- Folk er kjempeslitne. Vi hadde medlemmer som var på gråten på medlemsmøtet, sier Merethe Paulsen Blomstervik om barnehagesituasjonen i Brønnøy.
- Folk er kjempeslitne. Vi hadde medlemmer som var på gråten på medlemsmøtet, sier Merethe Paulsen Blomstervik om barnehagesituasjonen i Brønnøy.

Brønnøy-saken: Ansatte på gråten på møte med fagforeningen

Utdanningsforbundet i Brønnøy stiller seg bak foreldrerepresentantenes beskrivelse av barnehager i akutt bemanningskrise. – Dette er ikke yrkesgruppen som roper høyest. Men nå er det nok. Nå klarer de ikke mer, sier Merethe Paulsen Blomstervik.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag skrev barnehage.no at Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) i fire kommunale barnehager i Brønnøy har ropt et varsko om bemanningssituasjonen i barnehagene i kommunen.

Ifølge statistikkportalen til Utdanningsdirektoratet var det per 15. desember i fjor omregnet 7,7 barn per ansatt i de kommunale barnehagene i Brønnøy. Ingen steder har lavere bemanning, ifølge tall alle landets kommuner selv har rapportert inn.

FAU roper varsko

I et åpent brev til ordføreren, som er gjengitt i Brønnøysunds Avis, lister de fire FAU-ene opp en rekke forhold som de mener gir grunn til bekymring. Blant annet:

  • Det er kaos i hentesituasjoner, der det er for få voksne med barna.
  • Foreldre har funnet barn ute sammen med andre barn som ble hentet, uten klær og uten tilsyn av voksne.
  • Barn blir sittende unødvendig lenge på do, fordi de ansatte ikke har tid til å hjelpe dem. Og det meldes om barn som ikke tør å gå på do i frykt for ikke å få hjelp i det hele tatt.
  • De ansatte er tydelig preget over situasjonen og virker oppgitt og slitne – særlig på slutten av dagen.

– Jeg får vondt i meg når jeg leverer i barnehagen, og når jeg velger å ta ungen til besteforeldrene i stedet for i barnehagen, opplever jeg at de ansatte er glade for dette, fordi belastningen på dem da blir mindre, sier en av foreldrerepresentantene, Janne Lise Åsvang Karlsen, til Brønnøysunds Avis.

Kunne ikke gjøre rede for skade

Utdanningsforbundets leder i Brønnøy, Merethe Paulsen Blomstervik, bekrefter overfor barnehage.no at hun kjenner seg igjen i beskrivelsene.

– Det er jo veldig konkrete eksempler de kommer med, og mange enkelteksempler. Men i det store og hele samsvarer dette med det våre medlemmer sier til oss, sier Merethe Paulsen Blomstervik.

Selv har hun hørt om en hendelse om et barn som hadde skadet seg og måtte til legevakt. Det var bare én voksen med barna, og hun var opptatt i en annen situasjon da det skjedde.

–  Derfor kunne hun ikke gjøre rede overfor foreldrene om hva som hadde skjedd da deres barn skadet seg, sier Blomstervik.

Nedbemannet for å spare

Barnehage.no har tidligere skrevet at Brønnøy kommune fram til 2015 hadde en grunnbemanning på 6,0 barn per voksen.

Men da politikerne måtte kutte kostnader for å forsøke å få kommunen ut av Robek-lista, vedtok kommunestyret å foreta en nedbemanning i barnehagene.

For å spare 4,6 millioner kroner, ble det på tampen av 2015 vedtatt at forholdet mellom voksne og barn skulle være 1-4 blant de minste og 1-7 blant de største barna. Nedbemanningen fikk virkning fra august 2016.

På gråten på medlemsmøte

Merethe Paulsen Blomstervik sier til barnehage.no at hun flere ganger har skrevet debattinnlegg i lokalavisa om bemanningssituasjonen i barnehagene.

Etter et medlemsmøte i Utdanningsforbundet i Brønnøy i november skrev hun dessuten følgende i et brev til de politiske partiene i kommunen,:

«Det meldes om at den kommunale bemanningsnormen brytes daglig, og det har eksempelvis skjedd, at en voksen er alene om ansvaret for 18 barn! Dette er ikke forsvarlig, verken i forhold til helse og sikkerhet, eller til det pedagogiske tilbudet i barnehagene».

– Folk er kjempeslitne. Vi hadde medlemmer som var på gråten på medlemsmøtet. Dette er ikke yrkesgruppen som roper høyest. Men nå er det nok. Nå klarer de ikke mer, sier Merethe Paulsen Blomstervik.

Kom brått på

Ordfører Johnny Hanssen (Ap) sier til barnehage.no at det er forferdelig synd at foreldre opplever barnehagene i Brønnøy kommune på den måten. Han sier at det er synd at ansatte i kommunen opplever arbeidsdagene som altfor travle.

– Men samtidig er det vanskelig for oss politikere når slike innspill blir kastet på bordet helt på tampen av en budsjettprosess. Vi fikk et brev fra Utdanningsforbundet kvelden før budsjettet skulle opp i formannskapet. Og så kom brevet fra FAU-ene to dager før kommunestyret, sier Hanssen.

– Ikke fått avviksmeldinger

Dersom tilstandene er så alvorlig som det blir beskrevet, mener han det normalt ville kommet inn avviksrapporter fra ansatte og klager fra foreldre som opplever at deres barn ikke blir godt nok fulgt opp.

– Dette har ikke administrasjonen fått. Tvert imot. Vi er akkurat ferdige med den årlige foreldreundersøkelsen. Den viser at vi har en ganske bra framgang i forhold til 2016 og at foreldre er svært godt fornøyd med barnehagene. På en 1-5-skala får vi mellom 4 og 5 på alt. I tillegg ser vi at sykefraværet er gått ned med litt over to prosentpoeng til 10 prosent i samme periode, sier Hanssen, som understreker at han likevel ikke tror at foreldre eller ansatte snakker usant.

– Men dersom situasjonen som er beskrevet er representativ, må vi få signaler om det underveis. Jeg er ikke interessert i å brenne ut de ansatte. Jeg vil ha arbeidsplasser der ansatte blir tatt på alvor og skal kunne utføre arbeidet sitt på en ordentlig måte. Vi har i barnehagene folk med høy kompetanse som vi er avhengige av. Da kan vi ikke sette oss i en situasjon der vi mister flinke folk fordi de ikke er ivaretatt på en god måte.

Tøyd strikken?

– Det er ikke sånn at de ansatte har tøyd strikken så langt det går og at den nå er i ferd med å ryke?

– Det håper jeg ikke. Jeg ønsker at de som opplever en arbeidssituasjon som uholdbar sender avviksmeldinger til oppvekstsjefen og ikke venter til strikken holder på å ryke.

– Men kunne dere ikke forutse at det ville få konsekvenser da dere vedtok å kutte i bemanningen slik at deres barnehager ifølge Utdanningsdirektoratets tall har flest barn per ansatt i hele landet?

– Tallene som viser at vi har 7,7 barn per ansatt, stemmer ikke. De ble rapportert på et tidspunkt da vi hadde vakante stillinger, og derfor kom vi uheldig ut i statistikken. Vi har den samme normen som mange andre i landet: en voksen per fire små barn og en voksen per sju store barn.

– Men dere kuttet uansett i bemanningen. Dette måtte vel få konsekvenser?

– Jo, selvfølgelig. Når man går ned på bemanning og det blir flere barn per voksen, vil hverdagene bli mer travle. Men det kommer også litt an på hvordan man velger å organisere seg. Det kom ikke noen klare og tydelige tilbakemeldinger i 2015 på at dette kan vi ikke klare.

– Var det ingen som sa ifra om at det ville bli problematisk?

– Jo, selvfølgelig var det dem som sa at det ville bli problematisk. Men vi fikk også signaler fra andre kommuner om at dette fikk de til. Vi politikerne fikk råd og hentet kunnskap fra administrasjonen, og så gjorde vi våre vedtak basert på det, sier Hanssen.

Vil evaluere i første kvartal

Ordføreren sier at de sterke signalene som nå er kommet fra FAU-ene og Utdanningsforbundet vil bli tatt på alvor.

– Vi må finne ut av hva som er årsaken til at slike enkeltepisoder kan skje. Jeg vet jo godt av egen erfaring som far at ting kan skje i en barnehage, uavhengig av om det er seks eller sju barn per voksen. Derfor er det viktig å få det hele bildet og ikke bli for mye preget av øyeblikket, sier ordføreren.

Kommunestyret i Brønnøy ble onsdag enige om å foreta en grundig evaluering av tilstanden i barnehagene første kvartal neste år. Hvis evalueringen viser at det må gjøres noe med bemanningen, vil det kunne justeres inn i budsjettreguleringen slik at styrket bemanning er på plass i august.

– Det kan det jo hende at vi uansett vil måtte gjøre dersom Stortinget vedtar den foreslåtte normen for grunnbemanning, sier ordfører Johnny Hanssen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS