Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap).
Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Nye krav til private barnehager i Oslo

Oslo stiller en rekke krav til nye private barnehager, blant annet samme bemanningsnorm i private og kommunale barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Nå innfører Oslo kommune en lang rekke krav når nye, private barnehager skal opprettes. I første omgang varsler de et utvidet tilsyn med fem private barnehager i mai. Og flere tilsynsrunder vil følge utover høsten.

– Vi gjennomfører utvidet økonomisk tilsyn med barnehager hvor vi har en begrunnet mistanke om at foreldreinnbetalinger og offentlig støtte ikke kommer barna til gode, slik barnehageloven krever, sier barnehagebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) til barnehage.no.

Hun ønsker ikke å gå ut med navnene på barnehagene før kommunen har kommet lengre i prosessen. Dette for ikke unødvendig å henge ut enkeltbarnehager.

Vil jevne ut ulikhetene

Som et ledd i prosessen med å sørge for lik kvalitet i alle barnehager i Oslo – private som kommunale - innføres det også en rekke krav til nye, private utbyggere.

– Byrådets ambisjon er å løfte Oslobarnehagen opp én divisjon, og å ruste barnehagen for en ny tid. For å få det til, må vi stille strengere og likeverdige krav til kvalitet og voksentetthet i både private og kommunale barnehager. Det er unaturlig at barn og foreldre skal møte så stor ulikhet fra barnehage til barnehage som de gjør i dag. Derfor forsikrer vi oss nå om at alle nye barnehager har en minimumsstandard for god kvalitet, sier Dahl.

Kravene er som følger:

  • Barnehagens ansatte må ha tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i de kommunale barnehagene.
  • Barnehagen må på daglig basis ha samme voksentetthet per antall barn som i de kommunale barnehagene.
  • Innenfor rammen av barnehagelovens § 14 a første ledd skal offentlige midler og foreldrebetaling komme barna i barnehagen til gode.
  • Barnehagen må som et minimum følge Oslo kommunes kvalitetsstandarder eller ha tilsvarende eller bedre kvalitetssikringsverktøy.
  • Barnehagen må som et minimum følge Oslo kommunes fremtidige standard for tilvenning til barnehage.
  • Barnehagens ansatte må delta på respektiv bydels relevante kompetansetiltak for barnehagesektoren.
  • Barnehagen må delta i den årlige nasjonale foreldreundersøkelsen.

Kombinasjon av private og kommunale

I fjor høst inngikk byrådspartiene i Oslo en samarbeidsavtale med Rødt, der de ville utelukke private utbyggere. Det gikk ikke slik som ønsket.

– Oslo kommunes advokater har konkludert med at kommunen ikke på lovlig vis kan skille mellom kommersielle og ideelle aktører. Den ballen er dermed lagt død, sier administrererede direktør i PBL, Arild Olsen til Nettavisen.

Dermed snur byrådet og inviterer likevel private aktører inn i byggeplanene der det er behov for rundt 3 000 nye barnehageplasser.

– En viktig del av byrådets prosjekt med å løfte Oslobarnehagen opp én divisjon, er å gjøre barnehage tilgjengelig for alle. Byrådet skal derfor bygge 3 000 barnehageplasser de neste årene. Vi har opphevet forrige byråds forbud mot å bygge kommunale barnehager, og vi legger oss heller på en mer konstruktiv linje der vi kombinerer private og kommunale barnehager. For å sikre at tilbudet er likeverdig, legger vi inn de samme kvalitetskravene til både private og kommunale barnehager. Det er til barnas beste, og en barnehagepolitikk for en ny tid, sier Dahl.

Kravene vil bli stilt til alle nye private barnehager, men byrådet ønsker også at allerede eksisterende private barnehager som minimum skal følge kommunens kvalitetsstandarder.

Samarbeider med interesseorganisasjonene

– Mange private barnehager gjør det allerede. Jeg har imidlertid ikke tilsvarende hjemmel til å pålegge eksisterende barnehagene, men jeg har startet et samarbeid med PBL, Abelia og Spekter om å komme frem til en felles anbefaling for å sikre en minimumskvalitet i Oslos barnehager, sier Dahl.

Bemanningsnormen i de kommunale barnehagene i Oslo er en avtale mellom partene i arbeidslivet – Oslo kommune som arbeidsgiver og fagforeningene Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

– En slik avtale er det ikke naturlig å pålegge private barnehager å følge. Derimot er det viktig at de private barnehagene har tilstrekkelig med personale for å ta seg av barna, sier Dahl.

Kan ikke omgå norsk lov

Kravene er en konkretisering av en avtale byrådet i Oslo gjorde med partiet Rødt da de tiltrådte i fjor høst. Kravene vil bli innført når Rødt har gitt sin godkjenning på førstkommende styremøte tirsdag.

Bemanningsnormen i oslobarnehagene er tre voksne på ni barn for dem fra null til tre år. For barn fra tre til seks år er kravet tre voksne på 18 barn.

Kommunikasjonsdirektør i Kunnskapsbarnehagen Espira sier det er unødvendig å pålegge private barnehager å følge norsk lov:

– Det viktigste vi ble orientert om på møtet med byråden 12. mai, var at Oslo Kommune har konkludert med at de ikke har lov til å skille mellom «kommersielle» og «ideelle» aktører, slik avtalen med Rødt hadde ambisjoner om. Det er betryggende å se at de ikke klarer å omgå norsk lov med politiske avtaler som dette, sier Hansen.

Ønsker et godt samarbeid

– Når det gjelder krav som de ønsker å stille til nye, private barnehager vil jeg si at dette skal vi følge opp, men vi ser ikke helt nødvendigheten av å kreve at vi følger norsk lov. Vi ønsker uansett et godt og tett samarbeid med Oslo Kommune og har ingen problemer med å oppfylle disse kravene. Stort sett vil jeg vel si at det ikke innebærer noen stor endring eller utfordring for oss å følge disse kravene, sier Hansen.

Han legger til at den virkelige utfordringen er at det trengs 3 000 nye barnehageplasser i Oslo.

– Det må være fornuftig å sørge for at private og kommunen sammen klarer å etablere disse plassene slik at byens befolkning har et godt og tilstrekkelig barnehagetilbud.

Powered by Labrador CMS