Bjørnar Moxnes er stortingsrepresentant og leder i Rødt.
Bjørnar Moxnes er stortingsrepresentant og leder i Rødt.

Vil endre loven for å tillate forskjellsbehandling

Bjørnar Moxnes og Rødt ønsker å gi norske kommuner anledning til å si nei til etablering av såkalt kommersielle barnehager og likevel si ja til ideelle selskaper.

Publisert Sist oppdatert

– Nå må Stortinget ta stilling til om lokaldemokratiet skal ha frihet til å velge mellom ideelle aktører og profitører, sier Rødt-lederen til Klassekampen.

Avisa skriver onsdag at Rødt i februar vil fremme et forslag om å endre barnehageloven slik at kommunenes rett til å forskjellsbehandle private barnehager på bakgrunn av selskapsform blir krystallklar.

Nei til Ålesund

Spørsmålet er igjen blitt aktuelt etter at Fylkesmannen i Møre og Romsdal opphevet Ålesund kommunes vedtak fra i juni om at «Bystyret ønsker at alle nye barnehager som etableres skal være drevet av kommunen eller ideelle aktører».

Seks dager etter at Ålesund kommune fattet sitt vedtak, sendte Kunnskapsdepartementet ut et brev til alle landets fylkesmenn. Der gjorde departementet det klart at barnehageloven ikke åpner for en slik forskjellsbehandling mellom ulike typer private barnehager basert på driftsform.

Bodø og Trondheim kommune har også fattet vedtak som ligner på det i Ålesund. Også disse har fått beskjed fra Fylkesmannen om at vedtakene er kjent ugyldige.

– KrF kan avgjøre

Klassekampen skriver onsdag at med dagens sammensetning i Stortinget, kan KrF trolig avgjøre om Rødts forslag får flertall eller ikke. Til avisa sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøven (KrF) følgende:

– Vi må selvfølgelig ta stilling til forslaget når det foreligger, men vårt utgangspunkt er at vi vil styrke de ideelles situasjon. Vi støtter at kommunene skal ha mulighet til å gi de ideelle barnehagene plass.

Eiere av ordinære private barnehager tok i 2015 ut 85,8 millioner kroner i utbytte. Det tilsvarer 0,4 prosent av omsetningen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS