Daglig leder Lisbeth Aasgård og fagarbeider Elisabeth Nilsen i Læringsverkstedet Bodøsjøen barnehage bruker den nye rammeplanen enda mer flittig enn før.
Daglig leder Lisbeth Aasgård og fagarbeider Elisabeth Nilsen i Læringsverkstedet Bodøsjøen barnehage bruker den nye rammeplanen enda mer flittig enn før.

Her har alle ansatte fått rammeplanen under huden

– Det er jo ofte sånn at jo mer fag man kan, jo artigere blir det å jobbe. Etter kurset i rammeplanen fikk vi en helt annen forståelse for innholdet, sier daglig leder Lisbeth Aasgård ved Læringsverkstedet Bodøsjøen barnehage i Bodø.

Publisert Sist oppdatert

I fjor høst ble alle barnehageansatte i Bodø og Alta sendt på rammeplankurs hos Nasjonalt kunnskapssenter for barnehage. Først pedagogene, deretter assistenter og fagarbeiderne - både i private og kommunale barnehager.

– Jeg skulle ønske fagarbeidere og assistenter ble kurset enda mer, sier Elisabeth Nilsen.

Hun er fagarbeider, og har jobbet 16 år i barnehage. 

– Det er kjempeviktig i forhold til bevisstgjøring. At vi skjønner hvorfor vi jobber slik vi gjør, også vi som ikke har utdanning fra universitetet. At vi har noe å henge ting på. Det gjør oss mer bevisst på handlinger og valg vi gjør i hverdagen med ungene, sier Nilsen.

Stor og omfattende

– Også fagarbeidere og assistenter må ha eierskap til den nye rammeplanen, sier daglig leder Lisbeth Aasgård i Læringsverkstedet Bodøsjøen barnehage.

1. august i fjor ble den nye rammeplanen for barnehager innført. I oktober ble pedagogene i Læringsverkstedet Bodøsjøen barnehage sendt på kurs for å lære hva som er nytt. I november var det assistentene og fagarbeiderne sin tur.

– Det er viktig at også assistentene og fagarbeiderne får den samme informasjonen.  Rammeplanen er et stort og omfattende dokument, som det er viktig at alle får under huden. Dette er noe vi har brukt mye tid på å implementere, men det blir mye lettere når alle har den samme kunnskapen, sier Aasgård.

Hun har i alt åtte pedagoger og 12 fagarbeidere og assistenter i staben.

– I og med at de ikke har den ubundne tiden, er assistentene og fagarbeiderne mer sammen med barna enn pedagogene. Da må det være en kunnskap i bunnen. Det er plattformen for alt vi gjør, sier Aasgård, og legger til:

– Det er mange som har tatt fagutdanningen blant de som jobber her. Det er jo ofte sånn at jo mer fag man kan, jo artigere blir det å jobbe. Etter kurset i rammeplanen fikk vi en helt annen forståelse for innholdet. Assistentkurset var spesielt bra fordi det var så klart og tydelig. I rammeplanen har man i stor grad gått bort fra bør og kan til skal. I kurset ble det lagt vekt på at alle har en rolle og et ansvar. Ingen kan gjemme seg bort, sier Aasgård, som selv deltok på begge kursene.

Ikke i skuffa

I barnehagen i Bodø fikk alle de ansatte utlevert hvert sitt eksemplar av ny rammeplan da den kom. Ikke for å legge den i en skuff.

– Rammeplanen skal brukes. Den skal noteres, tusjes og tegnes i. Vi har fått et nytt uttrykk her i barnehagen, og det er hva sier rammeplanen om dette?, sier Lisbeth Aasgård.

Planleggingsdagen i januar ble brukt til å jobbe videre med å få det nye styringsdokumentet under huden.

– Men det er ikke noe vi har jobbet ferdig med. Det er et levende dokument som vi skal ha med oss i alt vi gjør. Jeg har også inntrykk av at den blir brukt, sier den daglige lederen.

Hun mener jobben har blitt enklere når alle har fått samme opplæring.

– Jeg har en følelse av at rammeplanen ikke lenger er et pedagogdokument, men noe alle bruker for å se de store linjene. For noen uker siden arrangerte vi OL i barnehagen. Da var det tre fagarbeidere som kjørte i gang prosjektet. Før vi gikk i gang, diskuterte vi hva som sto i rammeplanen og hvordan vi kunne bruke det i prosjektet. Vi har fått mer faglighet inn i det daglige arbeidet.

Ønsker enda mer fag

Aasgård får støtte av fagarbeider Elisabeth Nilsen.

– Vi har alltid jobbet tett opp mot rammeplanen, også før den nye versjonen kom i fjor. Særlig vi som har jobbet lenge i barnehage har den allerede under huden. Men nå er vi kanskje enda mer bevisst på hva den inneholder, hvordan vi jobber og legger opp dagene, og hvordan vi best mulig skal dekke alle behovene til barna, sier hun.

Nilsen hadde gjerne sett at fagarbeidere og assistenter fikk enda mer faglig påfyll.

– Jeg higer hele tiden etter mer kurs. Vi har en del, men det er ganske stor forskjell på vår og pedagogenes kursplan. Jeg skulle ønske vår yrkesgruppe ble enda mer sett. I tillegg kunne vi blitt enda flinkere på å dele kunnskapen når noen har vært på kurs, slik at alle kunne dra nytte av den, sier hun.

Noe også sjefen ser nytte i etter rammeplan-kurset.

– Faglig sett har det betydd alfa og omega. At alle fikk den samme kunnskapen, og har hørt de samme ordene. Det gir en helt annen forståelse, sier Aasgård.

Kurser hele landet

I dag går Nasjonalt kunnskapssenter for barnehage i gang med en kursrekke på ti kurs over hele landet, spesielt rettet mot fagarbeidere og assistenter.  Fram til nå har de hatt i alt 22 kurs for ledere, og tilbakemeldingene har vært svært gode, ifølge prosjektleder Vibeke Mæhlum i kunnskapssenteret.

– Barnehagen skal være en lærende organisasjon. Hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. Derfor er det så viktig at også fagarbeidere og assistenter får et eierskap til rammeplanen, sier hun.

Kursene denne våren ser spesielt på fagarbeideres og assistenters rolle i barnehagen.

– Vi går gjennom innholdet i den nye rammeplanen og gir kunnskap om hvordan vi som aktivt deltakende voksne kan legge til rette for lek, omsorg, læring og danning i barnehagen, sier prosjektlederen, og legger til:

– Vi går dypere inn på verdigrunnlaget, progresjon og lek.  Gjennom refleksjonsoppgavene i kurset ønsker vi å bidra til at deltagerne reflekterer rundt egen praksis i møte med barn i sin barnehage.  

Powered by Labrador CMS