Selv om pandemi-tiden har vært, og fortsatt er, utfordrende mener Janikke Bjordal i Norlandia Skogstunet at de siste to årene har gitt dem nyttige erfaringer.
Selv om pandemi-tiden har vært, og fortsatt er, utfordrende mener Janikke Bjordal i Norlandia Skogstunet at de siste to årene har gitt dem nyttige erfaringer.

– Jeg opplever at pandemien har ført oss nærmere foreldrene

– Vi valgte tidlig å gå for en åpen dialog om hvordan situasjonen var på avdelingene med tanke på bemanning og fravær, slik at foreldrene til enhver tid var forberedt på hvordan dagene så ut, sier leder Janikke Mari Bjordal i Norlandia Skogstunet barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Koronapandemien har definitivt satt sitt preg på barnehagehverdagen de siste to årene.

Med stadige endringer i smittesituasjon og tiltak har det vært stort behov for smidighet og god kommunikasjon, påpeker Janikke Mari Bjordal.

– Pandemien har bydd på mange utfordringer. Vi har hele tiden forholdt oss til lokale retningslinjer og etter beste evne funnet alternative løsninger for å opprettholde og også forsøke å forbedre foreldresamarbeidet, sier barnehagelederen, som forteller at hun og de ansatte ofte har måttet hive seg rundt for å tilpasse planene når smittevernregler har blitt endret på.

Åpenhet om bemanningssituasjonen

Barnehagen som holder til på Askøy i Vestland fylke, har tre småbarnsavdelinger, to mellom-avdelinger og en førskoleavdeling.

– Vi valgte tidlig å gå for en åpen dialog om hvordan situasjonen var på avdelingene med tanke på bemanning og fravær, slik at foreldrene til enhver tid var forberedt på hvordan dagene så ut, sier Bjordal.

Hun tror dette bidro til å skape tillit og stor grad av aksept blant foreldrene.

– Vi har en app hvor vi kan kommunisere direkte med foreldrene og her gir vi beskjed hvis ansatte er borte og vi ikke får tak i vikar, forteller barnehagelederen.

– Jeg opplever at vi er kommet mye nærmere foreldrene under pandemien, og at de har fått en større forståelse for vår hverdag og hva vi står i.

Barnehagelederen setter også stor pris på samarbeidet hun har hatt de siste to årene med samarbeidsutvalget (SU) og barnehagens foreldrerepresentanter.

– Det har vært veldig godt å ha noen i foreldregruppen å sparre med under pandemien. Hver av våre seks avdelinger har utnevnt én foreldrerepresentant. I tillegg til SU ble foreldrerepresentantene kalt inn når viktige beslutninger skulle tas. Slik fikk vi oversikt over hva som rørte seg blant foreldrene på alle avdelinger og sikret at alle fikk viktig informasjon.

Digitale møter

På grunn av smittevern ble foreldremøter den første tiden av pandemien gjennomført digitalt, på Teams.

– Også foreldresamtaler ble gjennomført på Teams eller over telefon. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra foreldrene på hvordan dette ble løst, forteller barnehagelederen.

– Risikerer man ikke å miste noe når møtene foregår digitalt?

– Det er ikke det samme som å møtes fysisk, man mister litt av den kontakten man får når man sitter i samme rom. Men vi ønsket å gjennomføre foreldresamtalene, og fant derfor alternativer til fysiske møter. Ved behov hendte det at vi også inviterte foreldre inn i barnehagen til samtale, da under strenge smittevernregler, sier Bjordal.

– Jeg syntes det var rart og veldig uvant å gjennomføre foreldremøter digitalt. Samtidig er det en tankevekker at vi opplevde at mange flere deltok på disse digitale møtene enn når vi har hatt fysiske foreldremøter i barnehagen. Vi vet ikke helt hva det skyldes.

Mye informasjon

Bjordal mener de klarte å skape en nær dialog med foreldrene selv om kommunikasjonen for det meste foregikk på digitale plattformer.

– Spesielt det første året var det hele tiden ny informasjon som måtte ut til familiene. Det gjorde oss drillet i å sikre rask og riktig formidling, sier lederen.

I denne perioden måtte alt av planlagte foreldrearrangementer, samt mingling ved levering og henting, utgå på grunn av smittevern. De ansatte jobbet derfor iherdig med å finne kreative måter å formidle det som skjedde i barnehagehverdagen.

– Det har blant annet blitt filmet ved spesielle anledninger og dagsrapporten til foreldrene har inneholdt bilder som ga innblikk i hva barnas kohort opplevde i løpet av dagen, forteller Bjordal.

– Imponert

Lederen for samarbeidsutvalget ved Norlandia Skogstunet, Kjartan Fredbo, er imponert over barnehagens håndtering av pandemien:

– Det har vært to spesielle år for alle, med hyppige endringer i smittesituasjonen, samt endringer i regler og tiltak man skal forholde seg til. Jeg synes barnehagen har opptrådt ryddig og profesjonelt, og har gjort det de kan innenfor det spillerommet de har fått tildelt, sier han til barnehage.no.

– Når endringene skjer klokken 19 en tirsdag kveld, er det veldig imponerende at de klarer å tilpasse seg og får ut informasjon om hvordan vi skal forholde oss til levering dagen etterpå, sier Fredbo.

Han forteller at de gangene det har vært behov for reduserte åpningstider, har dette blitt varslet med tydelighet og gjort forståelig for foreldrene.

– Jeg opplever at kommunikasjonen mellom barnehage og foreldre har vært preget av ærlighet og en pragmatisk tilnærming til de utfordringer man har stått i.

– Leder i barnehagen har også forhørt seg med SU om hva vi tenker før ulike beslutninger ble tatt, for eksempel om redusert åpningstid, sier småbarnsfaren.

– Fortsatt utfordrende

Koronapandemien skaper fortsatt utfordringer i hverdagen, opplyser barnehageleder Janikke Bjordal. Hun kan fortelle at sykefraværet nå er høyere enn noen gang tidligere under pandemien.

– Vi har faktisk vært ganske heldige og har unngått smitteutbrudd i barnehagen frem til i vinter. Det var først etter at regjeringen åpnet samfunnet igjen at det smalt.

Nylig var lederen nødt til å stenge ned to avdelinger på grunn av mangel på personell.

– På den ene avdelingen var nesten alle ansatte borte. Vi strekker oss langt for å holde åpent, men små barn trenger kjente, trygge omsorgspersoner og vi kan ikke ta inn veldig mange vikarer på én avdeling.

– Heldigvis har vi diskutert dette i SU, og spurt foreldrerepresentantene om hva de tenker er nødvendig hvis vi kommer i en situasjon med høyt sykefravær og mangel på vikarer. Det var enighet om at man ikke kan holde åpent for enhver pris. Vi skal ivareta barna, det skal være kjente rutiner, og foreldrene skal føle at det er trygt å levere barna sine i barnehagen, sier Bjordal.

– Har forbedret rutinene våre

Selv om pandemi-tiden har vært, og fortsatt er, utfordrende mener barnehagelederen at de siste to årene har gitt dem nyttige erfaringer.

– Jeg opplever at vi har utnyttet pandemien til noe positivt, og forbedret rutinene våre.

Hun forteller at de fremover vil legge opp til fysiske møter og samtaler i barnehagen, men at de fortsatt vil gi foreldre som ønsker det mulighet for et digitalt alternativ.

– Vi er også blitt enda mer bevisste på hvor viktig den løpende dialogen med foreldrene er, og at samarbeidsutvalget i større grad kan brukes som en løpende sparringspartner for råd og veiledning. Det er lavere terskel nå enn tidligere for at jeg tar opp telefonen og ringer SU-lederen, sier Bjordal.

Powered by Labrador CMS