Frist: 23. mai

Vi søker barnehagelærere

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Spire & Gro barnehagene

Vi har følgende ledige stillinger i våre barnehager
 
Melkeveien barnehage
 • 1 barnehagelærer 100 % fast stilling fra 1.august. 
 • 1 barnehagelærer 100 % vikariat fra 01.08.2018 til 01.03.2019.
   
Skogtoppen barnehage
 • 1 barnehagelærer 100 % fast stilling fra 1.august. 
 • 2 barnehagelærere 100 % vikariat fra 01.08.2018 til 31.07.2019. 
Liane barnehage
 • 1 barnehagelærer 100 % vikariat fra 01.08.18-31.07.19.
Rypevegen barnehage
 • 1 barnehagelærer 100 % vikariat fra 01.08.18-31.12.18 med mulighet for fast stilling.   

Mer informasjon om barnehagene kan leses  her: http://www.spireoggro.no/vare-barnehager/  

________________________________________________________________
 
Kvalifikasjoner og egenskaper (gjelder til alle stillingene):
 
Kvalifikasjoner
 •  Godkjent barnehagelærerutdanning. (Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad).
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Ha gode datakunnskaper.
 • Erfaring fra barnehage.
 • Du må ha god helse, slik at du kan være en aktiv voksen ute/ inne sammen med barna.
 • Gyldig politiattest må fremlegges.
Ansvar og arbeidsoppgaver:
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av det pedagogiske arbeidet i barnehagen i henhold til ny rammeplan (KD 17).
 • Utarbeide og gjennomføre årsplan og månedsplaner i samarbeid med øvrige medarbeidere.
 • Veilede og delegere arbeidsoppgaver til personalet for å sikre at barnehagens mål blir nådd .
 • Sikre gode rutiner for enkeltbarns trivsel, utvikling og behov.
 •  Skape et nært samarbeid mellom hjem og barnehage og ivareta barns og foreldres medvirkning.
 •  Ansvar for foreldresamtaler, foreldremøter, personalmøter og planleggingsdager i samarbeid med daglig leder.
 • Dele kunnskap om barns læring og utvikling, og bidra til kompetanseheving i barnehagen.
 • Holde deg faglig oppdatert på ny kunnskap på barnehagefeltet.
 • Følge barnehagens HMS-rutiner.
 • Ta imot studenter/være øvingslærer.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter med evne til å skape gode relasjoner.
 • Høy arbeidskapasitet og arbeidsmoral.
 • Være fleksibel og ha endringskompetanse.
 • God selvinnsikt.
 • Målbevisst og strukturert.
 • Kreativ og glad i teamarbeid.
 • Positiv og energisk.
 
Vi kan tilby:
 • Barnehager «der barna er i fokus».
 • Et faglig utviklende miljø med engasjerte medarbeidere.
 • Nettverksmøter for barnehagelærere.
 • Samarbeid med andre Spire & Gro barnehager- felles intranett og systemer.
 • Ordnede lønns- og arbeidsforhold gjennom tariffavtale i PBL.
 • Gode pensjonsordninger.
 • En aktiv og engasjert barnehageeier.
 
Søknad til stillingene
Skriftlig søknad og cv sendes på epost til:
ledigstilling@spireoggro.no

Merk søknaden om hvilke stillinger det søkes på.

Spørsmål om stillingene kan rettes til daglig leder i Spire & Gro barnehagene ved Svein Rambekk på telefon: 950 28775. 

Attester og vitnemål trenger ikke å sendes på epost, men tas med til eventuelt et intervju. Personlig egnethet vektlegges. Søknadspapirer vil ikke bli returnert, alle som skal arbeide i barnehagen må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

 
Søknadsfrist:

23.05.2018

Tiltredelse:

01.08.2018

Send søknad på e-post
Til toppen