Torstein Tvedt Solberg (A) er klar for en retningsending i barnehagepolitikken.
Torstein Tvedt Solberg (A) er klar for en retningsending i barnehagepolitikken.

Mener sektoren er i ventemodus: – Må få en tydelig ramme for hva man ønsker

Torstein Tvedt Solberg (Ap) er klar for fire nye år på Stortinget, hvis valget går hans vei. Her er hans tanker om barnehagepolitikken.

Publisert

– Hvordan oppfatter du status i barnehagesektoren akkurat nå?

– Jeg vil si at det ser ut nå er man litt i ventemodus. Kanskje skal jeg låne beskrivelsen som flere av barnehageutvalgene har pekt på, at man er på vei inn i en ny fase. Vi går fra oppbyggingsfase til det som skal være normalen. Men som regjeringen ikke har klart å få på plass rammer til på en god måte. Man er avventende, og det er mange spørsmål som ikke er landet og konkludert. Spørsmål jeg vet det er stor interesse for og forventninger til i sektoren.

– Hvordan ser barnehagenorge ut om to år hvis Arbeiderpartiet kommer til makta?

– Jeg mener det viktigste en ny regjering må gjøre, er å tydelig ramme inn hva man ønsker for sektoren. Alle i sektoren er enige om at det har vært tydelige rammer og mål for hva man ønsket i oppbyggingsfasen. Men nå etterlyser man veldig hvordan rammeverket og innrammingen for den nye normalen ser ut. På toppen av lista vår står også billigere og bedre barnehager for foreldre. I vår hundredagersplan ønsker vi å redusere foreldrebetalingen med 2800 kroner i året. Årsaken til det er at vi mener at det nå er vanlige folks tur, mens den sittende regjeringen har prioritert skattelette for de rikeste og gjort barnehagen dyrere for vanlige folk. Pris er viktig for økt oppslutning om barnehagen, noe annet som er viktig er arbeidet man gjør på kvalitet.

Normer

– De innførte normene har blitt skrivebordsnormer. Vi trenger å få på plass et godt finansieringssystem for normene og at rammeverket som ligger der økonomiske handlingsrom.

– Hva legger du i skrivebordsnorm?

– Normene har ikke vært godt nok finansiert. Tilbakemeldingene vi får er at enkelte ser lite reell endring, og at det er mulig å organisere seg rundt normene.

– Hva mener Arbeiderpartiet om dagens bemanning da?

– Det viktigste man kan gjøre er å sikre at det blir fullfinansiering av normene og ambisjonene som er lagt. Og at vi kommer videre fra skrivebordsnormer som ikke nødvendigvis fører til så mye bedring. Vi mener at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere, så vil vi øke andelen fagarbeidere.

– Bemanningsnorm hele åpningstiden da, eller?

– Det har vi ikke sagt noe direkte om i programmet. Men vi mener at barnet skal møte flere kvalifiserte og kompetente voksne. Det viktige for oss er å gjøre de nødvendige endringene og justeringene i normene. Så vi har ikke sagt at det skal gjelde i hele åpningstiden direkte, men målet må være en endring som merkes.

Pedagogandel

– «Alle» vil ha minst 50 prosent pedagogandel i barnehagene. Når kan dere love å ha det på plass?

– Det er et løfte og politikk som vi har finansiert i våre alternative budsjetter, og noe vi raskt vil få på plass. Vi trenger ikke mange budsjetter på å få det til, og det er bred enighet i opposisjonen om det samme. Barnehage har vært den største sektoren i våre alternative budsjetter.

– Men større andel pedagoger, betyr vel en større andel ansatte som må finne rom for plantid, som igjen kan bety mindre reell tid med barna. Hvordan mener du at det kan løses?

– Det enkle svaret er flere folk. Og sånn sett er normene en ting, en annen ting er å øke andelen fagarbeidere. Så må man heller ikke gå seg vill i detaljene i normene. Det viktige er hva man gjør, for kvaliteten, bemanningen og de andre tingene vi er opptatt av. Krav om tilstedeværende leder, strengere krav om vikarbruk for å sikre at man får inn vikarer når noen er ute eller syke, slik at man er sikker på at det nok folk.

– Mitt inntrykk i dag er at det er mange kreative løsninger der ute når noen er syke, og at man ikke tar inn vikarer. Jeg tror det er mange ting som må gjøres samtidig for å løse dette. Og koronatiden har vist hvordan en optimal bemanning og størrelse på barnegruppen kan være. Jeg er opptatt av å lære av erfaringene man har hatt ved koronaorganiseringen og nedstigningen av barnehagene, på godt og vondt.

Framtidens sektor

– Så til et enkelt spørsmål: Hvordan mener Arbeiderpartiet at framtidens finansiering av barnehagesektoren bør se ut?

– Det vanskelige er å svare på det på en kort måte. Men det korte svaret er: Les rapporten fra Storberget-utvalget.

– Flertallet eller mindretallets forslag?

– Jeg tror nå at utvalgenes tid er over. Vi har hatt gode ekspertrapporter og utvalgsarbeid som er gjort, hvor Storberget-utvalget er avrundingen. Der har vi en oppskrift og en tidslinje på hvordan vi kan gripe an i dette. Men selv om ulike utvalg har laget en oppskrift, så er det som gjenstår nå det politiske arbeidet med å utforme lovverket, regelverket og finansieringsordningen. Vi må nå få starte med det politiske håndverket og få innspill fra aktørene slik at vi så godt og raskt som mulig får landet dette.

– Mange snakker om mangfold i barnehagesektoren, hva legger dere egentlig i det og hvordan vil dere oppretthold det?

– Vi ønsker et system som sikrer mangfold. Og for oss er det et reelt mangfold, med ulike aktører og ulike typer barnehager, om vi har tradisjon for i Norge. Og sånn sett også ulike typer eiere. Det er det den mangfoldsdiskusjonen handler om. Vi er ikke, som flere av de andre aktørene på venstresiden mot private aktører. Men vi trenger et strengt regelverk for å ramme inn sektoren og si noe om hva som forventes for støtten man får.

Powered by Labrador CMS