Vil videreutvikle ordningen med partnerskap mellom lærerutdanninger og barnehager

I fjor vår fikk Faglig råd for lærerutdanning i oppdrag å utrede og utvikle nasjonale rammer for partnerskap mellom lærerutdanningene, barnehager og skoler. Nå har rådet levert anbefalingene sine til Kunnskapsdepartementet.

Publisert

– De siste ti årene har flere lærerutdanninger inngått avtaler med barnehager og skoler for å samarbeide om praksis for studentene, forskning og undervisning. Men fordi ordningen fortsatt er ganske ny, trenger vi mer kunnskap om hvordan disse partnerskapene fungerer og hvordan de best kan bli organisert i fremtiden, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Aase Marthe J. Horrigmo, i en pressemelding.

I to rapporter har rådet samlet informasjon om hvordan de ulike partnerskapene er organisert og regulert. De har gått gjennom tilgjengelig forskning og hatt dialogmøte med utdanningene og eiere og ledere i barnehager og skoler.

Basert på dette kunnskapsgrunnlaget konkluderer rådet med at selv om slike partnerskap har vist seg å fungere godt, er det store variasjoner i hvordan de er utformet og organisert rundt om i landet. Rådet mener det er avgjørende at partnerskapene blir organisert og innrettet på en måte som sikrer nytenkning, og at barn, unge og studenter får et jevngodt tilbud av høy kvalitet i barnehage, skole og lærerutdanning.

Rådets anbefalinger:

  • Det er ikke behov for å etablere egne forskrifter om partnerskap, men overordnede og generelle forventninger om partnerskap bør gjøres tydelige i eksisterende rettslige dokumenter for lærerutdanning og barnehage- og skoleeiere. Likeverdig ansvar og behov for lokalt handlingsrom bør også bli mer tydelig her.
  • Rapporten viser at midler fra departementet til å etablere partnerskap har fungert godt. Det er behov for forutsibar finansiering av partnerskapene, for å sikre jevngod deltakelse og realistiske arbeidsvilkår for alle involverte. Også kortsiktig finansiering kan ha god effekt, for å fremme innovasjon og nye initiativ.
  • I tillegg trengs det målrettede virkemidler spesifikt mot FoU-aktiviteten i partnerskapene.
  • Partnerskap bør fremmes og videreutvikles gjennom å etablere arenaer for kunnskaps- og erfaringsoppsummeringer, felles kunnskapsutvikling, og støtte- og veiledningssmateriell med utgangspunkt i Kunnskapsgrunnlaget og denne rapporten.

– Denne rapporten gir oss viktig og god informasjon om hvordan partnerskapene fungerer rundt omkring i landet. Jeg vil følge opp dette arbeidet i Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling der alle partene i sektoren også er representert, sier statssekretær Horrigmo.

Les rapporten her.

Powered by Labrador CMS