Flere benytter seg av ordningene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid enn tidligere.
Flere benytter seg av ordningene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid enn tidligere.

Flere barn får billigere barnehage eller gratis kjernetid

I fjor fikk 8000 flere barn inntektsredusert foreldrebetaling sammenlignet med året før. Også 8000 flere barn fikk gratis kjernetid i barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Det viser den årlige oppsummeringen fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

– Antall barn som benytter begge disse ordningene har økt. Det er gode nyheter for barna. Lav inntekt skal ikke være et hinder for at barn skal få en god start. Vårt mål er at enda flere får muligheten til å benytte seg av et godt barnehagetilbud, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til departementets nettsider.

I 2016 bevilget regjeringen ti millioner kroner for at kommunene skal jobbe aktivt for å informere om barnehagetilbudet og få flere familier til å benytte det. Målet er særlig å nå familier med minoritetsbakgrunn.

Ifølge Udir fikk til sammen litt over 33 000 barn lavere oppholdsbetaling grunnet lav inntekt i fjor. Drøyt 18 000 barn er omfattet av regelverket om gratis kjernetid.

Treåringene inkludert

Økningen kan skyldes bedre registreringspraksis og bedre kjennskap til moderasjonsordningen i sektor og blant foreldre, og utvidelse av retten til gratis kjernetid for treåringer, skriver Udir i den årlige oppsummeringen.

Ordningene som sikrer at ingen familier betaler mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass og gratis kjernetid for fire- og femåringer trådde i kraft i henholdsvis mai og august 2015. Fra august 2016 ble også treåringer fra familier med lav inntekt innlemmet i gratis kjernetid etter at regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF ble enige om å utvide ordningen.

Kommunene oppgir å ha brukt over 433 millioner kroner til redusert foreldrebetaling grunnet lav husholdningsinntekt. Dette er omtrent en dobling fra 2015.

Mange når ikke pedagognorm

I 2016 gikk det noen færre barn i barnehage enn året før. Det var imidlertid en økning i antall barn i alderen 0-2 år, noe som henger sammen med økte fødselskull og at også barn født i september og oktober skal ha rett på barnehageplass fra de fyller ett år.

Den årlige oversikten til Udir viser også at 74 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon fra utdanningskravet. Dette er en økning på fire prosentpoeng fra 2015.

19 prosent av barnehagene oppfyller normen med dispensasjon fra utdanningskravet, mens 7 prosent av barnehagene ikke oppfyller normen. Dermed går nærmere 15 000 barn i en barnehage som ikke oppfyller pedagognormen.

Røe Isaksen peker på at det går i riktig retning.

– Vi vil bruke over 400 millioner kroner på å ansette flere barnehagelærere fra høsten, sier han til NTB.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS