Malin Bang (18) er snart ferdig med det første av to år som lærling i Asphaugen barnehage i Bodø.
Malin Bang (18) er snart ferdig med det første av to år som lærling i Asphaugen barnehage i Bodø.

Malin (18) skal bli fagarbeider: – Helt riktig retning for meg

Mens regjeringen satser hardt på yrkesfag, stuper antallet søkere til barne- og ungdomsarbeiderfaget og det blir færre lærlinger i barnehagene. Malin Bang (18) er en av to lærlinger i Asphaugen barnehage.

Publisert

– Jeg var i barnehage da vi hadde arbeidsuke i 9. klasse, og stortrivdes. Og jeg har alltid vært veldig glad i å være sammen med barn. Likevel var jeg ikke helt sikker på hvilken vei jeg skulle gå etter ungdomsskolen. Veien fram til en utdanning som barnehagelærer er lang, noe jeg ikke hadde motivasjon til. 

Det rigges til påskelunsj i Asphaugen barnehage i Bodø. Barmehagen har seks avdelinger fordelt på to hus. Bang jobber i det minste huset, med de minste barna. I juni har hun vært lærling i ett år, og har et år igjen før hun kan ta fagbrev og tittelen barne- og ungdomsarbeider. 

– Jeg gikk første året på helse- og omsorgsfag i Glomfjord, men linja på VG2 for barne- og ungdomsarbeiderfaget ble lagt ned året før jeg skulle starte. Det var helt greit for min del, sier hun og smiler. 

Dermed ble det flytting til Bodø.

Søkertallene går ned

En utdanning som barne- og ungdomsarbeider kvalifiserer til jobb i barnehage, skole, skolefritidsordning, fritidsklubb og andre kommunale etater, ifølge utdanning.no

Per 15. desember i fjor var 23 prosent av de ansatte i norske barnehager fagarbeidere, ifølge statistikken, mens 41 prosent var utdannet barnehagelærer. Regjeringens målsetting om at alle barnehager skal ha minst 25 prosent fagarbeidere innen 2030 kan tilsynelatende virke som et enklere mål å nå enn at barnehagelærerne skal utgjøre minst 60 prosent av grunnbemanningen. 

Samtidig har det blitt færre søkere også til barne- og ungdomsarbeiderfaget de seinere årene. Mens antallet søkere nådde en foreløpig topp med 3 414 søkere i 2020, var det 2 530 som søkte seg til utdanningen nå i vår. 

Selv om utdanningen retter seg mot å jobbe med barn og ungdom, er barnehage målet for mange som starter utdanningsløpet. 

– Vi er 15 stykker i klassen. Av dem har tre praksisplass i skole, en på videregående, og resten i barnehage, sier Bang. 

– Var det lett å få lærlingeplass?

– Ja, for det er mangel på lærlinger i Bodø. 

Selv hadde hun praksisplass i Asphaugen barnehage før lærlingetiden startet. 

– Jeg var heldig som fikk plass her. Veien fram mot en lærlingeplass følger samme løype som å søke på en vanlig jobb. Først måtte vi skrive søknad, så ble vi kalt inn til intervju. Forskjellen er at vi hadde veiledning fra skolen, blant annet til å skrive søknad. 

Bang forteller at selv om mange fagarbeidere søker seg til jobb i barnehage, er utdanningen rettet mot ulike deler av fagområdet. 

– Undervisningen var veldig fint lagt opp. For hvert tema i bøkene gikk vi gjennom både barnehage og SFO, barne- og ungdomsskolen og videregående. Det er kanskje lett å glemme at vi også kan jobbe med eldre barn og unge. Flere får seg jobb for eksempel som assistent i skolen eller på ungdomsklubb - og en jeg vet om jobber i en tilrettelagt klasse på videregående. 

Færre BUA-lærlinger

I alt oppnådde 30 200 personer fag- eller svennebrev i 2023; 1 200 flere enn før, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Det ble tegnet flest nye lærekontrakter innen teknologi- og industrifag.  

– Dette er gode nyheter. Norge er helt avhengig av dyktige fagarbeidere, og mange bedrifter roper etter folk med denne kompetansen, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding. 

62 prosent av dem som oppnådde fagbrev i fjor var lærlinger. 

Samtidig var det en nedgang i antall søkere på lærlingeplasser. 

– Vi vil følge nøye med på lærlingsituasjonen framover. I budsjettet for 2024 har satt av 485 millioner kroner for at flere skal bli kvalifisert til en læreplass, og til arbeidet med å få flere læreplasser, sier Nordtun.

Når det kommer til barne- og ungdomsarbeiderfaget, er historien en annen. Mens antallet søkere til læreplass har gått jevnt og trutt oppover fram til 2021, har tallet stupt de siste to årene. Fra 2021 til 20222 var nedgangen på over ti prosent, mens det i 2023 var nesten 16 prosent færre søkere. 

God oppfølging

Malin Bang var 17 år da hun hadde sin første dag som lærling i Asphaugen barnehage. 

– Siden jeg hadde hatt praksisplass her tidligere, gikk det ganske kort tid før jeg fikk ganske mye ansvar, og mange av de samme arbeidsoppgavene som de andre som jobber her. Men vi som er lærlinger har noen egne regler, som handler om antall barn vi har ansvar for, og at vi ikke skal være alene med barna. Jeg var jo heller ikke fylt 18 da jeg begynte, noe som også setter begrensninger på hvor stort ansvar jeg skal ha, sier hun. 

I dag har hun sin egen veileder i barnehagen, og fast tid til veiledning en gang i uka. I løpet av lærlingetiden skal hun levere 12 mappeoppgaver, og har en rekke kompetansemål som skal jobbes med skriftlig. 

– Jeg har også skrivetid i løpet av arbeidsuka. 

I tillegg har hun en veileder i kommunen. 

– Vi har faste halvårsvurderinger, i tillegg til at vi kan ha ekstra møter ved behov. Jeg synes det fungerer veldig bra. I tillegg kan jeg alltids spørre de andre som jobber her hvis jeg lurer på noe. 

Bang understreker at hun har en annen rolle enn vikarene. 

– Det har jeg hørt mange ganger, at de sier de er heldige som har meg i stedet for at de må ta inn en vikar. Det er fint å bli satt pris på. 

Krevende, men riktig

– Har du noen gang angret på at det ble denne retningen i stedet for barnehagelærerutdanning? 

– Nei, dette er rett retning for min del. Jeg hadde ikke lyst til å gå løs på tre års studier etter videregående. Da tenker jeg det er bedre å ta den mer praktiske veien, og så eventuelt ta påbygning etterpå. Så lenge jeg har fagbrev kan jeg ta ett års påbygning, det kvalifiserer til videre studier på universitetsnivå, sier hun, og legger til: 

– Som barnehagelærer har man et helt annet ansvar, og mer jobb med det administrative. Rett og slett mer ansvar. 

– Hva tenker du er årsaken til at færre utdanner seg til en jobb i barnehage? 

– Det er jo et krevende yrke, og vi er lite folk i perioder, noe som er godt kjent i sektoren. Samtidig som det er vanskelig å få tak i vikarer. Hvis vi skal få flere til å gå denne veien tenker jeg vilkårene må bli bedre. Det handler også om lønn, verken barnehagelærerne eller fagarbeiderne er spesielt godt betalt. 

– Ser du for deg å jobbe i barnehage også etter at du er ferdig utdannet? 

– Ja, det tror jeg. Enten det, eller noe annet som handler om barn. Jeg har en veldig variert hverdag, og trives veldig godt. Det er så mange fine øyeblikk med barna, når man ser hvordan de utvikler seg, og lærer for eksempel samspill med hverandre. Det er jo de som er framtida. 

Powered by Labrador CMS