Flere barnehagelærere og fagarbeidere vil øke kvaliteten i barnehagen.
Flere barnehagelærere og fagarbeidere vil øke kvaliteten i barnehagen.

Positive til 50 prosent barnehagelærere

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget har behandlet forslaget fra SV-leder Audun Lysbakken om et kompetanseløft i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

I sitt representantforslag tidligere i høst foreslo Lysbakken en lovendring som sikrer at 50 prosent av de ansatte i hver barnehage skal ha utdanning som barnehagelærer.

Ap og Krf – som er to av de totalt fire partiene i Familie- og kulturkomiteen – gikk langt i å støtte dette. De koblet dessuten planene om en bemanningsnorm innen 2020 til en styrket pedagognorm.

De vil at Stortinget skal ”be Regjeringen legge fram en plan for innfasingen av en bemanningsnorm, der det vurderes om krav om 50 prosent barnehagelærere bør være en del av planen».

Her kan du lese hele instillingen.

Viser vei

Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet liker det hun hører.

– Her viser Ap og Krf vei, sammen med SV. Dette er positivt, sier Valås til Utdanningsforbundet.no.

Høyre og Frp – samt Ap – åpner for å la annen kompetanse enn barnehagelærerutdanningen telle med hvis pedagognormen skal styrkes.

Utdannelsen viktig

– Dette er i praksis en manglende anerkjennelse av den unike kunnskapen og kompetansen som barnehagelærere har. Barnehagelærerne er jo avgjørende for de yngste barnas utdanning, sier Valås.

Barnehagelærerne har en høyere utdannelse som gjør dem til eksperter på barnehagebarn, både enkeltvis og i grupper. De har en unik kompetanse om de minste barna, om språkutvikling, lek og læring gjennom lek.

– Hvordan kan politikerne være så opptatt av å styrke kompetansen i skolen, og samtidig være villig til å fire på kompetansekravene i barnehagen? De snakker ned betydningen av lærernes kunnskap og kompetanse, sier Valås.

Vil fjerne dispensasjonene

I tillegg til en pedagognorm på 50 prosent barnehagelærere foreslo SV-leder Lysbakken å fjerne muligheten til å gi varig dispensasjon fra kravet om at pedagogiske ledere må ha barnehagelærerutdanning.

I sin behandling av dette forslaget viste Høyre og Frp til at KDhar satt i gang en utredning av spørsmålet. Mindretallet Ap og KrF støttet SV-lederens forslag fullt ut.

Stortingsmeldingens klare signal om at det var behov for å stramme inn på dispensasjonsordningen fra utdanningskravene for pedagogiske ledere og styrere, ble støttet av en samlet komité:

«Komiteen er glad for at regjeringen vil vurdere å fjerne dagens mulighet til å innvilge varig dispensasjon fra utdanningskravet. Muligheten til midlertidig dispensasjon beholdes, men komiteen mener at eierne må dokumentere at de jobber for å tiltrekke seg nødvendig kompetanse for å kunne få midlertidig dispensasjon.»

Innstillingen fra Familie- og kulturkomiteen var klar 11. november. Nå skal forslaget til Lysbakken behandles i plenum i Stortinget. Det skal etter planen skje tirsdag 24. november.

Powered by Labrador CMS