Frist: 19. okt.

Styrer i Flåklypa barnehage

Stillingen har utgått.

Søk etter jobber.

Bli med og få verdens viktigste verdier til å vokse!

I Flåklypa tar vi faglig utvikling på alvor, både av faglærte og ufaglærte. Vår erfaring er at høy personaltetthet og stabile og kompetente voksne gir tydelig retning i arbeidet med kvalitet og innhold til barnas beste. Teamet som arbeider med barn som trenger særskilt tilrettelegging mottar i tillegg ekstern veiledning og opplæring. Barnehagen innfrir ny bemanningsnorm fra 1/8-19, og skjerpet pedagognorm fra 1/8-18. 

Alle barn i barnehagen skal oppleve progresjon i barnehagens innhold, gjennom læring og egen utvikling. For å sikre progresjon for alle aldergrupper, ledes aldersgruppene av en pedagog som står ansvarlig for å implementere og tilpasse det pedagogiske Årshjulet aldersadekvat. Barna skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. Progresjonen underbygges i didaktiske periodeplaner for hver aldersgruppe og henger sammen med årshjulet og ukesoversikten.

Ønsker du en hverdag fylt av mening, mestring  og moro, under visjonen "Flåklypa, barnehagen med det store hjertet? lek, læring, lykke"?  Da er dette arbeidsplassen for deg! 

Les mer om oss på www.flaklypa.no og følgende linker, og ta gjerne kontakt for mer informasjon om stillingen.

En av landets beste private barnehager:
https://www.barnehage.no/artikler/arets-barnehage-2016-visjonen-er-lek-laering-og-lykke/427790
Topp score i barnehageundersøkelsen 2018:
https://www.nrk.no/sorlandet/de-best-likte-barnehagene-i-norge-1.13913653
Lek, læring og lykke:
https://www.barnehage.no/artikler/dro-pa-safari-for-a-feire-barnehagedagen/428184
Ernæring og matglede i fokus:
https://www.aftenposten.no/osloby/i/ALkM/Barumsbarnehage-satser-pa-svensk-bordskikk

Om stillingen:

Arbeidsoppgaver
- Daglig drift av barnehagen; administrativt, personalmessig og pedagogisk.
- Utvikling av det pedagogiske og faglige tilbudet i barnehagen.
- Lede teamet etter vedtatte barnehagelovgivning og pedagogiske rammer, ha godt kjennskap til gjeldende regelverk for barnehagedrift.
- Være en solid og god leder for personalet, med fokus på trivsel og et godt sosialt samhold
- Samarbeid med skole, og andre barnehager, f.eks. gjennom styrernettverk
- HMS
- Skape stabilitet og gode rutiner i barnehagen
- All kontakt med kommunens barnehagekontor· 

Utdanning:
- Godkjent barnehagelærer eller førskolelærer (er et krav)
- Styrerutdanning
- Ledererfaring og god kunnskap til rollen som barnehagestyrer

Personlige kvalifikasjoner:
- engasjert i barnehagens satsningsområder: Ernæring, fysisk aktivitet, nærmiljøet og barns sosiale utvikling
- personalleder som er interessert og glad i mennesker og genuint opptatt av at både store og små skal trives
- sterk faglig leder og veileder
- orientert i barnehagesektoren og evner å drive frem utviklingsarbeid
- løsningsorientert, med gjennomføringsevne i drift og praktiske gjøremål
- ser viktigheten av å være en nærværende leder som kan steppe inn som vikar ved nødvendighet (vi er en av få barnehager som har klart seg uten samarbeid med vikarbyrå)
- har stor arbeidskapasitet og kan jobbe selvstendig
- Behersker økonomi, administrasjon og har god forståelse for IT- verktøy

Vi tilbyr:
- Fast ansettelse, i en 100% stilling
- Lønn etter avtale/ PBL-tariff
- En barnehage med god og stabil økonomi, engasjerte eiere og fornøyde foreldre med høy dugnadsånd
- En personalgruppe som i sin helhet kjennetegnes av stabilitet, arbeidsglede og unik tilstedeværelse til barnas beste


Vi ønsker å besette stillingen så snart som mulig. Er dette noe for deg, ønsker vi din søknad velkommen til annemartheloken@gmail.com.
Ta gjerne kontakt med styreleder Anne-Marthe Løken Mørch ved spørsmål (epost eller mobil 93 08 08 40).

Send søknad på e-post
Til toppen