Frist: 4. april

Styrer

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Slåstad barnehage søker daglig leder/styrer i 80 % stilling fra 01.08.2018. Styrer har ansvar for den daglige driften av barnehagen, som innebærer personalledelse, administrasjon, økonomi, overordnet pedagogisk og faglig ansvar. Styrer skal lede og videreutvikle barnehagen som en pedagogisk og lærende organisasjon i tråd med barnehageloven, rammeplan og andre overordnede vedtak. Styrer må samarbeide tett med barnehagens styre.  Styrer må kunne bidra på avdelingene ved behov.
Vi søker en positiv, engasjert og relasjonsorientert styrer som er tydelig målrettet og kvalitetsbevisst. Sammen med de andre ansatte skal styrer skape en barnehagehverdag preget av god omsorg og trygge omgivelser, der barna ut fra egne forutsetninger og behov kan utfolde seg, etablere gode relasjoner og oppleve glede, mestring og utvikling.  

  Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig dyktige kollegaer
 • Medarbeidere med fokus på faglig utvikling og kritisk refleksjon
 • Stor grad av selvstendighet og fleksibilitet i arbeidet
 • Engasjert og ressurssterkt foreldrestyre
 • Nettverk med de andre barnehagene i kommunen
 • 5 planleggingsdager i året
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom PBL

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdannelse som barnehagelærer/førskolelærer eller annen høyere pedagogisk utdanning
 • Videreutdanning innen ledelse/ledererfaring er ønskelig

Egenskaper:

 • Gode lederegenskaper
 • Relasjons- og utviklingsorientert; liker å gjøre de rundt deg gode
 • Åpen, positiv og involverende  
 • Liker nye utfordringer og er åpen for endring
 • Strukturert, målrettet og kvalitetsbevisst
 • Løsningsorientert, fleksibel og med høy grad av nærvær
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Glødende engasjement for barnehagedrift
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Søker må ha plettfri vandel og legge frem politiattest (jmf §19 i barnehageloven) ved intervju/før tiltredelse. Attester, vitnemål og CV sendes sammen med søknad. Oppgi minst 2 referanser.

Spørsmål kan rettes til daglig leder Berit Mælum.
Mobil: 99504751 eller e-post post@slastadbarnehage.no

Send søknad på e-post
Til toppen