Tallet på ulykker i barnehagen har ikke gått ned til tross for økt fokus. Private barnehager skårer likevel noe høyere på sikkerhet enn kommunale barnehager.
Tallet på ulykker i barnehagen har ikke gått ned til tross for økt fokus. Private barnehager skårer likevel noe høyere på sikkerhet enn kommunale barnehager.

”Økt fokus” reduserer ikke ulykker i barnehager

Ulykkestallene i norske barnehager har ikke gått ned de siste fire årene.

Publisert Sist oppdatert

Dette til tross for at flertallet av barnehagene rapporterer om ”økt fokus” på sikkerhet. Den store Barnehageundersøkelsen viser imidlertid at barnehager med systematisk opplæring og styring i sikkerhetsarbeidet har færre ulykker. Private barnehager scorer også høyere på sikkerhetsopplæring enn kommunale.

Manglende kompetanse om sikkerhet er en av de tre største kompetanseutfordringene i norske barnehager. Det viser Den Store Barnehageundersøkelsen 2014.

– Sammenlignet med andre bransjer har norske barnehager en lang vei å gå i å profesjonalisere sikkerhetsopplæringen. Ulykkestallene på landsbasis går ikke ned. Kommuner som har tatt i bruk sertifiseringsverktøy i sitt arbeid med sikkerhet, har derimot færre skader. For at arbeid med sikkerhet skal gi resultater, hjelper det ikke med økt medie- og politikerfokus alene. Det krever et systematisk arbeid, sier Erik Hoftun, leder for Kompetansetorget, som har satt i gang de årlige undersøkelsene.

LES OGSÅ: Kan barnehagen holdes ansvarlig for ulykker på lekeplassen utenom stengetid?

Private bedre enn kommunale

Den Store Barnehageundersøkelsen ble gjennomført for tredje gang i november 2014 og baserer seg på svarene fra nærmere 900 norske barnehager over hele landet. Årets undersøkelse avdekker også at private barnehage-eiere tar sikkerhet mer på alvor enn kommunale. Det gjenspeiler seg også i ulykkestallene. Antall skader per år i private barnehager er 2,12 mot 2,64 i kommunale barnehager.  I 2014 var det i gjennomsnitt 2,24 skader per barnehage som krevde lege eller tannlegetilsyn. Dette er en svak økning fra 2011.

Kompetanse gir friere lek

I undersøkelsen svarer et overveldende antall barnehageledere at økt kunnskap om risiko og sikkerhet gjør det lettere å legge til rette for fri lek og utfoldelse.

– Sikkerhetsarbeidet i barnehager handler ikke om å polstre barna og hindre fri og utforskende lek i naturlige omgivelser.  Det handler om kompetanse og profesjonalisering. Jo mer man kan, jo lettere er det å vite at lek ikke er farlig i seg selv, sier Hoftun.

LES OGSÅ: Datatilsynet dypt uenig i barnehagelovforslag.

Systematisk arbeid med sikkerhet gir resultater

Drammen og Tromsø kommune har i flere år jobbet systematisk med sikkerhet og satset på sikkerhetsopplæring i sine barnehager. Undesøkelsen viser at Drammen og Tromsø kommune i gjennomsnitt har lavere antall skader per barnehage (1,78), sammenlignet med resten av landet (2,24).

Hvilket fokus på sikkerhet har dere i barnehagen? Del erfaringer i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS