DEBATT

Mats-Kristian Stokke Presterud, Mette Sæle Westrheim og Kjersti Bernes Drageide skriver på vegne av «Menn i barnehagen. Avd. Bergen». En arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunal- og private barnehageeiere, Fagforbundet og Utdanningsforbundet.
Mats-Kristian Stokke Presterud, Mette Sæle Westrheim og Kjersti Bernes Drageide skriver på vegne av «Menn i barnehagen. Avd. Bergen». En arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunal- og private barnehageeiere, Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

Etterlysning: Flere menn i barnehagen!

– Barn som vokser opp, kan gå igjennom et helt utdanningsløp uten å oppleve mannlige rollemodeller. Det mener vi ikke er godt nok, skriver artikkelforfatterne.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Det er seint på ettermiddagen, og jeg har akkurat hentet barna mine på 2- og 4 år fra barnehagen. Guttene sitter sammen i vognen på vei hjem. Jeg hører at konfliktnivået øker i takt med at vi nærmer oss der vi bor. 4-åringen utbryter Jeg er «Waqas». 2-åringen er raskt ute med å motsi utsagnet Nei. Jeg er «Waqas». De blir ikke enig om hvem som skal være «Waqas» denne ettermiddagen.

«Waqas» arbeider nemlig som assistent i barnehagen deres, på en helt annen avdeling enn der guttene går. Men alle barn i barnehagen vet godt hvem han er.

På stedet hvil

I 2021 var en av ti barnehageansatte menn (Bufdir, 2022). Etter snart 30 år med politiske ambisjoner om 20 prosent menn i barnehagen så står nå prosentandelen menn på stedet hvil. Alle barn bør ha rett til en personalgruppe som gjenspeiler samfunnet, men når andelen menn har stagnert så mener vi at menn er blitt mangelvare i norske barnehager.

Barn som vokser opp, kan gå igjennom et helt utdanningsløp uten å oppleve mannlige rollemodeller. Det mener vi ikke er godt nok. Barn trenger å omgås et bredt repertoar av menn som forvalter mannsrollen på ulikt vis. Barn kopierer sine rollemodeller, og vi som samfunn må være klar over at barna våre saumfarer Instagram og Tik-Tok på let etter sine forbilder. Arenaer som barnehage, SFO og skole bør ha et mangfold i personalgruppen, som motsier stereotyper om menn som barn eksponeres for i sosiale medier.

Mangler rollemodeller?

Det nærmer seg verdensdagen for psykisk helse og som sosiale skapninger er vårt behov for tilhørighet like vesentlig som vårt grunnleggende behov for mat og trygghet

Gutter og menn topper en rekke negative statistikker som frafall på skolen og at de dør oftere i ulykker. Selvmord er i dag den fremste dødsårsaken blant unge under 30 år. Tre av fire som tar livet sitt er gutter. I en kommentar stilte Gaute Grøtta Grav nylig spørsmålet, kan noe av dette skyldes at mange gutter mangler mannlige rollemodeller og sparringspartnere i oppveksten sin? 

Det er ulike grunner til at menn arbeider i barnehage. For noen handler det om å være til stede i øyeblikket når barnet endelig våger å klatre opp i det høyeste treet. Når du selv vet hvor mye vilje og pågangsmot som ligger bak det i å overvinne frykten for å falle ned. For andre kan det være et drømmevalg å arbeide i et yrke hvor man er i fysisk aktivitet gjennom hele dagen. 

Det er imidlertid ingen ting som kan måle seg med den følelsen når en oppdager hvor betydningsfull en selv kan være for barn, foreldre og som en del av et kollegialt fellesskap. Hvordan akkurat du kan utgjøre en forskjell i noen andre sitt liv.

Mannsrolle i endring

Å være mann i dag innebærer ikke det samme som for noen få tiår siden. Menn tar i større grad ansvar for sine egne barn sin oppvekst, men på tross av endringer i kjønnsrollemønsteret, så har ikke dette ført til at flere menn velger å jobbe i barnehage. Vi mener at det kreves investering i form av øremerkede midler og sterk politisk vilje hvis barnehager skal lykkes i å fremme likestilling og likeverd. Vi foreslår følgende tiltak for at gutter skal få erfaring med barnehage for å stimulere til å velge yrket, utdanning som barne- og ungdomsarbeider eller barnehagelærer:

  • Gjeninnføre at ungdomsskolegutter får tilbud om å være lekeressurs i barnehager.
  • La elever på videregående ha praksis i barnehage gjennom betalt sommerjobb som et tillegg til den ordinære bemanningen. 
  • At regjeringen gir oss en ny handlingsplan for likestilling i barnehage- og skole.

Vi mener, at dersom barn skal møte et bredt mangfold i sin barnehagehverdag er det nødvendig at norske politikerne både lokalt og sentralt, viser vilje og handlekraft, og satser på å øke andelen menn i barnehagen.

Kilde: Statistikk fra Bufdir.

 

Powered by Labrador CMS