FUB-leder Einar Olav Larsen forteller om smokke-abstinens og synkende blodsukker med påfølgende krevende stemning i tilvenningsperioden. Likevel ser Kjersti (1 år) ut til å takle barnehagestarten fint.
FUB-leder Einar Olav Larsen forteller om smokke-abstinens og synkende blodsukker med påfølgende krevende stemning i tilvenningsperioden. Likevel ser Kjersti (1 år) ut til å takle barnehagestarten fint.

Barnehagestart: – Det er en type saker som stadig går igjen

FUB-leder Einar Olav Larsen har travle dager rundt barnehagestart hvert år. Men i år er det ekstra spesielt.

Publisert Sist oppdatert

Når barna har kommet i gang i barnehagen og august har satt seg så pleier det å være temmelig travelt for barnehagerådgiverne i FUB, forteller leder Einar Olav Larsen.

Da han tiltrådte som leder i FUB (Foreldreutvalget for barnehager) ved inngangen av 2020 hadde han to jenter i barnehagen - på tre og fem år. Siden har han blitt trebarnsfar. Denne uken starter på nytt på tilvenning i barnehagen, for første gang på seks år.

– Hvordan har det gått så langt?

– Det har gått bra. Barnehagen ligger i nærområdet, så vi har hatt mulighet til å besøke lekeområdet etter stengetid og har hatt litt mer og mindre bevisst tilvenning på den måten. Det bidro nok til at hun var trygg, og sprang inn i barnehagen da vi kom første dagen. Vi var på besøk også i vår, uten at jeg er sikker på hvor mye hun husker av det.

Med jente nummer tre er nok skuldrene litt lavere hos pappa, også. Eller?

– Det er jo spennende som forelder hvordan barnet vil reagerer ved barnehagestart. Om de kommer godt i gang. Barn er jo ulike, men den yngste er nok mer sosialisert gjennom både søsken og venner enn den eldste.

Han forteller om en myk start og en kort første dag.

– Vi har ikke møtt på noen utfordringer, det opplevdes trygt og godt og barnehagen la godt til rette for en god start. Det var rolig og fint og en blanding av barn som har gått der en stund og noen nye, oppsummerer han.

I en mail på dag tre forteller han dog om smokkeabstinenser og lavt blodsukker med påfølgende «krevende stemning» på slutten av dagen - på tross av trygge rammer og foreldrene til stede. Ganske normalt, med andre ord.

Snart er det skolestart for storesøstrene. Larsen hadde sitt første møte med barnehagen for 7-8 år siden.

– Er det mye som har endret seg siden den første tilvenningen?

– Det har nok vært litt justering av praksis, og oppstartsamtalen er litt annerledes. Vi merker at det hele tiden skjer ting, at det er litt endret fokus. Vi har en ny app, så det legges til rette for å kommunisere på en annen måte blant annet. En annen ting jeg merker meg er at vi blir bedt om å melde inn oppholdstiden, slik at de kan planlegge barnehagedagen. Det er med på å gjøre samarbeidet bedre.

Alle de tre jentene har gått i samme barnehage, som ligger i nærmiljøet.

– Det er en mellomstor barnehage, med rundt 50 barn. Det er praktisk og miljøvennlig, og vi er fornøyd med den. Det kjennes trygt både for oss og barna.

Rekordstor pågang

Mye tyder på at stadig flere får øynene opp for at FUB kan være en nyttig støttespiller. Før rådgiverne tok sommerferie i juli hadde de hatt like mange henvendelser som i slutten av september i 2022.

– Det er en type saker som stadig går igjen og som vi vet vi må håndtere i ukene som kommer: Ulike varianter av inndeling av nye avdelinger, sier Larsen, og fortsetter:

– På våren stokker barnehagene om kortene og fordeler barna på nytt på ulike avdelinger for å få kabalen til å gå opp. Mye kan skje i løpet av sommerferien som gjør at barnehagen må endre på barnehagegruppene og ved barnehagestart kommer mange barn inn på nye avdelinger. Det ender av og til med misfornøyde barn og foreldre.

Han forteller at de hører om fireåringer som egentlig skulle over i stor avdeling, men som av en eller annen grunn må bli igjen. At foreldre ringer og forteller at de ansatte som barna er trygge på, er flyttet til en annen avdeling.

– Vi har småbarn som flyttes opp til avdeling for større barn, barn som er alene om å flyttes over til en annen avdeling og dermed mister lekevennene sine, også videre, også videre. Foreldre som føler på barnas utrygghet, blir naturlig nok fryktelig frustrerte.

Lite informasjon

I de fleste tilfeller der foreldre tar kontakt, er en gjenganger at de får lite eller ingen informasjon fra barnehagen.

– Vi har full forståelse for at det er krevende for styrere å få kabalen til å gå opp, men det betyr ikke at man ikke skal involvere foreldrene. Når man bytter avdelinger innad i barnehager råder vi alltid å starte med tilvenning før sommerferien, sier Larsen, og legger til at hvis det kommer endringer i løpet av sommerferien, som gjør at barnehagen må legge om kabalen, blir barnehagene oppfordret til å forklare situasjonen overfor foreldrene.

– Fortell hvordan man skal legge til rette for overgangen til den nye avdelingen. Det er ikke alltid alle barn kommer samtidig ved barnehagestart og da kan det være mulighet for en mykere, mer gradvis overgang. Alle kan ikke få sin vilje, men vær åpen for innspill fra foreldre og prøv å være imøtekommende. Det minste foreldre kan forvente er en begrunnelse dersom det kommer plutselige endringer, sier Larsen.

Selv om mye kan skje i løpet av en sommer råder FUB barnehagene likevel til å legge kabalen i god tid i forveien.

– Unngå overraskelser for barn og foreldre. Så må vi understreke at vi har stor forståelse for at barnehagene gjør så godt de kan og har en krevende jobb med å lage gode grupper for barna våre.

Usikre foreldre

Men det er ikke bare inndeling i avdelinger FUB får spørsmål om rundt barnehagestart. I starten av et barnehageår er foreldre ofte usikre på hvordan hverdagen blir for barna, og foreldreutvalget er klar på at det ikke finnes dumme spørsmål når det kommer til barnas trygghet.

– I tillegg til rådgivninger om inndeling har vi også hatt flere henvendelser om areal i august måned. Om barna har nok lekeplass. Spørsmål om bemanning er også vanlig. Nytt barnehageår betyr ofte nye ansatte, nye ansvarsområder og usikkerhet for barn med særskilte behov, sier Larsen.

Powered by Labrador CMS