Frist: 7. okt.

Styrer søkes til flott barnehage på Hvaler

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Huser Gårdsbarnehage er en privat barnehage på Hvaler, vakkert beliggende med nasjonalpark og havet som naboer.

Barnehagen har ca 50 barn samt en entusiastisk og faglig dyktig personalgruppe som nå søker ny leder. Barnehagen er veldrevet, og har et meget godt omdømme i lokalmiljøet.

Barnehagen er organisert i 4 aldersgrupper. Barnehagen er imidlertid fleksible for mindre grupper på tvers av alder, vennskap og interesser. Vi har vår egen minibuss som gir oss mange muligheter. Vi har for eksempel faste ukentlige turer til svømmehall og gymsal. Vi har et flott uteområde med egen grillhytte og dyr som høner, kaniner og shetlandsponnier. Vi har et utvidet fokus på mat, og har varm lunsj hver dag. Barnehagen har et eget drivhus hvor vi kan høste mat til eget bruk. Vi har også fokus på realfag i barnehagen, og vi har erfart at tidlig introduksjon på dette området gir stor gevinst.

Huser Gårdsbarnehage er en fremoverlent og innovativ barnehage. Vi ønsker å være en driver for kvalitet og utvikling av barnehagesektoren. Pedagogiske miljøer utenfor fylkets grenser tar turen hit for å se hva vi driver med. Slik ønsker vi det fortsatt skal være.

Barnehagen sin visjon er "STERK i kropp og sinn". Vi skal bidra og legge til rette for barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd samt forebygge krenkelser og mobbing. Vi ser viktigheten av et positivt selvbilde hvor gode relasjoner, vennskap og trivsel er enormt viktig. "Våre" voksne skal ha en anerkjennende væremåte hvor hvert barn blir møtt med åpenhet, varme, interesse og omsorg. Huser Gårdsbarnehage skal gi barna et godt grunnlag for sin videre ferd i livet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for den daglige drift, faglig ansvar og videreutvikling av barnehagen med Rammeplanen som sentralt styringsdokument.
 • Lede lærings- og utviklingsprosesser og implementering av retningslinjer trukket opp av eiere.
 • Ansvar for at hvert enkelt barn tilbys et inkluderende barnehagemiljø som støtter opp om vår visjon.
 • Utfordre, støtte og samarbeide med personalgruppen til det beste for barna i Huser Gårdsbarnehage. Ha tydelige forventninger til dine medarbeidere og følge opp disse.
 • Være motor for det iverksatte kvalitetssystemet og videreutvikling av dette.
 • Legge til rette for et godt samarbeid med foreldre, kommunen og andre samarbeidspartnere. Bidra til å befeste Huser Gårdsbarnehage sin sterke posisjon i lokalmiljøet.
 • Bidra til et godt samarbeid med barnehagens eiere og dens eierrepresentant.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning med barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Lederutdanning er en fordel.
 • Erfaring som styrer i barnehage/annen ledererfaring, og kan vise til gode resultater.
 • Erfaring fra annen type stilling i barnehage.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

Vi ønsker en entusiastisk og oppmuntrende leder. En leder som er oppriktig interessert i faget, og som bryr seg om de rundt seg. Du ser verdien av samarbeid for å nå barnehagens mål, og klarer å frembringe det beste i hver enkelt medarbeider gjennom ansvar, motivasjon, forventninger og øye for deres sterke sider. Du har et genuint ønske om å bidra til en positiv hverdag for barn, foreldre og medarbeidere. Du ser verdien av barnehagens servicetilbud, er generelt løsningsorientert og har en positiv innstilling. Samtidig er du trygg på deg selv, og står stødig som leder når det er behov for det.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser, leder av en barnehage som er medlem av PBL.
 • Et godt miljø med mange engasjerte medarbeidere.
 • Fantastiske omgivelser og vakker natur.
 • Stor innflytelse over egen hverdag og barnehagens utvikling.
 • Egen PC og mobil.

Annet

Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse, jmf. Lov om barnehager § 19.

Vitnemål og attester tas med på intervju.

Ønsker du å lede en barnehage som vil være driver for kvalitet og tjenesteutvikling og finner dette spennende, kan du sende en søknad med CV enten per e-post: [email protected] eller per post til Huser Gårdsbarnehage, Gamle vikervei 3, 1684 Vesterøy innen 7. oktober.

For ytterligere informasjon om stillingen ta kontakt med Bjarte Bjønnes på tlf: 922 06 455.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Gå til søknadsskjema
Til toppen