Flåklypa barnehage i Bærum gleder seg stort over å være en av åtte finalister til tittelen 'Årets Barnehage'.
Flåklypa barnehage i Bærum gleder seg stort over å være en av åtte finalister til tittelen "Årets Barnehage".

ÅRETS BARNEHAGE 2016: «Visjonen er lek, læring og lykke»

Flåklypa barnehage er første kandidat ut for å kjempe om tittelen «Årets barnehage 2016».

Publisert Sist oppdatert

Flåklypa barnehage drives og eies av Snarøya Kvinne- og Familielag på ideelt grunnlag. De er en liten barnehage for barn i alderen ett til seks år med to avdelinger og plass til 36 barn. De beskriver seg selv som en barnehage med engasjerte eiere og foreldre, en ressurssterk personalgruppe og et godt faglig miljø med full pedagogdekning.

De er også en av åtte nominerte barnehager som kjemper om tittelen «Årets barnehage» som skal deles ut på PBLs lederkonferanse i Bodø til høsten.

Styrer i Flåklypa barnehage, Kristina Holte Hofbauer, er stolt og rørt over nominasjonen som kommer fra både ansatte, eiere og foreldre.

– Hvorfor er dere nominert til Årets Barnehage?

– Vi er små sammenlignet med andre barnehager rundt oss, og det skaper en unik nærhet til både hverandre, foreldrene og barna. Det er lett å nå ut til hele gruppen og vi blir som en storfamilie på godt og vondt, sier Hofbauer.

For jo nærmere de står barna og foreldene, jo mer må de jobbe med profesjonaliteten. Det er viktig at alle som er i kontakt med barnehagen føler seg velkommen, enten det er barn, foreldre eller den som leverer posten.

– Vi involverte foreldene i et prosjektarbeid for noen år siden der vi spurte «Hvem er vi?». Vi kalte aksjonen «Hjerte til hjerte» og landet på en visjon som handler om nærhet, varme og inkludering. Vi kaller oss barnehagen med det store hjertet, sier styreren stolt.

Visjonen er lek, læring og lykke. Og målet er at det skal være elementer av dette i alles hverdag.

– Vi skal føle dette hver dag. Det skal ikke være ord på et papir, sier Hofbauer.

Begrunnelsene som ble sendt inn til jury og PBL var mange og gode.

Fra ansatte ser listen slik ut:

  • Trygt miljø, liten og oversiktlig.
  • Tilstedeværende styrer der døra alltid er åpen for barn og voksne.
  • Jobber med prosjektet «Vær sammen» som handler om tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen. De voksne jobber for å bli varme og grensesettende voksne og gir også foreldre veiledning. For barna handler prosjektet om sanger og bøker som handler om følelser og settinger barnet møter ute og hjemme.
  • Godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær på 1,54 prosent.
  • De ansatte har faste fagkvelder, foredrag og deltagelse på Østlandske lærerstevne.
  • Fokus på lek og læring og hverdagslykke og de gode og magiske øyeblikkene.

– Hva er barnehagens viktigste oppgave?

Det er å gi barn trygghet, rom og støtte i lek og legge til rette for vennskap, fordi lek og vennskap gir barn glede og sosiale erfaringer som ingen annen relasjon kan gi. Og vi mener at lek er barnas viktigste aktivitet. Læring gjennom lek, er grunnlaget for utforsking, undring, spørsmål og refleksjon. Og lykke handler om gode relasjoner til andre, glede og mestring i hverdagen, og om en barnehagehverdag med varme, grensesettende voksne som støtter, bekrefter og ser hvert enkelt barn, sier Hofbauer.

– Hva ønsker du barna skal ta med seg videre når de begynner på skolen?

Da håper jeg de har fylt opp "ryggsekken" sin hos oss med en positiv selvfølelse, evne til å uttrykke følelser og opplevelse av å være del av et fellesskap. I tillegg står tidligere kunnskapminister Kristin Halvorsens budskap til barnehagene sterk hos oss. Vi jobber målrettet med å hjelpe barn å få en få en venn, holde på en venn og være en venn.

For foreldrene til ungene i Flåklypa barnehage, betyr de ansatte nære forhold til barna, mye. En forelder fremhever dette i sin begrunnelse:

«Barnehagen har et spesielt godt forhold til barna. De voksne har et stort hjerte og behandler barna som om de var deres egne. Det er fokus på ernæring og fysisk aktivitet. Foreldrene blir tatt på alvor og blir hørt og sett. Det føles trygt å levere barnet og går til jobb med et smil om munnen og det er glade og fornøyde barn som blir hentet om ettermiddagen. Personalet er tydelige og tenker langsiktig og har en unik leder. De ansatte ser alle barna, bryr seg og er involverte. Det er et herlig miljø på alle plan.»

Hofbauer fremhever viktigheten av et godt foreldresamarbeid.

– Vi jobber mye med relasjoner. Barn ser hvordan foreldrene møter hverandre og oss og vi jobber med å være tydelige voksne, men varme og grensesettende. Ufaglærte og faglærte skal møte barna på samme måte. De som er assistenter skal ha eierskap til hvordan vi jobber og forstår viktigheten av det. Derfor får alle den samme kompetansehevingen. Vi skal være sammen og lære sammen. Kompetanseheving er viktig og vi utvikler oss alle som er, sier styreren.

Hun er også voldsomt stolt over det lave sykefraværet, noe som også fremheves i begrunnelsene som er sendt inn.

– Igjen handler det om å eierskap til jobben din. Det å vite hvor mye du betyr for barna og for de andre voksne. Jeg investerer mye tid i personalet fordi det er så viktig og gir så mye tilbake, sier Hofbauer.

Hun snakker varmt om de ansatte profesjonalitet. Det ligger mye jobb i dette.

– Vi er proffe omsorgsgivere. Vi er ikke tanter. Vi har en proffesjonell rolle i barnas liv, men vi blir veldig glade i dem. De blir veldig nær oss. Vi har jo bare 36 barn fordelt på to avdelinger og nesten ikke noe sykefravær. Det er menneskene i dette huset som utgjør barnehagen. Det du gir får du tilbake i en barnehage og alt blir litt synligere når vi er små, sier Hofbauer, og er veldig spent på hvor langt de når i konkurransen om å bli «Årets barnehage».

– Men vi er beæret av å bare være nominerte, altså, ler styreren.

Disse åtte barnehagene er nominert til "Årets Barnehage 2016":

TRYKK HERfor å stemme på din favoritt.

Powered by Labrador CMS