DEBATT

Normen tillater fremdeles svært store forskjeller fra barnehage til barnehage, skriver Liesbeth Bøe i dette debattinnlegget. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Normen tillater fremdeles svært store forskjeller fra barnehage til barnehage, skriver Liesbeth Bøe i dette debattinnlegget. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Jan Tore Sanner, du glemte en bisetning i forslaget til bemanningsnormen!

"Regjeringen burde ta ansvar for barnas start i livet og opplæringsløpet, og ikke gi rom for store variasjoner i tilbudet", skriver Liesbeth Bøe.

Publisert

Regjeringen har vedtatt en bemanningsnorm som lovfester et krav om minimum 1 ansatt per 6 barn over 3 og 3 barn under 3. Eller, som kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) selv sier, så må vi ha en bemanningsnorm som sikrer at alle barn har nok ansatte rundt seg uansett hvilken barnehage de går i.

Som pedagog på en småbarnsavdeling som ikke følger denne normen, kan jeg juble litt. For mange vil dette bety en forbedring i kvaliteten i barnehagen. Men det virker som om det har blitt glemt en bisetning i forslaget.

Store forskjeller

Når tilbudet for barn i norske barnehage skal være lik, da er det feil å legge stor makt hos barnehageeiere. Regjeringen burde ta ansvar for barnas start i livet og opplæringsløpet, og ikke gi rom for store variasjoner i tilbudet. For normen i denne formuleringen tillater fremdeles svært store forskjeller fra barnehage til barnehage.

For Petter på storebarnsavdelingen med 1 pedagog vil få færre ansatte rundt seg enn Maja på naboavdelingen med 2 pedagoger. For 2 pedagoger betyr økt kvalitet, men på dagene de har planleggingstid, møter eller kurs betyr det betydelig lavere bemanning. På huset følges pedagognormen som er vedtatt  tidligere i våren, men i praksis vil det bety store forskjeller i tilstedeværelse for barna.

For Knut som går i en barnehage med en åpningstid fra 6.45-17.00, betyr denne bemanningsnormen en mye større spredning av ansatte som går i turnus enn for Anders, for hans barnehage har kun åpnet fra 7.45-16.45.

Nadia, som er bestevennen til Noa, har betydelig mindre voksne direkte rundt seg, for Noa sliter veldig med overgangene i hverdagen, og det kreves at en voksen følger han gjennom hele hans dag i barnehagen. Det er ikke noe ekstra ressurs på avdelingen enda. Pedagogisk leder er midt i denne prosessen, og er derfor mye borte fra avdelingen for å gå på samarbeidsmøter, samtaler med foreldre og ulike instanser.

Mohammad, som går i en fin men svært gammel privat barnehage, har færre voksne rundt seg fordi de ansatte bestandig er opptatte med å fylle vanndammer med sand, hakke vekk is over kummen og måker snø over gjerdet slik at ikke barna stikker av.

Jeg savner krav som faktisk kan gi et likestilt og likeverdig tilbud til alle barnehagebarn i Norge, uansett hvor de bor og hvilken barnehage de går i.

Liesbeth Bøe, pedagogisk leder

Mangelfullt

Jeg kan gi mange flere eksempler, men det har jeg gjort tidligere. Jeg er glad for at kvaliteten i barnehagen står på regjeringens agenda og at det har kommet krav om et minimum antall ansatte i barnehagen. Men kravet er fremdeles mangelfullt.

Jeg savner en øvre grense for antall barn som er forsvarlig å ha i en barnegruppe. Siden det ikke frigjøres ekstra penger for å finansiere denne bemanningsnormen, så kan man vedde på at hver og eneste centimeter i barnehagen vil bli fylt til kanten med barn. En barnegruppe med 15 småbarn og 5 voksne vil være en realitet. Men hvordan er det for den 1-åringen, å komme fra en rolig og trygg hverdag med bare pappa eller mamma, for å så ha en ny hverdag med 19 mennesker tett rundt seg?

Jeg savner en bisetning som krever at barnehageeiere skal ta høyde for barnehagens åpningstider og andre oppgaver. Det burde være slik at det er full bemanning gjennom hele kjernetiden, slik at ikke de ansattes pauser, møter og andre arbeidsoppgaver ikke trekkes fra vår tilstedeværelse med barna.

Jeg savner forpliktelsen til å sette inn vikarer, slik at ikke sykdommen til ansatt A er direkte til ulempe for helsen til ansatt B og mest av alt: for barna.

Jeg savner krav som faktisk kan gi et likestilt og likeverdig tilbud til alle barnehagebarn i Norge, uansett hvor de bor og hvilken barnehage de går i.

Powered by Labrador CMS