglige arbeidet.
  • Noen åpne barnehager er gratis. Andre åpne barnehager tar en mindre sum for barn eller voksne som deltar, eller for aktiviteter, mat og materialer.

Det finnes ulike typer åpne barnehager og mange måter å organisere arbeidet på. Åpen barnehage kan organiseres som en egen enhet eller være en enhet i nær tilknytning til et familiesenter eller lignende.

Kilde: Udir

En forskningsrapport laget av

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) våren 2014 tar for seg ulike sider ved åpne barnehager i Norge.

Det sier Jens A. Bjelland, spesialrådgiver og avdelingsnestleder i KA, i brevet.

Han viser til at den eneste informasjonen på Udirs nettsider vider til at en av foreldrene eller en annen omsorgsperson som er til stede og har ansvar for barnet mens det er i barnehagen.

– Men hvilken status har et sånt avsnitt, når det ikke er regulert i verken lov eller forskrift?

Som spesialrådgiver med ansvar for barnehagene i organisasjonen, har han jevnlig kontakt med barnehageledere- og ansatte. KA har 17 åpne barnehager blant medlemmene.

– Dette er åpenbart et viktig tema, og da bør man kunne søke det opp og få et svar. Denne saken er et veldig godt eksempel på hvor mange uklarheter det er tilknyttet drift av åpne barnehager, sier han til barnehage.no.

– Behandles lemfeldig

Han mener spørsmålet peker på et større problem:

– Vi opplever at åpne barnehager til stadighet behandles lemfeldig fra myndighetenes side, uten eget lovverk eller forskrift. De er nevnt i forskriften om tilskudd, men ikke på en måte som regulerer det spesielle ved å være åpen barnehage.

Han mener ikke minst dette problemet ble tydelig med endringene i lovverket som kom med den nye regjeringen.

– Der går unntaksbestemmelsene på barnehager opp til 30 barn, og «eiere som driver én åpen barnehage». Men hva med dem som driver to åpne barnehager? Når formålet med lovendringene er å regulere pengestrømmen, er det åpenbart at de åpne barnehagene burde vært unntatt. Det er ikke en driftsform man tjener penger på, bemerker Bjelland.

Han påpeker også at det at ikke alle åpne barnehager er godkjenningspliktige bidrar til ytterligere uryddighet.

– Man kan åpne en slik barnehage uten å følge barnehageloven, hvis man vil drive uten tilskudd. Det er et kaotisk felt, sier han, og forteller at KA i samarbeid med IKO (Kirkelig pedagogisk senter) har tatt opp problemstillingen både i høringer og i notater til Stortinget.

Selv er Bjelland nylig er tilbake på jobb etter pappaperm.

– Den siste tiden har jeg tilbragt mye tid i den åpne barnehagen i bydel Alna her jeg bor, og det er veldig synlig hvor viktig de åpne barnehagene er for integrering. For mange barn blir åpen barnehage første møte med norsk språk, når mor er hjemmeværende. Når dette er en så viktig arena for kommunene i integreringsarbeidet, skylder politikerne å gi de åpne barnehagene bedre arbeidsvilkår.

– Ikke mulig å svare

Svaret fra Udir kom 6. januar. «Det er ikke mulig å gi et generelt svar på dette. Hvis et barn skader seg, må det avgjøres konkret etter erstatningsrettslige regler hvem som er ansvarlig», skriver Udir, som samtidig peker på barnehageeiers ansvar etter barnehagelovens paragraf 7 om at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

«Dette inkluderer bl.a forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.»

– Et ikke-svar som synliggjør ytterligere behovet for å få tydeligere rammer for åpne barnehager, mener Jens A. Bjelland.

Powered by Labrador CMS